Máte
otázku?

Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu

Dobrý deň, potrebujem radu ohľadom dopravnej nehody, keď som ako taxikár so zákazníkmi cestoval po hlavnej ceste v Bratislave a z vedľajšej ulice vbehol do nás iný automobil. Dôsledkom zrážky nás všetkých odviezli sanitky. Zákazník mal dobu liečenia viac ako 42 dní, a ja tiež. Poštou mi prišlo oznámenie, že bolo začaté trestné stíhanie z nedbanlivosti v dopravnej nehode, no stále nie je určený vinník. Nehoda sa stala začiatkom júna 2013, stíhanie bolo začaté okolo septembra. Potom prišla informácia, že budem predvolaný k súdnemu lekárovi, no dodnes sa nič nedeje. Od poisťovne som ešte nič nedostal, bol som dva mesiace na PN-ke s vyvrtnutým členkom a otrasom mozgu. Potreboval by som radu, na koho sa mám obrátiť, keďže vodič druhého vozidla bol Talian s talianskymi ŠPZ. Rád by som taktiež vedel, kedy a kto určí vinníka. Ďakujem.

Odpoveď: Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu

Dobrý deň,

pokiaľ ide o trestné stíhanie pre dopravnú nehodu, tak obyčajne, pokiaľ nie je vinník zrejmý hneď na začiatku, trestné stíhanie trvá dlhší čas. Ak Vám prišlo predvolanie k súdnemu lekárovi tento súdny lekár sa Vám ozve. Dopravnú nehodu bude potrebné riadne vyšetriť, aby sa určilo, kto je skutočným vinníkom. Samotné začatie trestného stíhania (vznesenie obvinenia) ešte neznamená, že bude osoba uznaná vinnou. Polícia si určite znamenala, kto bol vodičom druhého dopravného vozidla. Dopravné nehody sa často vyšetrujú prostredníctvom znaleckých posudkov z odboru cestnej dopravy, aby sa ustálil kto je vinníkom dopravnej nehody. V trestnom konaní má obvinená osoba právo navrhovať dôkazy, ktoré je určite potrebné využiť.

 

Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu býva bežné, pokiaľ došlo k ublíženiu na zdraví.

Trápi vás "Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Pri dopravnej nehode bola privolaná sanitka, účastníčka nehody však nejavila žiadne známky zmeny svojho zdravotného stavu. Bola celkom v pohode a nič jej nebolo. Po troch týždňoch sa mi ozvala s tým, že má zlomené rebrá. Neviee ešte aky postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu

(odpoveď odoslaná: 05.06.2021)

Dobrý deň, ak došlo k dopr. nehode, poškodú, ktorá sa Vám ozvala po 3 týždňoch treba odkázať na Vašu poisťovňu, kde máte dojednané povinné zmluvné poistenie motrov. vozidla.  predpokladáme, že ste poistnú udalosť nahlásili svojej poisťovni v zmysle ust. § 10 zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v lehote do 15 dní ak ku škodovej udalosti došlo na území SR, do 30 dní ak ku škodovej udalosti došlo mimo územia SR. Poisťovne majú zriadenú možnosť nahlásiť poistnú udalosť aj online cez internet.

Podľa ust. § 4 cit. zákona platí :

"(1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
(2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku."
 
Vy sám nič neuhradzujte, neuznávajte písomne nárok poškodenej a poškodenú požiadajte, aby údaje o poistnej zmluve vyžiadal písomne, minimálne emailom. Následne poškodená si musí svoje nároky uplatniť vo Vašej poisťovni.

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že som mala dopravnú nehodu. Išlo o to, že do mňa nabúral zo zadu v kruhovom objazde, ktorý bol upchatý. Nikto nebol zranený a iné veci neboli poškodené, len môj nárazník a jeho auto. Poisťovňa mi vyplatila peniaze, ale tie nepokryli všetko. Mám možnosť podať na polícii trestné oznámenie a riešiť to aj mimosúdne s osobou, ktorá to spôsobila? Tá osoba prestala komunikovať - neodpisuje a nedvíha telefón. Ako mám postupovať, aby som sa dostala k svojim peniazom? Ďakujem.

Odpoveď: Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu

(odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň, ak Vám poisťovňa neuhradila škoda v celej výške, v časti rozdielu medzi skutočnou škodou a vyplatenou čiastkou z poisťovne Vám naďalej voči škodcovi trvá nárok na náhradu škody. Vzhľadom na to, že ide o občianskoprávny vzťah je málo pravdepodobné, že by ste uspeli v tejto časti trestným oznámením. Podľa zásady ultima ratio majú byť totiž prostriedky trestného práva použité ako posledná možnosť nápravy protiprávneho stavu. Vo Vašom prípade je však primárnym prostriedkom nápravy protiprávneho stavu žaloba v civilnom súdnom konaní. Túto Vašu pohľadávku je možné riešiť aj mimosúdne, avšak úspešnosť takejto snahy bude závisieť od prístupu škodu. Ak sa bude naďalej zatajovať a nebude komunikovať, mimosúdne vyriešenie tejto veci zrejme nebude úspešné. V takom prípade sa budete môcť obrátiť na civilný súd žalobou. Pred začatím vymáhania pohľadávky však bude nutné predbežne právne posúdiť vymáhateľnosť Vašej pohľadávky, či je možné dostatočne relevantnými dôkazmi preukázať jednotlivé skutočnosti potrebné pre úspešné uplatnenie nároku na náhrady škody.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestné stíhanie pre dopravnú nehodu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.