Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávky ručiteľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť s vymáhaním pohľadávky od bývalého priateľa, za ktorého som bola ručiteľkou úveru. Tento úver prestal splácať a v dôsledku toho mi od augusta 2012 do mája 2014 robiac exekúciu strhávali sumu z mzdy v maximálnej výške stanovenej nariadením vlády. Celkovo to predstavovalo približne 3500 €. Kvôli tejto situácii som sa dostala do finančných ťažkostí, keďže som nebola schopná pokrývať svoje životné náklady. Jediné východisko, ktoré vidím, je požičať si peniaze a tým sa ešte viac zadlžiť. Vlastním iba prácu a bývam v prenájme. Rada by som od neho vymohla peniaze, ktoré som za neho, ako ručiteľka, musela uhradiť. Môj dotaz spočíva v tom, ako to mám spraviť a či môžem požadovať okrem už spomínanej sumy 3500 € aj peniaze, ktoré som namiesto neho zaplatila na jeho hypotéku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

Dobrý deň, pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávky ručiteľa voči dlžníkovi, vždy je potrebné myslieť na premlčanie, ktoré je 3 roky odo dňa úhrady dlhu za dlžníka z titulu ručenia. Vymáhanie pohľadávok ručiteľa voči dlžníkovi, ktoré sú staršie ako 3 roky, by bolo neúspešné, ak by dlžník vzniesol námietku premlčania. Podmienkou je, aby v lehote do 3 rokov bola podaná žaloba na súde.

 

V súdnom konaní je potrebné preukázať zmluvu o ručení a to, koľko ste uhradili (Vám strhol exekútor) z príjmu. Žalobu je potrebné riadne špecifikovať, aby Vám súd vyhovel. Pre úspešné vymoženie pohľadávky je tiež dôležité, aby dlžník mal príjem alebo majetok, ktorý by mohol byť postihnutý exekúciou. Ak ho nemá momentálne, môže ho nadobudnúť v budúcnosti. Ak súd rozhodne o jeho povinnosti uhradiť dlh, tak toto súdne rozhodnutie môžete dať exekútorovi do 10 rokov od právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutie súdu teda "platí" 10 rokov, po uplynutí 10 rokov, ak vec nebude riešená exekučne, dlžník môže vzniesť námietku premlčania. Exekútor môže exekuovať dlžníka ďalších 10-20 rokov a aj viac, lehota nie je obmedzená.

 

Postupujte teda tak, ze si zozbierate všetky podklady k súdnému konaniu. Návrh na súd môžete podať prostredníctvom advokáta alebo sama. 

Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky ručiteľa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bol som ručiteľom na úver, ktorý som splatil asi pred desiatimi rokmi. Zaplatil som približne 7000 eur. Je možné tieto peniaze nejakým spôsobom získať späť?

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň, škoda, že ste našu advokátsku kanceláriu nekontaktovali skôr, pretože v zmysle ust. § 101 a nasl. platí všeobecná premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
V otázke uvádzate, že ste dlh za dlžníka ako ručiteľ uhradili pred cca 10 rokmi a teda premlčacia doba na uplatnenie vášho nároku cestou súdu už dávno uplynula. Aj keby ste podali žalobu na súd, dlžník by vzniesol námietku premlčania a súd by žalobu zamietol.
Možnosťou je len spísanie uznania dlhu, s tým, že dlžník, za ktorého ste dlh uhradili, by bol upovedomený o tom, že jeho záväzok voči vám ako ručiteľovi je premlčaný a napriek tomu ho uznáva a zaväzuje sa ho uhradiť buď naraz alebo v dohodnutých splátkach. Uznanie dlhu si môžete stiahnuť aj z našej stránky www.uznanie-dlhu.sk.

V tomto smere platí ust. § 558 Občianskeho zákonníka :

"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, V roku 2013 som sa stala ručiteľkou mojej kamarátky, ktorá naliehavo potrebovala 500 € na ubytovanie od nebankovej spoločnosti. Bola som svedkom toho, ako splácala svoj dlh 3-4 krát, potom sme sa však rozišli a v roku 2016 mi bol bez predchádzajúcej informácie zablokovaný bankový účet z dôvodu exekúcie. Dlžníčka mi povedala, že dlh spláca a exekútor následne odblokoval môj bankový účet. Považovala som túto záležitosť za uzavretú. V decembri 2019 mi však bolo z výplaty zablokovaných 470 € a to isté sa stalo aj v januári, opäť bez predchádzajúcej informácie od exekútora. Keď som sa spojila s exekútorom, automaticky sa spustil príkaz na exekučné konanie a vymáhanie dlhu od mňa ako ručiteľky. Keďže mi každý deň dlh narastal o 0,11 €, vyplatila som celú sumu. Rada by som sa opýtala, akým spôsobom môžem vymáhať späť túto zaplatenú sumu. Dlžníčka zmenila svoje telefónne číslo a bydlisko a neviem ju nájsť, aby som ju mohla požiadať o vrátenie zaplatenej sumy. Ako by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, nakoľko ste namiesto nej uhradili časť dlhu, zo zákona ste sa dostali do postavenia veriteľa a uhradenú sumu môžete od nej požadovať. Na to však budete potrebovať jej identifikačné údaje. Tie nájdete napríklad v dokumentoch od exekútora. Aktuálnu adresu jej trvalého, resp. prechodného pobytu Vám oznámia na základe žiadosti v centrálnom registri pobytu obyvateľov. Následne budete môcť voči nej podať žalobu na súd o zaplatenie dlžnej sumy vo výške Vami uhradených súm. V prípade, že by sa Vám podarilo skontaktovať sa s ňou, je možné ju k zaplateniu dlžnej sumy vyzvať aj mimosúdnou cestou.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na jednu vec. Asi pred dvoma rokmi som sa ručil mojej partnerke. Brala si úver 25000 euro na rekonštrukciu rodinného domu. Pár krát zaplatila mesačne splátky. My sme sa časom rozišli a prestala úver danej spoločnosti platiť. Ja som sa od nej odsťahoval a odišiel som pracovať mimo SR. Začali mi na môj mail chodiť pohľadávky k exekúcii. Mne chodí pošta stále na tu jej adresu ale odmieta mi poštu odovzdávať a nechce sa ani vyjadriť k danej veci, že prečo prestala platiť. Nakoľko som stále v zahraničí a nemôžem vycestovať späť do SR kôli tomu, že som pracovné zaťažený. Neviem ako by som si mal s tým pomôcť. Úver stále narastá. Chcel by som len nejaké informácie. Dalo by sa to nejako pozastaviť bez toho, aby som sa vrátil na SR, keď nemám ani papiere o tom úvere od banky? Nemôžem sa vlastne dopracovať ani k iným osobným dokumentom a papierom. Nakoľko mám otvorenú živnosť na vykonávanie stavebnej práce a nemôžem sa dopracovať k faktúram za vykonané práce. Tohto roku som mal podať daňové priznanie som ho nepodal z toho dôvodu, že mi to odmieta vrátiť aj s jej novým priateľom. Nakoľko tam mám svoje veci tjs: rodný list, faktúry. Neviem ako by som mal ďalej pokračovať. Pýtal som sa aj polícii Nového Mesta nad Váhom, že ako ďalej pokračovať odpoveď od nich znela takto "no asi s tým nenarobíte nič" Podľa mňa prišlo podľa zákona k porušeniu pracovnej disciplíny. Nápis Pomáhať a chrániť asi už podľa niektorých policajtov znie inak, keďže odmietali spolupracovať. Chcel by som Vás poprosiť o pomoc v tomto prípade. Akým štýlom by som mal napísať sťažnosť a kam by som ju mal poslať? Za kladne vybavenie žiadosti Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, ručenie expriateľke končí obyčajne tak ako u Vás.

Situácia sa dá veľmi jednoducho vyriešiť. Polícia však Váš problém nevyrieši, pretože to, čo sa Vám stalo nie je trestné. Ide o klasický civilný spor.

 

V prvom rade potrebujete zistiť o aký úver ide. Ak nemáte doklady, dajú sa vyžiadať, môžete nahliadnuť do spisu. 

 

Po tom ako budete mať všetky doklady, bude potrebné kontaktovať veriteľa a dohodnúť s ním splátkový kalendár.

 

Akonáhle uhradíte za ňu čo i len jednu splátku, máte právo tieto peniaze od nej žiadať.

 

Musíte si dať pozor na premlčanie. Premlčacia lehota je pri ručení 3 ročná. Všetko, čo ste za ňu zaplatili pred viac ako 3 rokmi je premlčané.

 

S týmto všetkým Vám vieme pomôcť.


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky ručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako ručiteľ na pôžičke mi bol doručený exekučný titul. Nemám z čoho ho splácať. Medzitým si však dlžník kúpil nehnuteľnosť. Môže mu exekútor zablokovať túto nehnuteľnosť, alebo budem musieť napriek tomu ja splácať dĺž? Nie som vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti a momentálne som bez zamestnania. Ďakujem za reakciu.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 23.09.2017)

Dobrý deň, ak je aj dlžník účastníkom toho istého exekučného konania ako Vy, potom môžete oznámiť exekútorovi túto skutočnosť, že si kúpil nehnuteľnosť. Ak nie je účastníkom a nieje voči nemu ani vedená exekúcia, tak s tým nič neurobíte. Akonáhle však zaplatíte čo i len časť dlhu za dlžníka, žiadajte uhradiť túto sumu od dlžníka (ak to nepôjde dobrovoľne, tak súdnou cestou) 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ako prebieha dedičstvo bytu po rodičoch zo strany ich detí? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 461 Občianskeho zákonníka, ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Z uvedeného vyplýva, že dedenie zo závetu ma prednosť pred dedením zo zákona, preto v prípade, že Vaši rodičia zanechali závet, je potrebné sa spravovať jeho obsahom. Ak závetu niet, v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. Vzhľadom na to, že ani jeden z Vašich rodičov už nebude mať manžela, dedičstvo (byt) budú dediť Vaši súrodenci a Vy, prípadne Vaše deti alebo deti Vašich súrodencov, a to rovnakým dielom. K predmetnému bytu teda vznikne podielové spoluvlastníctvo. V dedičskom konaní sa však dedičia môžu dohodnúť a dedičstvo (byt) vysporiadať rozdielnym spôsobom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Som ručiteľom na pôžičke mojej známej, ktorá svoj dlh nespláca. Nemám dostatok finančných prostriedkov na splatenie tohto dlhu, pretože môj manžel je dlhodobo nezamestnaný a ja som zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti. Moja známa poberá dôchodok. Prečo potom banka nenariadi zrážky z tejto dávky na uspokojenie svojej pohľadávky, ale radšej sa obráti na mňa, ako ručiteľa? Aký je postoj detí v tejto situácii? Môže dlh zaňu zaplatiť jej syn? Aké riziko hrozí mojim deťom? Ďakujem vám.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 06.02.2017)

Dobrý deň,

ručenie slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa. Inak povedané, veriteľ môže plnenie požadovať od Vás a nemusí podávať na súd žalobu priamo na dlžníka, čím sa urýchli celý proces vymáhania pohľadávky. Rozhodnutie je na veriteľovi a ten sa snaží zvoliť si ten najrýchlejší spôsob. Ak Vás banka vyzvala, aby ste dlh uhradili, mali by ste tak urobiť, pretože inak, môže žalovať aj Vás. Ak uhradíte dlh za Vašu známu, potom môžete túto sumu vymáhať priamo od dlžníka, teda od známej. Rovnako disponujete všetkými právami, ktoré mal aj dlžník, teda môžete napríklad namietať premlčanie. 

Jej syn nemá povinnosť za ňu dlh zaplatiť. Je to len na jeho dobrej vôli. Ak by sa pre tento krok rozhodol, môže samozrejme prevziať dlh svojej matky.

 


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky ručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, máme úver v PSS, ale splácajú ho moji rodičia, pretože sú ručitelia. Na platbe juž nemáme, nakoľko ja a môj manžel máme exekúcie, ktoré nám strhávajú z mzdy. Problém však nastáva v tom, že mama ostala bez práce a nemajú to teraz z čoho platiť ani oni. Poradte nám prosím, čo máme robiť, aby sme neprišli o majetok v exekúcii. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, PSS bude vymáhať dlh od rodičov, ak nemáte peniaze na úhradu dlhu, potom sa môže stať, že začnú voči Vám a rodičom aj súdne konanie. Čo Vám môžem odporučiť je, že pri úhrade každej splátky nech dajú do poznámky text "úhrada istiny", pretože môžu Vám započítavať dlh aj len na úroky a potom budete vy aj rodičia platiť do nekonečna stále len úroky a dlh sa nebude znižovať.

 


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Tiež som sa zaručil za kamaráta a následne som musel vyplatiť celý dlh. S dlžníkom mám spísanú dohodu, ktorá je potvrdená na mestskom úrade. Dohodli sme sa na mesačných splátkach, ktoré však nedodržal. Navyše, zohnal som mu zamestnanie vo firme, kde pracujem, aby mi mohol dlh splácať, no neprinieslo to žiadne výsledky. Rád by som požiadal o radu, ako v tejto situácii pokračovať. Nemám čas sa s ním neustále doťahovať, keďže som takmer stále na služobných cestách. Za radu vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 07.11.2015)

Dobrý deň, s vymožením dlhu, ktorý ste ako ručiteľ zaplatili za dlžníka Vám pomôžeme, napíšte nám akú vysokú sumu ste za dlžníka vyplatili a kedy to bolo? Tiež nám pošlite dohodu, ktorú máte potvrdenú na mestskom úrade.


Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem vás požiadať o radu. Môj manžel si zobral úver od Slovenskej sporiteľne v roku 1989 vo výške 15 000 Kč. Začali sme ho splácať v roku 1993, keď som sa zaňho vydala. Celkovo sme splatili 33 000 Kč v mesačných splátkach, ak sa dalo, po 300 Kč. Teraz nás exekútor informoval, že musíme zaplatiť ešte 2 750 eur. Je možné vymáhať takúto sumu po 26 rokoch? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 02.09.2015)

Dobrý deň, ak sa prihlásil exekútor, potom to znamená, že muselo prebehnúť súdne konanie. V upovedomení o začatí exekúcie musí byť uvedené, kedy začalo exekučné konanie, na základe akého rozhodnutia a bude tam uvedená aj vymáhaná suma. 

Exekútorovi je potrebné predložiť doklady o každej jednej sume, ktorú ste uhradili a podať námietky. 

Pokiaľ však nevidím všetky doklady, nedá sa úplne presne odpovedať na Vašu otázku.


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky ručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu na základe nasledujúcich skutočností: Pred 15 rokmi som ručila svojmu zamestnávateľovi za pôžičku zo SFRB. Momentálne bývajú v lukratívnom dome, ktorý dal prepísať na svoje neplnoleté deti, rovnako ako aj autá, takže údajne nevlastnia žiaden majetok, iba dlhy. Tento rok môj bývalý zamestnávateľ, ktorý je v súčasnosti dôchodcom, zdedil po smrti svojej matky polovicu domu a tú dal rovnako prepísať na syna. Má dlh vo výške 7000 Eur a informoval ma, že nemá žiadny majetok, teda budem všetko platiť ja. Neviem čo robiť v tejto situácii, keďže papiere sú už na súde a čoskoro bude pojednávanie, pretože SFRB nalieha na uhradenie tejto sumy. Ja som na plnom invalidnom dôchodku a hoci oni tvrdia, že nemajú žiaden majetok, žijú na vysokej nohe. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky ručiteľa

(odpoveď odoslaná: 09.08.2015)

Dobrý deň, ak nadobudol majetok dedením a nechal ho prepísať na syna, tak tomuto právnemu úkonu je možné odporovať. Lehota na odporovanie je 3 roky a treba podať odporovaciu žalobu. 

Postupovať by ste mali tak, že zažalujete svojho zamestnávateľa a napadnete (odporovacou žalobou) aj zmluvu, ktorou previedol majetok na syna. Exekútor bude potom môcť siahnuť aj na majetok syna. Jeho konanie môže byť aj trestné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky ručiteľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.