Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 12. 1. 2017

Otázka: Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde

Dobrý deň! Môže právny zástupca navrhovateľky v rámci rozvodového konania bez súhlasu súdu požiadať mobilného operátora o výpis hovorov a SMS správ z môjho súkromného telefónneho čísla, ktoré je registrované na len moje meno? Dá mu mobilný operátor bez súhlasu súdu takýto výpis? Má právny zástupca navrhovateľky v rámci rozvodového konania bez súhlasu súdu prístup k mojim daňovým priznaniam a výpisu z môjho súkromného bankového účtu, ktorý je registrovaný len na moje meno? Mám aj ja ako odporca bez súhlasu súdu prístup k týmto informáciám navrhovateľky? Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Výpis telefónnych hovorov a dôkazy na súde

Dobrý deň, operátori môžu poskytovať výpis hovorov iba majiteľom telefónnych čísiel, resp. na základe splnomocnenia aj tretej osobe, ktorej majiteľ telefónneho čísla udelí splnomocnenie (z našej praxe Vám môžem uviesť, že mobilný operátor vo väčšine prípadov vyžaduje na splnomocneniach úradne overený podpis splnomocniteľa). Ďalším subjektom, ktorý by mohol v rámci súdneho konania požiadať o poskytnutie výpisu hovorov alebo SMS správ od mobilného operátora je súd. V zmysle príslušných ustanovení CSP a CMP má každá osoba, subjekt povinnosť na požiadanie súdu poskytnúť súdom vyžadované údaje (v rámci rozvodového konania to býva zväčša potvrdenie o príjme od zamestnávateľa). Vy aj Vaša manželka môžete súdu navrhnúť vykonať dôkaz vyžiadaním výpisu hovorov, avšak o tom, či takýto dôkaz bude vykonaný rozhodne súd. Mám za to, že ak tieto dôkazy nie sú nevyhnutné pre preukázanie rozvratu manželstva alebo starostlivosti o maloleté dieťa, súd takýto dôkaz skôr nevykoná.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):