Máte
otázku?

Som vinníkom dopravnej nehody?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Prešov

Otázka: Som vinníkom dopravnej nehody?

Dopravna nehoda sa stala na neupravenej zasneženej ceste medzi Starou Ľubovnou a obcou Hniezdne. V smere z Hniezdneho do Starej Lubovne šlo motorove vozidlo Audi s privesnym vozikom. Auto malo obute letne pneumatiky a v lavotočivej zakrute dostalo šmyk. Vozik prešiel do protismeru pričom narazil do protiiduceho auta renault. Ja som šoferoval dodavku a siel som za renaultom a narazil som do neho zozadu. Policia mi dala za vinu nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Moj nazor je taky, že moj odstup bol dostatočny ale auto Renault predo mnou zastavil silny naraz. Ako som to mal predvidať? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

Dobrý deň, nedokážem posúdiť skutkové okolnosti dopravnej nehody a správnosť resp. nesprávnosť reakcie niektorého z vodičov vozidla. Záver o tom, či ste dodržali alebo nedodržali bezpečnú vzdialenosť potrebnú na zastavenie vozidla, môže určiť len znalec. Z uvedeného dôvodu Vám preto odporúčam podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu dopravného inšpektorátu a požadovať nariadenie znaleckého dokazovania resp. nechať si znalecký posudok vypracovať na základe vlastnej požiadavky.

Trápi vás "Som vinníkom dopravnej nehody?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, prajem, chcela by som Vás poprosiť o radu. Syn mal nehodu. Polícia určila za vinníka syna. Obehoval autoškolu a aj auto za ním obehovalo jeho. Polícia dala vinu synovi lebo vraj auto za ním začalo úkon skôr. Keď pozeral do spätaka auto smerovku nemalo. Ak by bol on jediný zodpovedný za nehodu, tak neviem pochopiť ako je možné, že auto za ním vôbec nebrzdilo, dokonca ho ešte aj obehlo a syn natlačilo na autoškolu. Veď logicky ak by začal obehovať a auto za ním by už ho obehovalo, tak by doňho buchol, zmenil mu smer a vodič reflexívne by brzdil. Nie je žiadna brzdná stopa, len pri synovcom aute. Všetky 3 auta sú len poškriabané po boku. Myslím si, že aj vodič za ním je spoluvinníkom. A ešte jedna vec, ak ho chcel šofér druhého auta obehnúť musel mať pritom viac ako 50 a to boli v obci. Od nehody uplynulo 10 hodín. Môžeme ísť na políciu požiadať o znalca z odboru dopravy? Ďakujem.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, podľa toho čo uvádzate, by bolo namieste, aby vec riešil znalec z odboru dopravy. Samozrejme na vykonanie takéhoto dôkazu môžete dať návrh aj vy, avšak polícia by mala vyhľadávať dôkazy nielen v neprospech vášho syna, ale aj v jeho prospech. V návrhu na vykonanie dôkazov treba uviesť okolnosti, ktoré sa majú nimi objasniť, a ak by išlo o svedka, treba uviesť skutočnosti, na ktoré má byť vypočutý.  Zákon  dokonca umožňuje nechať si vypracovať súkromný znalecký posudok a tento do konania predložiť. Ak by tak váš syn ako obvinený urobil, potom nie je povinný ho doručiť aj prokurátorovi, poškodeným a ostatným stranám v konaní. 

Nech syn hneď neuzná vinu. Veľa krát som zažil, že policajti označili jednu osobu ako vinníka ale bol to ten druhý. 

Väčšinou to chcú zhodiť na toho najmladšieho, pretože má najmenej skúseností. Netreba sa dať zastrašiť. Toto sa dá celkom dobre znalecky dokázať. Ten za ním mal dodržiavať odstup. 


Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý večer, Vám prajem chcem Vás poprosiť o radu moja mama ma dlhy, nechodí do stálej práce teda pracuje len na dohodu neplatí ani zdravotnú poisťovňu ani sociálnu ma 46 rokov dokopy ma spolu možno odrobených max pár rokov chcem sa spýtať len toľko, že keď zomrie, či všetky jej dlhy spadajú na deti teda mňa a brata alebo ako to vlastne je. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,

 

pri dedení platí zásada, že dedič by sa v dôsledku dedenia nemal dostať do horšej situácia, než v akej bol pred dedením. Aj preto naše predpisy určujú, že dlhy sa dedia len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

 

Okrem toho dáva naša právna úprava aj možnosť odmietnuť dedičstvo ako celok, dá sa tak spraviť v lehote jedného mesiaca odkedy je dedič poučený o dedičskom práve.


Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, v roku 2005 sa stala dopravná nehoda, pri ktorej som bol poškodený po troch rokoch som bol konečne odškodnený prešlo približne 10rokov a začali sa mi vytvárať zdravotné komplikácie a vyzerá to tak, že pôjdem na operáciu, po ktorej nebudem môcť pracovať približne rok som momentálne študent, ktorý konci školu v júni a vlastne nemám rodičov bývam sám a musím si na všetko zarábať chcel som sa teda opýtať ak mám teda trvalé zdravotné problémy môžem od nej ziadat nejake peniaze alebo sa mám obrátiť na poisťovňu ďakujem Vám veľmi pekne za radu pekný deň.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 29.05.2017)

Dobrý deň, 

v prvom rade musí lekár zaujať stanovisko, či zdravotné komplikácie súvisia s dopravnou nehodou. Ak áno, je možné Vás odškodniť a to tým spôsobom, že lekár po ustálení Vášho zdravotného stavu vydá lekársky posudok, v ktorom uvedie bodové ohodnotenie a následne tento posudok predložíte poisťovni, v ktorej bolo vozidlo vinníka poistené. Pozor na lehoty, môžete si uplatňovať náhradu škody do dvoch rokov odkedy ste sa o škode dozvedeli a od kedy ste vedeli vyčísliť výšku škody, to ale neznamená, že je rozhodujúce kedy reálne lekár vydal lekársky posudok. Teda pre zjednodušenie po operácii sa dohodnite s lekárom či je možné už vydať lekársky posudok, toto neodďaľujte a následne posudok predložte do poisťovne.


Trápi vás "Som vinníkom dopravnej nehody?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. V roku 2010 som mal dopravnú nehodu ako vodič taxislužby všetko by bolo v poriadku len taxík, ktorí som šoféroval nemal zákonnú poistku, a tak všetku škodu ma hradiť vlastník  taxíka no on utiekol do zahraničia a teraz tie peniaze žiadajú odomňa. Majú na to nárok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň,

vychádzajúc z Vami poskytnutých údajov v otázke  odpovedáme nasledovné :

1./ Píšete, že k dopr. nehode došlo v roku 2010, že nie ste vlastníkom motorového vozidla. Nezodpovedané  je to, či ste v uvedenej taxislužbe bol v pracovnom pomere alebo ste zabezpečoval prácu ako živnostník.

2./ Podľa ust. zákonníka práce /pre prípad, že ste bol  v prac. pomere u zamestnávateľa - vlastníka mot. vozidla/ platí ust. § 179 a nasl. ZP zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185. /schodok a strata zverených predmetov/. Otázne je aj písomné prevzatie vozidla do Vašej zodpovednosti.

3./ Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu.

3./ Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Z. z.  "povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca."

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy stanovuje citovaný zákon /§ 12/ . Podľa § 12 odst. 4 cit. zákona právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa zákona sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia. Toto zdôrazňujeme, nakoľko píšete, že k dopravnej nehode došlo v roku 2010 a z ďalších zák. ustanovení vyplýva, že poisťovňa je povinná poskytnúť poistené plnenie v lehote do  troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný, a v  podstate do 15 dní  poskytnúť poistné plnenie  po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

4./ Ak by ste vo vzťahu k vlastníkovi vozidla vykonával činnosť ako živnostník Vaše vzťahy by sa riadili ustanoveniami Vašej zmluvy, nepredpokladáme, že ste mal auto v nájme, ale to je len domnienka.

5./ Nepíšete, či vo veci bolo vydané voči Vám súdne rozhodnutie, čo je dôležité z hľadiska plynutia premlč. doby.

6./ Ak vo veci nebol vydané žiadne súdne rozhodnutie voči Vám tak treba  uviesť poisťovni, že nárok neuznávate vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, ako  aj uviesť  resp. vzniesť námietku premlčania /vznik poistnej udalosti v roku 2010/.  Nárok poisťovne neuznávajte čo do dôvodu ani rozsahu.

7./  Záverom uvádzame   /ale poisťovňa by to mala vedieť, predpokladáme, že majú svojich právnikov/,  že aj keď vlastník vozidla ušiel do zahraničia, sú tu resp. majú zákonné možnosti riešenia veci, okrem iných aj použitie zákona č. 54/2017 Z. z., ale  to je už len bonus  pre Vás.


Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, môj švagor mal dopravnú nehodu - narazil do neho vodič, ktorý mal na nehode 100% vinu. Švagor si dal auto opraviť do opravovne, kde boli použité aj už použité kusy. Cena opravy bola asi o cca 80 eur nižšia ako hodnota vozidla ohodnotená poisťovákom. Poisťovňa mu zaslala list, v ktorom hovorí, že išlo o totálnu škodu, a že mu priznáva len cca 70% zo sumy vozidla, zvyšok nech rozpredá na kusy a tým získa plnú sumu hodnoty vozidla. napr.: hodnota vozidla podla poisťovne 1280 eur, suma opravy 1200 eur, vyplatená čiastka z poisťovne 800 eur, ostatok aby si rozpredal 480 eur. Čiže on dopravnú nehodu nezavinil, nemal pričítanú žiadnu vinu, a teraz po oprave vozidla mu chýba 400 eur, na ktorých bol ukrátený, lebo zaplatil za opravu a auto používa dalej. Poisťovák mu do emailu neformálne napísal, nech si auto pokojne aj opraví.Poisťovňa - ústredie z Bratislavy mu už asi piaty krát posiela rovnaký list, pričom mi argumentujeme aj rozhodnutiami Ústavného súdu ČR, a poisťovňa má stále za to, že ešte mohol auto rozpredať na súčiastky za 450 eur a má sa uspokojiť s náhradou vo výške 800eur. Postupuje poisťovňa správne? Keďže poškodený nehodu nezavinil, môže byť vo svojej majetkovej sfére okrátený o 400 eur, alebo čo vlastne znamená pojem totálna škoda - zabraňuje to oprave vozidla? Ďakujem pekne

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Keď poisťovňa vyhodnotila, že v danom prípade je neekonomické vozidlo opravovať, považuje škodu na vozidle za totálnu, a preto od všeobecnej hodnoty vozidla v deň dopravnej hodnoty odpočíta predajné zvyšky vozidla podľa svojich kritérií a potom rozdiel vyplatí poškodenému. Výpočet poisťovne tak v otázke všeobecnej hodnoty vozidla ako aj v ocenení predajných zvyškov vozidla nemusí byť presný, preto ak poškodený nie je spokojný s výškou poskytnutej náhrady škody, najskôr by si mal vyžiadať z poisťovne výpočet, ako k výške škody dospela. Po zhliadnutí výpočtu, ak je v ňom zjavná nezrovnalosť, je možné odvolať sa v poisťovni s touto presnou argumentáciou, v čom je výpočet nesprávny. Ak ani potom neuspejete, je potrebné si nechať vyhotoviť znalecký posudok, prípadne postačí odborné vyjadrenie príslušného znalca, ktorý vypočíta výšku škody, vzniknutej v príčinnej súvislosti s predmetnou dopravnou nehodou. Ak ani po predložení znaleckého posudku, resp. odborného vyjadrenia nebude poškodený v poisťovni úspešný, je nutné sa obrátiť so svojimi nárokmi na súd. Žalobu doporučujeme podať do dvoch rokov od vzniku dopravnej nehody.


Podotázka: Som vinníkom dopravnej nehody? (Nezaradené)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Dňa 19.08.2016 som mala dopravnú nehodu, keď som cuvala z domu na hlavnú cestu, tak išiel cyklista (cca 65 a viac ročný), ktorý za mojim autom stočil kormanom a následne spadol, do auta mi ani nenarazil, tak som hneď vystúpila pomohla som mu vstať, spýtala som sa ho ako mu pomôžem a on mi, že či ho odveziem domov, tak som mu hneď povedala, že nie je problém. Zobrala som mu aj bicykel. V aute mi vravel, že policajtov nebude volať. Ja som bola viac v šoku ako on z toho pádu. Pred jeho domom som mu ponúkla, že ho odveziem aj na pohotovosť, po dlhom prehovarani išiel aj s manželkou. Moje údaje som im nechala. No ale následne mi na druhý deň volal, že ma zlomenú nejakú kostičku na ruke a že by chce bolestné, že si mám uvážiť, že toto by cez poisťovňu bola za cca 500 euro, tak aby som sa vedela pripraviť, že nechce samozrejme takúto čiastku. O nejaké tri týždne mi zavolal opäť a vydieral ma, že ak mu nedám 300 euro pôjde nahlásiť nehodu. A ešte mi takto volal asi dvakrát. A dnes mi opäť volal, že po porade s policajtom chce 200 euro a odloží to zatiaľ. Ako mám ďalej postupovať? Mám to ísť nahlásiť aj spolu s udaním za vydieranie?

Odpoveď: Som vinníkom dopravnej nehody?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň

kedže bolo spôsobené nehodou zranenie, k tejto mala byť privolaná polícia. Taktiež je diskutabilné, či sa jednalo o dopravnú nehodu, kedže píšete, že do Vás ani nenarazil. Hovoríte, že dotyčný na polícii netrval, teda nehoda nebola zdokumentovaná. Bolestné sa uplatňuje v poisťovni PZP škodcu. Bolestné sa boduje a je potrebný znalecký posudok, teda nie je možné si len tak sám ohodnotiť svoje zranenie, teda bez tohto by som pánovi nič nevyplácala. 

 

Vneprospech pána je už aj to, že nehoda sa stala už pred nejakým časom. 

Jelen na Vás či Vás správanie pána obťažuje a pôjdete na neho podať trestné oznámenie. Jeho konanie je trestné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Som vinníkom dopravnej nehody?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku