POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Súdny zákaz priblíženia sa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Súdny zákaz priblíženia sa

Máme obrovský problém so synom môjho zosnulého brata (23 rokov). Žije s nami od malička, hoci nemá tu trvalý pobyt - ten má u matky. Minulý rok začal robiť problémy: rozbíjal nábytok (som jeho teta). Bola u nás aj polícia, ale nič závažné sa nestalo. Po nejakom čase opäť začal rozbíjať nábytok, útočil na starú mamu, po Vianociach rozbil okná, stromček a odišiel. Keď sa vrátil, volali sme políciu, ale opäť sa nič vážne neudialo. Iba s ním hovorili. Máme podozrenie, že užíva aj drogy a obávame sa o naše životy, pretože tu situáciu vidíme ako neustále eskalujúcu. Keďže mu polícia zatiaľ nič neurobila a nikam ho neodviedla, zdá sa byť ešte viac presvedčený, že mu nič nehrozí. Odmieta opustiť dom a vyhráža sa, že ho zapáli. Neviem, čo máme robiť, ale aké sú naše možnosti? Dokedy máme čakať, kým niekoho z nás nezraní, alebo dokonca nezabije? Chcela by som sa informovať, ako sa dá vybaviť súdny zákaz priblíženia? Veľmi sa bojíme. Sme tu len dve ženy.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

Dobrý deň

pokiaľ bola privolaná polícia, mali ste podať na konkrétnu osobu trestné oznámenie (kedže Vás napadol a taktiež ničil Váš majetok). Taktiež podľa § 27a ods. 1 zák. č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore: “Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len "spoločné obydlie") osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.” Po podaní trestného oznámenia a ak budú na to dôvody, obvineného môžu zobrať do väzby. Táto môže byť však nahradená aj nariadením primeraných povinností a obmedzení, medzi ktoré patrí aj zákaz styku s určitými osobami alebo zákaz úmyselne sa priblížiť k určitej osobe na vzdialenosť menšiu ako 5m. 

 

Trápi vás "Súdny zákaz priblíženia sa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, mám vybavený zákaz priblíženia na otca, ale dnes ma vyhľadával v práci a vraj má v pláne prísť za mnou v sobotu. Keď som ho uvidela v mojej práci, nešla som tam a radšej som sa vrátila do bezpečia. Môžem teraz niečo podniknúť s políciou, alebo to môžem urobiť až sa priblíži?

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
ak bolo vydané takéto uznesenie o rozhodnutie, tak má Váš otec povinnosť ho rešpektovať. Ak túto povinnosť nedodržuje, tak by mohlo ísť o trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia v zmysle ust. § 348 Trestného zákona. Ak najbližšie túto povinnosť opätovne poruší alebo viete o tom, že sa túto povinnosť porušiť chystá, tak zavolajte na dané miesto políciu a oznámte im to. 

Možnosťou tiež je podať návrh na vykonanie exekúcie čo by mohlo vyústiť do ukladania pokút Vášmu otcovi v prípade, že by sa preukázalo, že dané uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia nerešpektuje. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je zložité vybaviť zákaz priblíženia. Bývalý priateľ mojej ženy bol vo väzení a dnes ho prepustili. Je agresívny a bojím sa, že jej môže ublížiť, keď som v práci. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň,
zložitosť zákazu priblíženia závisí od skutkových okolností. V niektorých prípadoch je to jednoduché, v niektorých zložitejšie, v niektorých vylúčené. Musím poznamenať, že iba samotná sloboda odsúdeného a jeho povaha alebo agresívna osobnosť nie sú dôvodom na zákaz priblíženia. Ten totiž môže súd nariadiť najmä v tých prípadoch, kedy zo samotného správania povinného (agresora) vyplýva, že je nutné určitú osobu chrániť tým, že sa mu zakáže priblíženie. Ak by sa napríklad Vašej žene vyhrážal, písal jej výhražné listy z výkonu trestu odňatia slobody... takmer určite by po jeho prepustení mohli byť splnené podmienky na zákaz priblíženia. Iba z toho dôvodu, že ide o agresívnu osobu, ktorú prepustili na slobodu však súd s vysokou pravdepodobnosťou nenariadi zákaz priblíženia, lebo iba z týchto skutočností nie je možné vyvodiť ohrozenie práv Vašej manželky. 

Ak je situácia Vašej manželky zložitejšia (napríklad ak bol vo výkone práve za to, že jej ubližoval), tak Vám určite odporúčam vyhľadať advokáta a poradiť sa s ním, najmä v kontexte skutočnosti z minulosti.


Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, Poprosila by som o radu, ako napísať žiadosť o udelenie zákazu priblíženia sa. Môj brat je momentálne vo väzení, ale keď ho prepustia, mám z neho strach. Rada by som túto žiadosť predložila súdu. Ďakujem.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 30.09.2022)

Dobrý deň,
zákaz priblíženia sa je možné dosiahnuť prostredníctvom tzv. neodkladného opatrenia, ktoré upravuje civilný sporový poriadok. Ich demonštratívny výpočet obsahuje § 325 ods. 2 Civilného sporového poriadku:

(2) Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby
 
a) poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje,
 
b) zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
 
c) nenakladala s určitými vecami alebo právami,
 
d) niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala,
 
e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,
 
f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,
 
g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,
 
h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.
 
Aby bolo takéto neodkladné opatrenie nariadené je potrebné podať návrh na príslušný súd, ktorý musí mať tieto náležitosti podľa § 326 ods. 1 CSP:

V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

To znamená, že musíte popísať prečo navrhujete, aby bolo takéto neodkladné opatrenie vydané, pričom tieto svoje tvrdenia treba podložiť aj dôkazmi. Ak chcete mať istotu, že bude daný návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vyhotovený dobre, tak potom by bolo na mieste vyhľadať pomoc advokáta, aby Vám s týmto problémom pomohol.

Ak je ešte vo väzení, súd Vám takému návrhu nemusí vyhovieť, preto by bolo dobre to podávať tak, že by do vydal súd niekedy v tom čase, ako vyjde von. 


Trápi vás "Súdny zákaz priblíženia sa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, ráda by som sa informovala o tom, ako si vyžiadať zákaz priblíženia. Mám problém so susedom, ktorý mi v neskorých nočných hodinách pod vplyvom alkoholu vyhrážal sa tým, že ma zabije. Navyše mi dupal a kopal do dverí môjho bytu. Tento sused býva o poschodie vyššie. Už v minulosti sme mali konflikt, pri ktorom ma fyzicky napadol. V reakcii na to som volala políciu a podala trestné oznámenie. Bol zadržaný v celi predbežného zadržania, no následne bol prepustený len so zákazom požívania alkoholu a zákazom priblíženia sa k môjmu bytu. Obávam sa, že mi môže ublížiť. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 23.11.2021)

Dobrý deň,
odporúčam Vám podať na neho opätovne trestné oznámenie ak sa Vám opäť vyhráža. Ak boli pri tomto skutku aj iné osoby, uveďte ich mená, aby mohli byť vypočutí ako svedkovia. Zároveň upozornite políciu na to, že už za taký skutok bol prejednávaný a bojíte sa o svoj život a žiadate ich, aby mu uložili povinnosť nepribližovať sa k Vám.


Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, Potreboval by som radu pre kamarátku. Má expriateľa, ktorý jej už roky nedá pokoj. Vypisuje jej rôzne zlé a nechutné správy, očierňuje ju na sociálnych sieťach a dokonca jej chodí vykrikovať pred byt. Viackrát ju verbálne napadol a aj opľul. Nedoštatóčne sa jej a jej známym, vrátane mňa, vyhráža. Už to riešila aj s políciou, ale jediné, čo dostal, bola 10-eurová pokuta za rušenie nočného kľudu. Čoraz viac sa však začíname obávať o to, čo urobí nabudúce. Viete mi, prosím, poradiť, ako sa dá tento problém riešiť a ako ho zastaviť? Sú s ním už veľké problémy, ktoré pretrvávajú už veľmi dlho. Ďakujem krásne.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 06.09.2021)

Dobrý deň,

vzhľadom na Vami popísané konanie by sa to dalo riešiť aj cestou súdu, v rámci civilného procesu, a to návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia. Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť aj vtedy, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery. Súdu by bolo potrebné navrhnúť, aby expriateľovi uložil, aby písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami vôbec nekontaktoval Vašu kamarátku, nakoľko jej telesná integrita a duševná integrita je takýmto jeho konaním ohrozená. Súčasne môže Vaša kamarátka súdu navrhnúť, aby mu zakázal sa k nej na určenú vzdialenosť priblížiť. V návrhu je potrebné opísať uvedené skutočnosti, tak ako ste ich opísali. Bolo by potrebné súdu spolu s návrhom predložiť ako dôkaz aj statusy na sociálnych sieťach, z ktorých je zrejmé ohováranie a očierňovanie. Rovnako je dobré poukázať na to, že sa už dopustil priestupku za porušenie nočného kľudu. Ako podklad súdneho rozhodnutia totiž môže slúžiť aj záznam z polície. 

Súčasne uvádzame, nakoľko píšete, že ju expriateľ očierňuje na sociálnych sieťach, dopúšťa sa prinajmenšom páchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ust. § 49 zákona o priestupkoch. Tu sa uvádza, že priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Rovnako svojím správaním môže expriateľ napĺňať aj skutkovú podstatu trestného činu ohovárania v zmysle ust. § 373 ods. 1 Trestného zákona (TZ). Nakoľko píšete, že Vašu kamarátku napadol,  pokiaľ sa tak stalo na verejných miestach , možno hovoriť aj o trestnom čine výtržníctva v zmysle ust. § 364 ods. 1 písm. a) TZ. V takýchto prípadoch je potrebné privolať ihneď políciu. 

Čo sa týka Vami uvedeného vyhrážania, ktorého sa expriateľ dopúšťa voči známym Vašej kamarátky, vrátane Vás, tak týmto konaním rovnako môže napĺňať znaky priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo dokonca aj skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného vyhrážania v zmysle ust. § 360 TZ. Nech to nenechá len tak, pretože sa to môže stupňovať. Prípadne môže pomôcť aj výzva z advokátskej kancelárie, aby upustil od takého konania, v opačnom prípade to bude advokát riešiť súdnou cestou.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, ako riešiť situáciu medzi matkou a synom, ktorí žijú v dvoch susediacich bytoch, keď syn matku psychicky týra, vulgárne ju uráža a dokonca ju aj udrel? Syn sa kedykoľvek objaví v jej byte, pretože v dedičskom konaní po jej manželovi, jeho otcovi, dostal polovičku tohto bytu. Z tohto dôvodu si na byt zákonne nárokuje, aj keď neplatí žiadne poplatky za svoj podiel, ako napríklad nájomné alebo dane. Približne pred dvoma rokmi matka podala na syna trestné oznámenie, pretože jej vzal mobilný telefón a odmietal ho vrátiť. Vo svojej výpovedi tiež uviedla, že ju týra. Syn bol potom vzatý do vyšetrovacej väzby, s následným vynesením rozsudku o jeho prepustení. Dodnes jej vyhodzuje na oči, akú traumu jej spôsobil svojou väzbou, avšak nepochopil z toho nič a vo svojom zverstve pokračuje s narastajúcou intenzitou. Do toho prichádza aj alkohol, z ktorého matke "kradne drobné" a pravdepodobne odnáša veci do záložne, pričom samozrejme nepracuje. Matka už nechce podať ďalšie trestné oznámenie na syna, pretože nechce zažívať stres spojený s výsluchami a podobne. Hľadá iné riešenie, napríklad zákaz približovania sa, otvorenie dedičského konania a zrušenie jeho podielu na vlastníctve bytu, alebo nariadenie protialkoholického liečenia. Matke je 80 rokov, synovi 50. Prosím o radu.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
otvoriť dedičské konanie iba z tohto dôvodu nie je možné. Matka sa môže so synom dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva tým, že by mu vyplatila hodnotu jeho podielu a mohla by si byt sama uzatvoriť.

Hoci trestné oznámenie nechce podať, zo všetkých opatrení iba o najvhodnejšie riešenie situácie, pretože ak ide o recidívu so stupňujúcou intenzitou, nie je dobré podceňovať situáciu a nechať to tak. V rámci takého konania to nemusí skončiť odsúdením osoby, ale môže mu súd napríklad uložiť ochranné liečenie (či už ústavné alebo ambulantné). Rovnako môže súd zakázať približovať sa k matke.


Trápi vás "Súdny zákaz priblíženia sa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý večer, som rozvedená s manželom, ktorý je alkoholik a psychicky chorý človek s diagnózou bipolárnej afektívnej poruchy. Máme malú 3-ročnú dcéru a ja sa chcem podať o zákaz styku, pretože sa bojím o dcéru aj o seba. Ex-manžel má meniace sa nálady a pije alkohol. Rada by som vedela, či mám šancu získať zákaz styku s maloletou dcérou, aby som ju chránila. Naša dcéra svojho otca nepozná, nevidela ho 1 rok a 8 mesiacov. Rozviedli sme sa na štvrtý pokus, pretože vždy prišiel opitý. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň, zákaz styku otca s maloletým dieťaťom je jedným z najvážnejších zásahov do jeho rodičovských práv a povinností, z toho dôvodu musí súd jednak vykonať rozsiahle dokazovanie na zistenie tzv. skutočného stavu veci a zároveň musia byť zistené dôvody tak závažné, aby v záujme dieťaťa súd zakázal styk otca s dieťaťom. Iba na základe toho, že požíva alkohol vo väčšom množstve by súd nemusel rozhodnúť o zákaze jeho styku (závisí však aj od prístupu sudcu). Rovnako súd bude pri rozhodovaní prihliadať na to ako je upravený styk v súčasnosti, či ho otec využíva... Inak bude totiž súd rozhodovať o jeho styku, ak máte upravený styk iba za Vašej prítomnosti. Z našich skúseností Vám však vieme uviesť, že ak niekto nadmerne požíva alkohol a ešte k tomu má aj psychické problémy, postačuje čo i len hrozba alebo vyhrážka z jeho strany a súd by mal postupovať tak, že v záujme dieťaťa tento styk zakáže, resp. výrazne obmedzí.


Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť o tom, ako postupovať. Prevádzkujem bar, do ktorého mi začal chodiť problémový zákazník. Tento zákazník obťažoval čašníčku, neustále vyvolával konflikty a správal sa hrubo k ostatným zákazníkom. Pred niekoľkými dňami mi došla trpezlivosť, a tak som mu vysvetlila, že neželám, aby ďalej navštevoval moju prevádzku. Bohužiaľ, moje rozhodnutie nerešpektuje a naďalej k nám chodí, napriek tomu, že ho už nikto neobslúži. Vyhráža sa mi aj čašníčkam. Ide o problémovú osobu, ktorá má časté konflikty s políciou, ale my sme, žiaľ, doteraz políciu na neho nezavolali. Báli sme sa ho. Naše obavy a jeho agresívne správanie nám spôsobili veľké straty na zákazníkoch. Chcela by som zistiť, či je možné vybaviť zákaz vstupu do prevádzky alebo zákaz priblíženia. Taktiež by som potrebovala poradiť, ako ošetriť situáciu tak, aby nám dal pokoj aj v súkromnom živote. Neustále nám totiž spôsobuje problémy. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ v prevádzke dochádza k takejto situácii je potrebné ihneď volať políciu na zdokumentovanie incidetov problémového zákazníka a podať oznámenie o spáchaní priestupku.

Podľa ust.§ 16 priestupkového zákona možno uložiť v rámci objasňovania priestupkov ochranné opatrenie, ktorým sú :

a) obmedzujúce opatrenie,

b) zhabanie veci.

Obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné športové alebo kultúrne podujatia. Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (§ 30), priestupku proti verejnému poriadku (§ 4747a a 48), priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), priestupku proti majetku (§ 50) alebo priestupku podľa osobitného predpisu.

Obmedzujúce opatrenie musí byť primerané povahe a závažnosti spáchaného priestupku; možno ho uložiť len spolu so sankciou a najdlhšie na jeden rok.

 


Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na niečo, čo možno nie je priamo spojené s predošlými otázkami. Môj problém je spojený s jednou osobou z nižšej sociálnej skupiny, ktorá je často nepríjemná. Táto osoba opakovane porušuje môj osobný priestor, aj keď sme ukončili kamarátské vzťahy. Rovnaký problém majú aj ďalší ľudia s touto osobou. Je známe, že je notorickým klamárom, a navyše je výrazne staršia než ja a moji rovesníci. S touto osobou nikto nemá nič spoločné. Chcem sa preto spýtať, či je možné v tomto prípade nejako postupovať. Toto už trvá dlhšiu dobu.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 17.03.2018)

Dobrý večer,

v otázke uvádzate otravnosť osoby, ktoré konanie bližšie nešpecifikujete, ktorá opakovane porušuje Váš osobný priestor.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta a po porade s ním podať oznámenie o spáchaní priestupku podľa ust. §  49 ods. 1 písm. d/ zákona o priestupkoch :

"Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, atď."

"Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur."

 

Bolo by  prípadne vhodné pouvažovať aj nad ust. § 360a/ Trestného zákona :

"Nebezpečné prenasledovanie

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Súdny zákaz priblíženia sa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súdny zákaz priblíženia sa (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Pred časom som od svojich starých rodičov dostala darom dom, v ktorom momentálne žijem s manželom, dcérkou a svojím otcom. Moji rodičia sa z tohto domu odsťahovali pred 9 rokmi, pretože nevychádzali so svojimi rodičmi. Počas nasledujúcich siedmich rokov sa u nás ani raz neukázali a neprejavovali záujem o zdravotný stav svojich rodičov, ktorí sú zároveň mojimi starými rodičmi. Keď sa mi narodila dcérka, znenazdajky sa vrátili, ako keby sa nikdy nič nestalo. Problém nastal pred približne pol roka, keď mi starí rodičia darovali zvyšnú polovicu domu. Prvú polovicu som dostala pred šiestimi rokmi a druhú pred približne pol rokom. Odvtedy sa moji rodičia snažili o kontakt so mnou čoraz menej, až nakoniec úplne prestali komunikovať. Po smrti mojej babičky začali navštevovať môjho deda a snažia sa ho zviesť proti mne a môjmu manželovi. Môj otec ma dokonca niekoľkokrát verbálne i fyzicky napadol a vyhrážal sa, že ma vypudí z domu, ktorého som vlastníčkou. Rada by som sa informovala, ako ho môžem zamedziť v návštevách, alebo či je to vôbec možné, vzhľadom na to, že jeho otec žije spolu s nami a my sa o neho staráme. Ďakujem.

Odpoveď: Súdny zákaz priblíženia sa

(odpoveď odoslaná: 21.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Nakoľko vy sama ste vlastníčkou nehnuteľnosti vy sama rozhodujete koho do nehnuteľnosti, do svojho obydlia vpustíte a  koho nie. U Vás sa jedná len o otázku rodinných vzťahov. 

2./ Ako uvádzate nehnuteľnosť Vám bola darovaná starými rodičmi. V nadväznosti na Vašu obavu o nehnuteľnosť uvádzame, že podľa ust. § 630  Obč. zákonníka "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.". V tomto smere sa nemusíte obávať, aby ste prišla o nehnuteľnosť, nakoľko predpokladáme, že ste sa nedopustila uvedeného konania. 

3./ Pokiaľ sa jedná o slovné napádanie odporúčame, aby ste  v rodine  spolu so starýým otcom dohodli a rozhodli, či menovaných budete vpúšťať na návštevu starého otca.  Vo veci  môžete podať návrh na obec - priestupky proti občianskemu spoulunažívaniu podľa priestupkového zákona.

4./ Je možné aj privolať políciu v čase incidentu a aj podať trestné oznámenie. 

5./ V zmysle ust. §  325 Civilného sporového poriadku  ak by ste chceli dosiahnuť zákaz priblíženia sa, môžete podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia.  Neodkladným opatrením možno strane uložiť okrem iných aj

e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,

f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,

g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,

h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.

Za podmienok ustanovených osobitným predpisom môže súd nariadiť kontrolu dodržiavania neodkladným opatrením nariadenej povinnosti technickými prostriedkami.

V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorý spĺňa náležitosti podľa  civil. spor. poriadku (§ 326). 

O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) , t.j. e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,rozhodne súd do 24 hodín od doručenia návrhu.

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súdny zákaz priblíženia sa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.