Ručenie pôžičky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 17. 3. 2017

Otázka: Ručenie pôžičky

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať v mene známej, ktorá nemá možnosť napísať. Stala sa ručitelkou v banke manželom. Prestali splácať pôžičku a jej prišla výzva na zaplatenie, keďže je ručiteľkou. Neplatili tri mesiace. Zaplatiť to ma bezodkladne, lebo pristúpia k exekúcii. Keď sa stala ručiteľkou, tak bola krátky čas po hospitalizácii na psychiatrii a brala lieky, ani teraz neni úplne vyliečená, ale svojpravna je. Musí to zaplatiť? A čo ak nebudú vôbec platiť? Pôžička je na 7 rokov, tento rok bude ešte len rok. Ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ručenie pôžičky

Dobrý deň,

ak bola ručiteľka v čase, keď prevzala na seba ručiteľský záväzok spôsobilá na daný právny úkon, je tento právny úkon platný.

Podľa § 548 ods. 1 Občianskeho zákonníka ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.

Ak teda dlžníci neplnia svoj záväzok ani na základe písomnej výzvy veriteľa - banky, je ručiteľ povinný plniť dlh.

Ak ho ani ručiteľ nebude dobrovoľne plniť, môže sa svojho nároku banka domáhať súdnou cestou a následne v exekučnom konaní, aj proti ručiteľovi.

Súčasne z toho čo uvádzate vyplýva, že dlžníci sa s bankou dohodli, že ak sa dostanú do omeškania so splatením troch po sebe nasledujúcich splátok, nastáva splatnosť celého dlhu. V takomto prípade musí dlžník a ak to neurobí dlžník tak ručiteľ zaplatiť celý zostatok dlhu naraz. V takomto prípade odporúčame rokovať s bankou a dohodnúť si prípadne splátkový kalendár.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk