Máte
otázku?

Neplatenie výživného a trestný čin


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Neplatenie výživného a trestný čin

Dobrý deň, chcela by som spýtať, partner má stanovené platiť bývalej 600 euro na deti. Pokým pracoval v zahraničí, tak pravidelne platil, kvôli zdravotným problémom musel skončiť a zamestnal sa na Slovensku a vtedy platil mesačne koľko sa mu dalo, ale tým mu nabehol dlh na výživnom a teraz mu hrozí väzenie. Teraz znova pracuje a pravidelne jej platí tých 600 euro, tak sa chcem spýtať, či už tam sa nedá nejak pomôcť, aby sa vyhol väzeniu! Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestný čin

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zadanej otázky usudzujem, že sa voči nemu vedie trestné konanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Z hľadiska procesnej obrany Vášho partnera je dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní, prípadne súd presvedčil, že hoci prestal platiť určených 600 €, bolo to z objektívnych príčin - strata práce v zahraničí kvôli zdravotným problémom. Tiež je dôležité, že hoci potom neplatil plnú sumu, stále platil koľko sa mu dalo a teraz znovu platí 600 € mesačne.

Tu je dôležité povedať, že orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané výškou výživného určeného civilným súdom a teda ak sa mu podarí preukázať, že platil, koľko vládal, môže to mať za následok aj to, že výsledkom trestného stíhania nebude vyslovenie jeho viny a uloženie trestu.

Okrem toho, ak by aj došlo k uloženiu trestu, som presvedčený, že súd by mal zvážiť, či je za daných okolností namieste ukladať nepodmienečný trest odňatia slobody, nakoľko by to v konečnom dôsledku len znemožnilo platiť výživné v určenej výške. Preto ak dôjde k uznaniu viny, skôr sa prikláňam k tomu, že mu nebude uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ale skôr iný, alternatívny trest.

Záverom si ešte dovoľujem uviesť, že nie je vylúčené ani to, že by trestnosť činu zanikla, ak sa uplatní účinná ľútosť podľa nasledovného ustanovenia:

§ 86 ods. 1 písm. a) a b) Trestného zákona:

"Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu a

b) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu."

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatenie výživného a trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať exmanžel mi poslal ponížene výživné o 40EUR, ponížil si ho sám bez upozornenia na danú skutočnosť. Podľa právoplatného súdneho rozhodnutia ma platiť 170 EUR, čo aj platil, žiaľ tento mesiac si ho ponížil. (nakoľko maloletá dcéra ma 15 rokov je zverená mne do starostlivosti a chodí na internát, na ktorý jej dávam týždenne vreckové 20 EUR, keď je u otca, čo býva každý nepárny víkend jej on dáva vreckové 20 EUR. Myslím si, že si ponížil výživné o tých 40 EUR čo dal dcére ako vreckové) Ako mám postupovať môj predpoklad je, že to bude robiť stále, keď jej bude dávať vreckové. Podotýkam nemáme striedavú starostlivosť! Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestný čin

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2019)

Dobrý deň. Ak Váš exmanžel svojvoľne znížil súdom určené výživné, máte právo podať exekučný návrh. Nie je prípustné, aby si povinný rodič svojvoľne znižoval výživné. Hoci sa za súčasných okolností (ojedinelé svojvoľné zníženie súdom určeného výživného) nedá uvažovať nad podaním trestného oznámenia, právo vymáhať neuhradené výživné exekučne Vám bezpochyby patrí.

Odporúčam Vám preto najskôr pohroziť bývalému manželovi exekúciou s tým, že musí rešpektovať súdne rozhodnutie a ak tak neurobí, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestný čin" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku