Máte
otázku?

Týranie blízkej osoby. Ako postupovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Týranie blízkej osoby. Ako postupovať?

Moju priateľku Renátku doma bitkujú a týrajú. Ona nič neprovokovala, nič neurobila. Momentálne je dokonca v nemocnici. Čo by som mal urobiť?

Odpoveď: Týranie blízkej osoby. Ako postupovať?

Dobrý deň, ak Vašu priateľku rodičia týrajú až takým spôsobom, že sa dostala do nemocnice, odporúčam Vám čo najskôr nahlásiť tento skutok na najbližšom orgáne PZ SR. Pri všetkých konaniach, kedy dochádza k ujme na zdraví je potrebné a veľmi dôležité, aby takáto osoba čo najskôr vyhľadala lekársku pomoc, aby jej zranenia boli zaznamenané "čerstvé". Vzhľadom na to, že Vaša priateľka skončila v nemocnici, existuje široká lekárska správa, ktorá popisuje akými zraneniami ju tam doviezli, aký je priebeh liečby a či bude mať nejaké následky. Takáto lekárska správa je jedným z hlavných dôkazov v rámci trestného konania. Rovnako by príslušníci PZ SR pristúpili k výsluchu Vašej priateľky a tiež jej rodičov. Orgány činné v trestnom konaní majú 30 dní po oznámení tohto skutku na to, aby rozhodli, či začnú trestné stíhanie alebo budú postupovať iným spôsobom v súlade s trestným poriadkom.

Trápi vás "Týranie blízkej osoby. Ako postupovať?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Týranie blízkej osoby. Ako postupovať? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj brat žije v rovnakom dome ako náš otec. Po smrti našej matky získal brat 1/8 domu a otec vlastní 1/2 + 1/8 domu. V dome žijú spolu obaja. Súrodenci sme traja. Brat sa o otca maximálne stará, no otec je, bohužiaľ, problémový. Pije, voči bratovi sa správa agresívne, vyhráža sa mu a občas ho aj fyzicky napáda. To všetko brat čoraz ťažšie znáša. Keď je otec triezvy, snaží sa ospravedlniť, no na svoje skutky si nepamätá. Existuje nejaké možné riešenie tejto situácie?

Odpoveď: Týranie blízkej osoby. Ako postupovať?

(odpoveď odoslaná: 13.10.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade by som si dovolil uviesť, že mi je ľúto v akej situácií sa Váš brat nachádza. Možnosťou by bol podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, aby celú vec prešetrili. Trestné oznámenie môžete podať aj Vy, a Váš brat prichádza do úvahy aj ako svedok. Váš otec by sa mohol dopúšťať hneď viacerých trestných činov, napríklad aj týrania blízkej a zverenej osoby v zmysle ust. § 208 Trestného zákona:

(1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie  a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,  b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,  c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,  d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.   Neuvádzate či je brat už plnoletý, avšak v prípade, ak nie, tak môžete podať oznámenie aj na orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Podotázka: Týranie blízkej osoby. Ako postupovať? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám známu, ktorá má evidentný problém s partnerom, ten pije a je agresívny. Majú tri deti. Prvé dievča nie je jeho, ale je z prvého partnerstva a majú dvoch spoločných synov. Deti často hovoria o tom, ako ich otec pije a potom je agresívny. Naposledy dokonca porozbíjal nábytok a v noci mama s deťmi behala po rodine, aby ich niekto pustil dnu. Ráno chodia do školy roztrasené a ustrašené, často s plačom. Často sa zo svojej situácie zdôverujú aj mne a tiež v škole. Som tá známa, ktorá vidí ich strasti, sú mi deti ľúto. Mama sa o deti snaží starať, do školy chodia čisté, ale trápi ma ich strach z otca. Dá sa niečo s tým urobiť? Ako mám postupovať, keď nechcem, aby vedeli, že som to nahlásila ja? Ďakujem.

Odpoveď: Týranie blízkej osoby. Ako postupovať?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2023)

Dobrý deň,
je možné podať anonymné trestné oznámenie a to tak, že písomne vyhotovíte trestné oznámenie bez uvedenia Vášho mena a následne oznámenie zašlete polícií alebo prokuratúre. V uvedenom prípade by sa mohlo jednať o trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, avšak problém v prípade anonymného trestného oznámenia je ten, že z neho musí vyplývať dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, inak orgán činný v trestnom konaní nie je povinný takéto oznámenie vybavovať. Najlepšie by preto bolo k oznámeniu pripojiť aj nejaké dôkazy, ak ich máte, prípadne v oznámení môžete uviesť osoby, ktoré by pripadali v úvahu ako svedkovia daného konania zo strany otca.

Tiež môžete urobiť oznámenie na úrad práce sociálnych vecí a rodiny a tiež to urobiť anonymne. Nenechajte to len tak, pretože matka si možno nevie rady s touto situáciou a nemá energiu alebo financie na to, aby opustila otca detí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Týranie blízkej osoby. Ako postupovať?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava