POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Rozvod a predbežné opatrenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica

Otázka: Rozvod a predbežné opatrenie

Dobrý deň. Rada by som sa informovala, ako mám postupovať pri podaní žiadosti o rozvod. So svojím manželom už desať mesiacov nežijeme v spoločnej domácnosti a na deti mi neprispieva finančne. Dôvodom nášho rozchodu bola nevera. Chcem sa opýtať, či je nejaká možnosť vyhnúť sa platbe za určitý kolok vo výške 66 eur, nakoľko mojím jediným príjmom je rodičovský príspevok a žijem v domácnosti s rodičmi.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

Dobrý deň,

okrem rozvodu máte možnosť podať aj osobitným podaním návrh na úpravu práv a povinností na čas do rozvodu. Pôjde o samostatné konanie nesúvisiace s rozvodom. Súd bude určovať a upravovať práva a povinnosti k deťom. Toto rozhodnutie bude platiť do času, kým nebude právoplatný rozsudok o rozvode. V tomto konaní máte aj možnosť podať predbežné opatrenie, ktorým sa budete domáhať určenia výživného. Súd rozhodne v priebehu do 2-3 týždňov.

V konaní o úpravu práv a povinností na čas do rozvodu sa neplatí žiadny poplatok.

Trápi vás "Rozvod a predbežné opatrenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod a predbežné opatrenie (Rozvod)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Nachádzam sa v rozvodovom konaní. V spoločnej domácnosti žijú so mnou naše dve neplnoleté deti, ktoré vychovávam v každom smere sám. Manželka od apríla 2018 býva u svojich rodičov. Na výživu detí ani na prevádzku domácnosti a základné potreby detí nijako nepriprispieva. Už sme absolvovali jedno rozvodové konanie, kde sme sa neuhrádli a súd teda konanie odročil. Nikomu taktiež nie je určená žiadna vyživovacia povinnosť, takže všetko je na mne. Môže mi manželka prispievať na výživu detí aj keď jej to súd ani nikto iný nenariadil? Aké má manželka povinnosti v tomto smere okrem práv? Na Úrade sociálnych vecí a rodiny mi povedali, že až do rozvodu nemusí platiť nič. Čo mám spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň, v prípade, že sú deti vo Vašej výlučnej osobnej starostlivosti matka je povinná Vám platiť výživné, a to bez ohľadu na to, či ste už rozvedení alebo nie. Informácia, ktorú Vám poskytli na UPSVaR je nesprávna. Ak Vám v súčasnosti neplatí vôbec žiadne výživné, môžete podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby Vám platila výživné aspoň v nevyhnutnej miere. O tomto návrhu musí súd rozhodnúť do 30 dní od jeho podania a je tzv. predbežne vykonateľné. Ak by aj podala voči rozhodnutiu odvolanie, výživné Vám bude musieť platiť aj počas rozhodovania odvolacieho súdu. Toto je najúčinnejšia cesta ako zabezpečíte, že Vám bude platiť výživné aj do času rozvodu Vášho manželstva.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod a predbežné opatrenie (Rozvod)

Dobrý deň, stojím pred rozvodom. Dôvodom pre rozvod je nevera. Manželka mi neumožňuje styk s deťmi, pretože pracujem v trojzmennej prevádzke. Vidím ich len vtedy, keď to vyhovuje jej. Rád by som sa informoval, ako to je s výživným na deti. Máme spolu dve deti. Ak sa dohodneme na konkrétnej čiastke, musí ju súd rešpektovať, alebo môže rozhodnúť inak? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ sa s manželkou dokážete dohodnúť na výške výživného, určite je to dobrý signál. Aj v tomto smere má však posledné slovo súd, nakoľko ten buď priamo rozhoduje o výške výživného, alebo schvaľuje rodičovskú dohodou.
Preto ak by bolo výživné dohodnuté rodičmi neprimerane nízke, súd dohodu rodičov o výške výživného nemusí akceptovať. Okrem súdu sa bude k výške výživného vyjadrovať aj kolízny opatrovník, ktorý bude v rámci súdneho konania zastupovať záujmy maloletých detí.


Podotázka: Rozvod a predbežné opatrenie (Rozvod)

Som krátko po rozvode a moja bývala manželka so mnou nekomunikuje prakticky od dvoch mesiacov pred rozvodom až dodnes. Chcem sa opýtať, či je možné podať podnet na predbežné opatrenie pred začatím BSM, keďže nekomunikuje. Zobrala úvery, o ktorých som nevedel, a mám obavy, že peniaze, ktoré má vrátiť, už budú použité na iné účely. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že ak Vaša manželka vzala počas trvania manželstva úvery alebo pôžičky, pričom na zmluvách je uvedená sama ako dlžník, tieto úvery nepatria do BSM. Ide o jej výlučné dlhy. V prípade, že by počas konania o vyporiadanie BSM nakladala s majetkom v rozpore s ustanovením § 145 Občianskeho zákonníka pri vyporiadaní BSM by súd prihliadol aj na takýto majetok. Tento právny názor je judikovaný aj rozhodnutím Najvyššieho súdu SR. Vychádzajúc z toho a tiež zo základov inštitútu BSM podľa nášho právneho názoru nie je možné v konaní o vyporiadanie BSM nariadiť neodkladné opatrenie.


Trápi vás "Rozvod a predbežné opatrenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a predbežné opatrenie (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by som mala postupovať. S manželom máme syna, no naše vzťahy nie sú dobré a nie je možné ani normálne komunikovať, bez toho, aby nezačal neprimerane reagovať. Moja otázka znie: Ako by som mala postupovať, ak by som sa tak zo dňa na deň prestahovala so synom do podnájmu? Teda ako postupovať, aby manžel nemohol tvrdiť, že som dieťa uniesla z domova? Je žiadosť o predbežné opatrenie jediná možnosť? Každá rada mi veľmi pomôže.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň,

v danom prípade by bolo rozhodujúce, či by ste sa po odsťahovaní so synom do podnájmu vedela s otcom dieťaťa - Vaším manželom dohodnúť na tom, ako sa bude s maloletým dieťaťom stretávať a pod.

Vzhľadom na Vami uvádzaný skutkový stav ale k takejto dohode pravdepodobne nedôjde.

Podľa zákona o rodine majú obaja rodičia rovnaké rodičovské práva a povinnosti a v rovnakom rozsahu, preto jeden rodič nemôže svojvoľne brániť druhému rodičovi v styku s dieťaťom a pod. Takto obmedziť, resp. upraviť výkon rodičovských práv a povinností môže len súd.

Ak sa neviete s manželom dohodnúť na výkone jeho rodičovských práv je preto nutné podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by bolo maloleté dieťa zverené na čas do rozvodu manželstva do Vašej osobnej starostlivosti a ktorým by bol súčasne upravený styk s otcom dieťaťa. Takýmto spôsobom predítete tomu, že protizákonne zasiahnete do rodičovských práv a povinností Vášho manžela.


Podotázka: Rozvod a predbežné opatrenie (Rozvod)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Rada by som sa poradila ohľadom riešenia neplnenia vyživovacej povinnosti zo strany môjho manžela prostredníctvom exekučného vymáhania. Ako by sme mali postupovať v prípade, že sme stále v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a majetok nie je ešte vysporiadaný? Ide o hnuteľný aj nehnuteľný majetok; manžel vlastní jednu nehnuteľnosť (polyfunkčný objekt) ako jediný výlučný vlastník, ale táto nehnuteľnosť je zaťažená záložným právom banky. Navyše, manžel je zamestnaný s minimálnou mzdou na polovičný úväzok. Mohla by som sa dostávať do situácie, kedy by som vlastne exekuovala samú seba? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň, v súčasnosti Vaše BSM je už zaniknuté a jeho príjem je jeho výlučným majetkom. V tomto prípade by súdny exekútor postupoval v prvom rade tak, že by sa snažil vymôcť dlžné výživné v peňažnej forme (zraziť z bankového účtu, zo mzdy...). Až keby bola exekúcia týmito spôsobmi neúspešná, pristúpil by k speňaženiu hnuteľných a nehnuteľných vecí. Ak by sa to týkalo vecí patriacich do BSM, tak by ste sa v tejto časti stali účastníkom exekučného konania aj Vy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod a predbežné opatrenie (Rozvod)

Dobrý deň, nachádzam sa v rozvodovom konaní s manželom, v rámci ktorého mi súd vydal predbežné rozhodnutie týkajúce sa vyživovacej povinnosti voči nášmu maloletému synovi. Manžel platí nepravidelne. Existuje nejaká lehota neplatenia, po ktorej by som mohla túto situáciu riešiť prostredníctvom exekútora, súdu alebo polície? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 25.10.2016)

Dobrý deň, ak Vám manžel platí nepravidelne alebo v nižších sumách než určil súd, môžete voči nemu začať obratom exekučné konanie. Na uznesení o predbežnom opatrení je potrebné vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť. Následne stačí navštíviť súdneho exekútora a oznámiť mu, že chcete podať návrh na začatie exekúcie. Čo sa týka trestnoprávnej roviny konania Vášho manžela, tak v zmysle príslušného ustanovenia Trestného zákona sa trestného činu zanedbania povinnej výživy dopustí ten, kto aspoň 3 mesiace v priebehu 2 rokov neplatí výživné (vôbec alebo v nižšej výške než určil súd). Ak Váš manžel neplatí výživné viac ako 3 mesiace (nemusia byť 3 mesiace za sebou), tak môžete na neho podať aj oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu. Následne orgány činné v trestnom konaní konajú bez ďalších návrhov.


Trápi vás "Rozvod a predbežné opatrenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a predbežné opatrenie (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom situácie, ak moja mama už podáva návrh na rozvod. Náš otec jej zrušil dispozičné právo k účtu, takže je nútená živiť seba a trojicu detí z jej skromného platu. Naďalej bývame v spoločnom byte. Vo všeobecnosti nejaví záujem o našu dohodu, aj keď by nás určite rád nemal na starosti. Chcem sa opýtať, čo možno robiť v prípade, že nás otec odmieta živiť. Nezakupuje ani základné potraviny, hoci sa ich najčastejšie dopúšťa. Ani na oblečenie nám neposkytuje peniaze. V podstate je proti tomu, aby dal aj len jedno euro. Rozvod sa uskutoční až v januári a do toho času je to vzdialená doba. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň, Vaša mama má právo podať predbežné opatrenie, ktorým bude žiadať určiť výživné. Predbežné opatrenie sa nepodáva v konaní o rozvod ale osobitne. V návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí uviesť, že jej neprispieva, že nemá z čoho platiť stravu oblečenie atď. Z návrhu musí vyplývať, že výživné potrebuje. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a predbežné opatrenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.