Máte
otázku?

Povinnosť ručiteľa platiť dlh dlžníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Povinnosť ručiteľa platiť dlh dlžníka

Chcela by som sa opýtať na niečo v súvislosti s ručiteľstvom. Ak som ručiteľom a dlžník neplatí svoj dlh, mám v takej situácii povinnosť uhradiť tento dlh ako ručiteľ? Existuje nejaké riešenie tejto situácie alebo musím dlh nevyhnutne zaplatiť? Ďakujem.

Odpoveď: Povinnosť ručiteľa platiť dlh dlžníka

Dobrý deň,

 

pokiaľ ste ručiteľ, tak máte povinnosť platiť dlh za dlžníka, dokonca aj úroky z omeškania alebo zmluvné pokuty. Vždy sa postupuje podľa zmluvy, ktorú ste podpísali. Ak uhradíte čo i len časť dlhu za dlžníka, je potrebné od neho (dlžníka) túto sumu žiadať vrátiť. Najneskôr do 3 rokov od úhrady čo i len časti dlhu, inak sa Váš nárok premlčí.

Trápi vás "Povinnosť ručiteľa platiť dlh dlžníka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Povinnosť ručiteľa platiť dlh dlžníka (Občianske právo)

Dobrý deň, môj problém spočíva v tom, že som sa pred 25 rokmi stal ručiteľom. K tomu ma prehovorila moja teta a sesternica, aby som zaistil ručiteľstvo svojmu bratrancovi. Pôvodne malo ísť o sumu 90 tisíc korún, no následne to bola vyššia suma. V priebehu týchto 25 rokov som sa niekoľkokrát uistil, či je všetko v poriadku s platením. Odpoveďou bola uistenie, že je všetko v poriadku. Asi pred mesiacom moja teta, ktorá ma presvedčila k ručiteľstvu, zomrela. A tento týždeň mi prišla upomienka, podľa ktorej mám do 7 dní zaplatiť 209 eur a celkový úver z Fondu rozvoja bývania predstavuje takmer 15 900 eur. Údivom som neveril vlastným očiam. Čo ak nezaplatím, hrozí mi exekúcia. Ako som sa neskôr dozvedel, môj bratranec má množstvo dlhov a jeho nemanželské deti nepracujú, len pijú alkohol. Nevie náhodou niekto, ako mám od neho vymôcť náhradu mojich peňazí, v prípade, že by som zaplatil jeho dlh?

Odpoveď: Povinnosť ručiteľa platiť dlh dlžníka

(odpoveď odoslaná: 01.07.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste ručiteľom na dlhu spred 25 rokov vo výške 90000 Sk. Na základe výzvy, ktorú ste teraz obdržali /nevieme od koho/, že ste boli vyzvaný k úhrade 15900 € plus 209 €.

Ak ste boli ručiteľom len na sumu 90000 sk, nemôžete niesť zodpovednosť ako ručiteľ aj za ďalšie dlhy dlžníka.

Pokiaľ ide o samotnú úhradu dlhu vami ako ručiteľom, tu platia podstatné ustanovenia § 548 Občianskeho zákonníka :

"(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.

(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.

(3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas."   § 549 "Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník." V otázke uvádzate, že bratranec zrejme ako dlžník dlh neuhradzuje v dohodnutých splátkach a veriteľ /banka/ vec neriešili žiadnym spôsobom. Veriteľ to teraz chce riešiť s vami a poslal vám výzvu k úhrade zostatku dlhu /to len usudzujeme/. Ak je to tak ako predpokladáme, platí podstatné ust. § 549 obč. zákonníka v zmysle ktorého vy ako ručiteľ môžete plnenie odoprieť ak veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžní /bratranec/. Predpokladáme, že táto situácia nesplácania dlhu nie je otázkou posledného roka, ale týka sa obdobia staršieho, ktorú vec mal veriteľ /banka/ riešiť dávno. Na základe uvedeného neodporúčam vám dlh za bratranca uhradiť, lebo zrejme banka ako veriteľ nepostupovali dostatočne obozretne a dlh od bratranca nijako nevymáhali dlhú dobu.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na preštudovanie vašich dokladov a skoncipovanie odpovede veriteľovi.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Povinnosť ručiteľa platiť dlh dlžníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.