Máte
otázku?

Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?

Dobrý deň. Bol som účastníkom dopravnej nehody, kde som bol ako poškodený. Dopravná nehoda sa stala pred pol rokom, poisťovňa mi vyplatila škodu z poistky vinníčky, bolo mi vyplatené aj úrazové. Myslel som, že tým sa to všetko ukončilo. Na moje prekvapenie som bol predvolaný na políciu, kde vraj mám urobiť novú výpoveď pred vojenskou políciou, ktorá vraj nehodu preberá. Keď som sa spýtal, čo to ma znamenať, prečo mám ísť zasa vypovedať, keď už je všetko spísané na dopravnej polícii, tak mi bolo povedané, že viníčka nehody je vraj vojačka, a preto to musí riešiť vojenská polícia. Nikto mi za 5 mesiacov o tom nepovedal, o ničom som nevedel. Chcem sa spýtať, či musím ísť znova vypovedať o nehode, keď všetko je na dopravnej polícii, aj moja výpoveď, aj výpoveď vinníčky nehody. Ja som bol poškodený, ale zdá sa mi, akoby ja som bol zapríčinil nehodu. Prosím, poraďte mi, či je ten ich postup správny.

Odpoveď: Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Vo veci zrejme účastníkom dopravnej nehody bol vojak z povolania.

Potom podľa zákona o vojenskej polícii a zákona o priestupkoch /§ 58 / objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú tiež

a) orgány Policajného zboru v rozsahu podľa odseku 4/

b) orgány Vojenskej polície, ak priestupok spáchal vojak v činnej službe alebo priestupok spáchala osoba vo vojenskom objekte alebo v priestore, v ktorom prebiehajú vojenské akcie, alebo ho spáchala spolu s vojakom v činnej službe, alebo ak ide o priestupok proti majetku v správe alebo užívaní Armády Slovenskej republiky.

Dodávame zároveň, že podľa zákona o priestupkoch /§ 56/ platí, že každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku (§ 67 ods. 2); podanie vysvetlenia je oprávnený odoprieť, ak by jemu alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania.

Podľa zákona o vojenskej polícii /§ 18/  vojenská polícia  vykonáva objasňovanie dopravných nehôd a priestupkov vojenských vozidiel, priestupky vojakov a za určitých podmienok aj iných osôb.

Postup polície je  preto správny, nakoľko účastníkom resp. vinníkom dopravnej nehody bol vojak  /§ 71 zák. o priestupkoch : Správny orgán postúpi vec  orgánu príslušnému podľa osobitného právneho predpisu na prejednanie skutku osoby uvedenej v § 10 ods. 1/.

Trápi vás "Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Z dopravnej polície na vojenskú políciu ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku