Priestor za výťahom a jeho užívanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 9. 12. 2019

Otázka: Priestor za výťahom a jeho užívanie

Dobrý deň. Náš sused si privlastnil priestor za výťahom. Doslova vchod do tohto priestoru zamrežoval a užíva ho. Kontrolu požiarnej ochrany odobril svojim podpisom správca. Robí to pravidelne už niekoľko rokov. Má sused právo užívať tieto priestory? Nemá byť tento priestor za výťahom prístupný v prípade požiaru? Ďakujem za odborný názor. S pozdravom

Odpoveď: Priestor za výťahom a jeho užívanie

Dobrý deň. Pokiaľ ide o hľadisko požiarnej ochrany, k tomu by bolo na mieste osloviť hasičov. Po právnej stránke však môžem konštatovať, že ak si Vami opísanú situáciu predstavuje správne, potom ide o spoločný priestor bytového domu, ktorý patrí spoluvlastnícky všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v danom bytovom dome. Pritom nie je prípustné, aby si tento priestor jednostranne prisvojil nejaký vlastník bytu/nebytového priestoru. Ako prvý krok Vám odporúčam osloviť správcu s otázkou, akým titulom odobril kontrolu požiarnej ochrany pri danom skutkovom stave a tiež o to, na základe akého užívacieho titulu si daný priestor prisvojil iba jeden vlastník bytu/nebytového priestoru v bytovom dome. Následne ak neuspejete, tak odporúčam tento problém riešiť na schôdzi vlastníkov hlasovaním, či ostatní vlastníci bytov s týmto súhlasia. Takéto správanie by bolo dovolené, ak by mu to schválili na schôdzi vlastníkov. Správca by mal tento problém vyriešiť, inak je možné to riešiť (žiadať odstrániť mrežu) aj cez súd.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk