Máte
otázku?

Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

Dobrý deň, potreboval by som radu. Som spoluvlastníkom pozemku (les) spolu s ďalšími. Stalo sa, že títo spoluvlastníci dali vyrúbať a predali značnú časť dreba bez toho, aby mi nejakým spôsobom dali o tom vedieť a aby mi dali podiel na zisku. Môžem od nich žiadať bezdôvodné obohatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

Dobrý deň, 

je možné žiadať občiansko-právnou žalobou vydanie bezdôvodného obohatenia alebo podať trestné oznámenie za krádež. Pretože podľa ustálenej súdnej praxe je krádežou aj konanie, ktoré popisujete. Najvyšší súd ČR sa vyslovil, že v prípade takéhoto konania môžete žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia od ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

Rozsudok NS ČR sp. zn. 33 Odo 85/2002

Pri bezdôvodnom obohatení podielových spoluvlastníkov môže žalobca žiadať celé plnenie od ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

Trápi vás "Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň,
som spolumajiteľka domu v 1/2. Druhú polovicu má synovec a býva tam môj brat, ktorý tam má asi doživotné právo. Problém je, že energie platím sama. Brat aj synovec odmietajú platiť z dôvodu, že nemajú peniaze. Brat mi povedal, že to doplatí, keď predá pozemok. Čo mám robiť. Som ID aj pracujem.

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, najprv by som sa vec pokúsil riešiť dohodou medzi vami ako spoluvlastníkmi, t. j. medzi vami a synovcom ako druhým podielovým spoluvlastníkom, nakoľko zákon ustanovuje, že na hospodárení so spoločnou vecou sa majú spoluvlastníci dohodnúť. V písomnej dohode by ste si mali stanoviť, kto bude uhrádzať tieto energie, mal by to byť však ten, kto ich reálne spotrebúva a súčasne by ste si v nej mohli vyporiadať doteraz vami uhradené platby. Ak by však k takejto mimosúdnej dohode medzi vami ako spoluvlastníkmi nedošlo, môžete vec riešiť súdnou cestou, a to podaním návrhu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pozor však na premlčanie. Pri bezdôvodnom obohatení je premlčacia doba 2 roky, plynie odo dňa, keď ste sa dozvedeli, že k bezdôvodnému obohateniu došlo. Súd by Vám totiž uplatnené platby za energie vykonané spred viac ako dvoch rokov od podania žaloby pri vznesení námietky premlčania zo strany žalovaného nepriznal. 


Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň,
vlastním dom v spoluvlastníctve 1/2. Náklady za energie platím ja nakoľko mám aj zmluvu s SPP a vodarňami. Druhý spoluvlastník za tento rok 2021 zaplatil 445 eur a ja som zaplatila 2581, 84 eur. Dom je rozdelený na dve nepriechodné časti. Spoluvlastník má vo výhradnom vlastníctve garáž, ale elektrina je vedená tiež na mňa. Ako mám postupovať, aby mi nahradil polovicu nákladov? Garáž = elektrinu aj vodu používa denne a na otázky ako chce riešiť energie nereaguje. Dlhuje aj za minulé roky. Eva

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň, vo Vami položenej otázke uvádzate, že stav neplatenie energií zo strany druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti trvá niekoľko rokov. Uvádzate, že druhý spoluvlastník zaplatil za rok 2021  sumu 445 € a Vy ako spoluvlastníčka ste zaplatili 2581,84 €. Podstatné pre posúdenie toho, či tenti nepomer medzi platbami je odôvodnený výmerou priestorov spoluvlastníkov. Ak je pomer užívaných priestorov rovnaký, aj platb by mali byť delené v pomere 1 : 1. Výpočet je závislý aj od počtu užívateľov oboch bytových jednotiek v nehnuteľnosti.

AK pomer priestorov je rovanký, ako aj počet užívateľov spoluvlastníckych podielov je rovnký, na strane druhého spoluvlastníka vzniklo bezdôvodné obohatenie podľa ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka, ktoré povinný tento druhý spoluvlastník vydať.

Riešenie problému vo Vami uvedneom prípade je nasledovné :

1./ Spísanie dohody medzi spoluvlastníkmi o úhrade nákladov spojených s prevádzkou nehnuteľnosti /elektrina, plyn, kúrenie a pod./, platení preddavkov v rozsahu podielu a dohode o následnom vyúčtovaní po zúčtovaní zo strany dodávateĺa médií. V teraz spísanej dohode by ste vyporiadali aj doteraz uhradené platby. Ak by k dohode nedošlo, potom riešením je len podanie návrhu na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia, kde lehota na vymáhanei v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka je dva, max. tri roky.

2./ Druhou možnosťou je rozdelenie nehnuteľnosti na dve samostatné bytové jednotky so samostanými meračmi jednotlivých médií a následným  zápisom do katastra nehnuteľností. Toto riešenie je nákladnejšie, ale v podstate konečné, keďže nehnuteńsoť bude rozdelená so samostanými meračmi dodávky jednotlivých médií.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Bol som vo väzbe a niekto prevzal moje dávky bez môjho súhlasu, nechápem ako to mohla poštárka vydať, keď to je na rodné číslo, môžem požiadať o mediáciu a žiadať o vydanie tej sumy, prípadne odškodné?

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 11.04.2017)

Dobrý deň. 

V prvom rade je potrebné podať reklamáciu na pošte a požadovať vydanie finančných prostriedkov spolu s vysvetlením prečo boli finančné prostriedky vydané neoprávnenej osobe. V prípade, že Vám reklamáciu pošta neuzná, tak sa môžete obrátiť na súd so žalobou o vydanie, pričom súdu ako aj pošte musíte preukázať, že ste tieto finančné prostriedky neprevzali z dôvody trvania väzby. 

V prípade, že Vám týmto konaním vznikla aj iná škoda, máte nárok na náhradu škody, ak preukážete súdu, že škoda vznikla v príčinnej súvislosti s konaním pošty. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku