Máte
otázku?

Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?

Dobrý deň. Bol som účastníkom dopravnej nehody, v ktorej som figuroval ako poškodený. Spomínaná nehoda sa stala pred pol rokom. Poisťovňa mi uhradila škodu spôsobenú nehodou a vyplatila aj úrazovú kompenzáciu. Myslel som, že tým sa celá situácia ukončila. K mojmu prekvapeniu som bol však predvolaný na políciu, kde mi oznámili, že mám podať novú výpoveď pred vojenskou políciou, ktorá má nehodu preberať do svojej kompetencie. Keď som sa opýtal na dôvod, prečo mám znova vypovedať, keď je už všetko zdokumentované na dopravnej polícii, odpovedali mi, že páchateľ nehody je vojak, a preto musí prípad riešiť vojenská polícia. O tejto skutočnosti mi nikto počas posledných piatich mesiacov nesdělil. Chcem sa teda opýtať, či som povinný znova svedčiť o nehode, keď sa väčšina dôkazov, vrátane mojej aj páchateľovej výpovedi, nachádza u dopravnej polície. Ja som bol poškodený, ale v tejto situácii sa cítim akoby som bol pôvodcom nehody. Prosím o radu, či je tento postup oprávnený.

Odpoveď: Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Vo veci zrejme účastníkom dopravnej nehody bol vojak z povolania.

Potom podľa zákona o vojenskej polícii a zákona o priestupkoch /§ 58 / objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú tiež

a) orgány Policajného zboru v rozsahu podľa odseku 4/

b) orgány Vojenskej polície, ak priestupok spáchal vojak v činnej službe alebo priestupok spáchala osoba vo vojenskom objekte alebo v priestore, v ktorom prebiehajú vojenské akcie, alebo ho spáchala spolu s vojakom v činnej službe, alebo ak ide o priestupok proti majetku v správe alebo užívaní Armády Slovenskej republiky.

Dodávame zároveň, že podľa zákona o priestupkoch /§ 56/ platí, že každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku (§ 67 ods. 2); podanie vysvetlenia je oprávnený odoprieť, ak by jemu alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania.

Podľa zákona o vojenskej polícii /§ 18/  vojenská polícia  vykonáva objasňovanie dopravných nehôd a priestupkov vojenských vozidiel, priestupky vojakov a za určitých podmienok aj iných osôb.

Postup polície je  preto správny, nakoľko účastníkom resp. vinníkom dopravnej nehody bol vojak  /§ 71 zák. o priestupkoch : Správny orgán postúpi vec  orgánu príslušnému podľa osobitného právneho predpisu na prejednanie skutku osoby uvedenej v § 10 ods. 1/.

Trápi vás "Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.