Máte
otázku?

Som vinníkom dopravnej nehody?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Prešov

Otázka: Som vinníkom dopravnej nehody?

Dopravná nehoda sa stala na neupravenej zasneženej ceste medzi Starou Ľubovňou a obcou Hniezdne. Motorové vozidlo Audi s prívesným vozíkom smerovalo z Hniezdného do Starej Ľubovne. Auto malo obuté letné pneumatiky a v ľavotočivej zákrute dostalo šmyk. Vozík prešiel do protismeru, pri čom narazil do protiidúceho auta Renault. Ja som riadil dodávku a jazdil som za Renaultom, do ktorého som následne zozadu narazil. Polícia mi vyčítala nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Môj názor je, že môj odstup bol dostatočný, ale auto Renault predomnou zastavilo silný naraz. Ako som to mal predvídať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

Dobrý deň, nedokážem posúdiť skutkové okolnosti dopravnej nehody a správnosť resp. nesprávnosť reakcie niektorého z vodičov vozidla. Záver o tom, či ste dodržali alebo nedodržali bezpečnú vzdialenosť potrebnú na zastavenie vozidla, môže určiť len znalec. Z uvedeného dôvodu Vám preto odporúčam podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu dopravného inšpektorátu a požadovať nariadenie znaleckého dokazovania resp. nechať si znalecký posudok vypracovať na základe vlastnej požiadavky.

Trápi vás "Som vinníkom dopravnej nehody?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Syn mal nehodu, pri ktorej bol políciou určený za vinníka. Obehoval autoškolu, avšak auto za ním tiež jeho obehovalo. Polícia obvinila syna, lebo údajne auto za ním začalo s obchádzaním skôr. Kedykoľvek syn sa pozrel do spätného zrkadla, auto nemalo zapnutú smerovú signalizáciu. Ak by bol jediným zodpovedným za nehodu, vôbec nechápem, ako je možné, že auto za ním v absolútne nebrzdilo. Naopak, auto ho ešte obchádzalo a doslova ho natlačilo na autoškolu. Logicky, ak by začal obchádzať a auto za ním by rovnako zahájilo manéver obchádzania, malo by do neho naraziť, zmeniť jeho smer a vodič by následne reflexívne prudko zabrzdil. Na mieste nehody nie je žiadna brzdná stopa, iba pri synovom aute. Všetky tri autá sú poškriabané len po boku. Myslím si, že aj vodič vo vozidle za synom je aspoň čiastočne zodpovedný za incident. A ešte jedna vec, ak ho chcel šofér druhého auta obísť, musel mať rýchlosť vyššiu ako 50 km/h, a to v obci. Od času nehody uplynulo už 10 hodín. Je možné ísť na políciu a požiadať o odborníka z oblasti dopravy? Ďakujem.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, podľa toho čo uvádzate, by bolo namieste, aby vec riešil znalec z odboru dopravy. Samozrejme na vykonanie takéhoto dôkazu môžete dať návrh aj vy, avšak polícia by mala vyhľadávať dôkazy nielen v neprospech vášho syna, ale aj v jeho prospech. V návrhu na vykonanie dôkazov treba uviesť okolnosti, ktoré sa majú nimi objasniť, a ak by išlo o svedka, treba uviesť skutočnosti, na ktoré má byť vypočutý.  Zákon  dokonca umožňuje nechať si vypracovať súkromný znalecký posudok a tento do konania predložiť. Ak by tak váš syn ako obvinený urobil, potom nie je povinný ho doručiť aj prokurátorovi, poškodeným a ostatným stranám v konaní. 

Nech syn hneď neuzná vinu. Veľa krát som zažil, že policajti označili jednu osobu ako vinníka ale bol to ten druhý. 

Väčšinou to chcú zhodiť na toho najmladšieho, pretože má najmenej skúseností. Netreba sa dať zastrašiť. Toto sa dá celkom dobre znalecky dokázať. Ten za ním mal dodržiavať odstup. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý večer, chcel by som vás poprosiť o radu. Moja mama má dlhy a nepracuje na plný úväzok, ale len na dohodu. Neplatí ani zdravotné, ani sociálne poistenie. Jej vek je 46 rokov a za celý život odpracovala možno len pár rokov. Moja otázka je nasledovná: Ak moja mama zomrie, prejdú všetky jej dlhy na jej deti, teda na mňa a môjho brata? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,

 

pri dedení platí zásada, že dedič by sa v dôsledku dedenia nemal dostať do horšej situácia, než v akej bol pred dedením. Aj preto naše predpisy určujú, že dlhy sa dedia len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

 

Okrem toho dáva naša právna úprava aj možnosť odmietnuť dedičstvo ako celok, dá sa tak spraviť v lehote jedného mesiaca odkedy je dedič poučený o dedičskom práve.


Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, v roku 2005 sa mi stala dopravná nehoda, pri ktorej som utrpel zranenia. Po troch rokoch som bol konečne odškodnený. Teraz, približne 10 rokov po nehode, sa mi začali vytvárať zdravotné komplikácie a vyzerá to tak, že ma čaká operácia. Po tejto operácii asi rok nebudem môcť pracovať. Momentálne som študent, školu dokončujem v júni. Nemám rodičov, bývam sám a musím si na všetko zarábať. Chcel by som sa teda opýtať, či mám nárok na ďalšie odškodnenie vzhľadom na trvalé zdravotné problémy. Alebo by som mal kontaktovať poisťovňu? Ďakujem vám veľmi pekne za radu a prajem pekný deň.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 29.05.2017)

Dobrý deň, 

v prvom rade musí lekár zaujať stanovisko, či zdravotné komplikácie súvisia s dopravnou nehodou. Ak áno, je možné Vás odškodniť a to tým spôsobom, že lekár po ustálení Vášho zdravotného stavu vydá lekársky posudok, v ktorom uvedie bodové ohodnotenie a následne tento posudok predložíte poisťovni, v ktorej bolo vozidlo vinníka poistené. Pozor na lehoty, môžete si uplatňovať náhradu škody do dvoch rokov odkedy ste sa o škode dozvedeli a od kedy ste vedeli vyčísliť výšku škody, to ale neznamená, že je rozhodujúce kedy reálne lekár vydal lekársky posudok. Teda pre zjednodušenie po operácii sa dohodnite s lekárom či je možné už vydať lekársky posudok, toto neodďaľujte a následne posudok predložte do poisťovne.


Trápi vás "Som vinníkom dopravnej nehody?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. V roku 2010 som mal dopravnú nehodu v pozícii vodiča taxislužby. Všetko by bolo v poriadku, len taxík, ktorý som šoféroval, nemal zákonnú poistku. Následne mal všetku škodu uhradiť vlastník taxíka, ale ten utiekol do zahraničia, a teraz sa teda o náhradu obracajú na mňa. Majú na to právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň,

vychádzajúc z Vami poskytnutých údajov v otázke  odpovedáme nasledovné :

1./ Píšete, že k dopr. nehode došlo v roku 2010, že nie ste vlastníkom motorového vozidla. Nezodpovedané  je to, či ste v uvedenej taxislužbe bol v pracovnom pomere alebo ste zabezpečoval prácu ako živnostník.

2./ Podľa ust. zákonníka práce /pre prípad, že ste bol  v prac. pomere u zamestnávateľa - vlastníka mot. vozidla/ platí ust. § 179 a nasl. ZP zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185. /schodok a strata zverených predmetov/. Otázne je aj písomné prevzatie vozidla do Vašej zodpovednosti.

3./ Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu.

3./ Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Z. z.  "povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca."

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy stanovuje citovaný zákon /§ 12/ . Podľa § 12 odst. 4 cit. zákona právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa zákona sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia. Toto zdôrazňujeme, nakoľko píšete, že k dopravnej nehode došlo v roku 2010 a z ďalších zák. ustanovení vyplýva, že poisťovňa je povinná poskytnúť poistené plnenie v lehote do  troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný, a v  podstate do 15 dní  poskytnúť poistné plnenie  po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

4./ Ak by ste vo vzťahu k vlastníkovi vozidla vykonával činnosť ako živnostník Vaše vzťahy by sa riadili ustanoveniami Vašej zmluvy, nepredpokladáme, že ste mal auto v nájme, ale to je len domnienka.

5./ Nepíšete, či vo veci bolo vydané voči Vám súdne rozhodnutie, čo je dôležité z hľadiska plynutia premlč. doby.

6./ Ak vo veci nebol vydané žiadne súdne rozhodnutie voči Vám tak treba  uviesť poisťovni, že nárok neuznávate vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, ako  aj uviesť  resp. vzniesť námietku premlčania /vznik poistnej udalosti v roku 2010/.  Nárok poisťovne neuznávajte čo do dôvodu ani rozsahu.

7./  Záverom uvádzame   /ale poisťovňa by to mala vedieť, predpokladáme, že majú svojich právnikov/,  že aj keď vlastník vozidla ušiel do zahraničia, sú tu resp. majú zákonné možnosti riešenia veci, okrem iných aj použitie zákona č. 54/2017 Z. z., ale  to je už len bonus  pre Vás.


Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať o situáciu, v ktorej sa nachádza môj švagor. Mal dopravnú nehodu, keď do neho narazil vodič, ktorý niesol 100% vinu. Švagor si dal auto opraviť v servise, kde boli použité aj už použité diely. Cena opravy bola o približne 80 eur nižšia ako hodnota vozidla, akú určila poisťovňa. Poisťovňa mu poslala list, v ktorom uvádza, že išlo o totálnu škodu, a že mu priznáva len približne 70% hodnoty vozidla. S odôvodnením, že zvyšok sumy získa predajom zostávajúcich súčiastok. Napríklad, hodnota vozidla podľa poisťovne bola 1280 eur, suma na opravu bola 1200 eur. Vyplatená čiastka z poisťovne bola 800 eur, ostatnú sumu, teda 480 eur, mu odporučili získať predajom súčiastok. Teda aj keď nehodu nezavinil, po oprave mu chýba 400 eur, ktoré musel investovať do opravy. Z poisťovne mu prišiel neformálny email, v ktorom mu bolo odporučené, aby si auto opravil. Poisťovňa, konkrétne ústredie z Bratislavy, mu už asi piatykrát poslalo rovnaký list. Napriek našim argumentom, medzi ktorými sú aj rozhodnutia Ústavného súdu ČR, je poisťovňa stále presvedčená, že mohol auto rozpredať na súčiastky za 450 eur a byť spokojný s náhradou vo výške 800 eur. Je tento postup poisťovne správny? Keďže poškodený nehodu nezavinil, môže byť vo svojej majetkovej sfére okrátený o 400 eur? A čo vlastne znamená pojem "totálna škoda"? Bráni to oprave vozidla? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Keď poisťovňa vyhodnotila, že v danom prípade je neekonomické vozidlo opravovať, považuje škodu na vozidle za totálnu, a preto od všeobecnej hodnoty vozidla v deň dopravnej hodnoty odpočíta predajné zvyšky vozidla podľa svojich kritérií a potom rozdiel vyplatí poškodenému. Výpočet poisťovne tak v otázke všeobecnej hodnoty vozidla ako aj v ocenení predajných zvyškov vozidla nemusí byť presný, preto ak poškodený nie je spokojný s výškou poskytnutej náhrady škody, najskôr by si mal vyžiadať z poisťovne výpočet, ako k výške škody dospela. Po zhliadnutí výpočtu, ak je v ňom zjavná nezrovnalosť, je možné odvolať sa v poisťovni s touto presnou argumentáciou, v čom je výpočet nesprávny. Ak ani potom neuspejete, je potrebné si nechať vyhotoviť znalecký posudok, prípadne postačí odborné vyjadrenie príslušného znalca, ktorý vypočíta výšku škody, vzniknutej v príčinnej súvislosti s predmetnou dopravnou nehodou. Ak ani po predložení znaleckého posudku, resp. odborného vyjadrenia nebude poškodený v poisťovni úspešný, je nutné sa obrátiť so svojimi nárokmi na súd. Žalobu doporučujeme podať do dvoch rokov od vzniku dopravnej nehody.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Dňa 19.08.2016 som mala dopravnú nehodu. Keď som vybiehala zo svojho dvora na hlavnú cestu, stretla som sa s cyklistom (približne 65-ročným a starším), ktorý stočil kormidlo a spadol. Vôbec mi nenarazil do auta. Hneď som vystúpila, pomohla som mu vstať a opýtala som sa ho, ako mu môžem pomôcť. Požiadal ma, či by som ho mohla odviezť domov, na čo som mu odpovedala, že to nebude problém. Vzala som si aj jeho bicykel. Po ceste mi tvrdil, že políciu volať nebude. Ja som bola z incidentu viac v šoku než on. Pred jeho domom som mu ponúkla odvoz na pohotovosť, čo po dlhom presviedčaní prijal aj s manželkou. Nechala som im svoje kontaktné údaje. Na druhý deň mi však volal s tým, že má zlomenú niektorú z kostí ruky a žiada kompenzáciu za bolesť. Povedal mi, že cez poisťovňu by mu to prinieslo asi 500 eur, na čo by som sa mala pripraviť. Samozrejme nepožadoval takúto sumu. Cez nejaké tri týždne mi znova zavolal a vydieral ma, tvrdiac, že ak mu nedám 300 eur, nahlási nehodu. Volal mi ešte zhruba dvakrát. Dnes mi opäť volal a po konzultácii s policajtom žiada 200 eur, ale pre teraz to odloží. Ako mám postupovať ďalej? Mala by som to nahlásiť, prípadne podať trestné oznámenie za vydieranie?

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň

kedže bolo spôsobené nehodou zranenie, k tejto mala byť privolaná polícia. Taktiež je diskutabilné, či sa jednalo o dopravnú nehodu, kedže píšete, že do Vás ani nenarazil. Hovoríte, že dotyčný na polícii netrval, teda nehoda nebola zdokumentovaná. Bolestné sa uplatňuje v poisťovni PZP škodcu. Bolestné sa boduje a je potrebný znalecký posudok, teda nie je možné si len tak sám ohodnotiť svoje zranenie, teda bez tohto by som pánovi nič nevyplácala. 

 

Vneprospech pána je už aj to, že nehoda sa stala už pred nejakým časom. 

Jelen na Vás či Vás správanie pána obťažuje a pôjdete na neho podať trestné oznámenie. Jeho konanie je trestné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Som vinníkom dopravnej nehody?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.