Máte
otázku?

Použitie záznamu z kamerového systému


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Použitie záznamu z kamerového systému

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné zaznamenávať súkromný pozemok a dom suseda pomocou kamerového systému a následne použiť tento záznam v trestnoprávnom konaní. Konkrétne sa jedná o situáciu, keď inštalácii kamerového systému predchádzalo protiprávne konanie suseda (napríklad hádzanie kameňov) a o tom existujú trestné oznámenia. Teda očakávame útok zo strany suseda. Alebo je zaznamenávanie susedovho domu a pozemku úplne vylúčené, ako to uvádza zákon o ochrane osobných údajov, a ani takáto situácia nie je výnimkou? Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Použitie záznamu z kamerového systému

Dobrý deň,

V zmysle všeobecných zásad Trestného poriadku môžu byť v trestnom konaní použité zásadne iba dôkazy získané v súlade so zákonom. Aj napriek tomu však ne­mož­no vy­lú­čiť , aby bol v trestnom konaní použitý ako dô­kaz aj zá­znam, kto­rý bol vy­ho­to­ve­ný súk­rom­nou oso­bou bez súh­la­su osôb, kto­rých sa vyhotovenie predmetného záznamu týka.

V tomto prípade je však dôležité zdôrazniť, že aby takýto dôkaz mohol byť použitý na účely trestného konania musí byť splnené, aby zá­sah do súk­ro­mia bol od­vo­di­teľ­ný zá­uj­mom na stra­ne to­ho, kto zá­znam za­do­vá­žil a nás­led­ne pou­žil. Musí byť teda splnená podmienka proporcionality. 

Trápi vás "Použitie záznamu z kamerového systému" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Použitie záznamu z kamerového systému (Občianske právo)

Dobrý deň, boli sme v reštaurácii, v ktorej sa pani čašníčka nezachovala adekvátne. Pani majiteľka reagovala na našu recenziu, tvrdouc, že má kamerový záznam so zvukom a že sú na ňom jasne počuť naše rozhovory s čašníčkou. Rada by som vedela, či nie je toto porušením GDPR, keďže si tým môžu odpočúvať rozhovory zákazníkov. Dopredu ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Použitie záznamu z kamerového systému

(odpoveď odoslaná: 15.05.2022)

Dobrý deň, ak vlastník reštaurácie takto verejne reagoval na vašu recenziu, ktorá zrejme nebola celkom priaznivá, požiadajte majiteľku, aby vám zaslala zvukový a kamerový záznam na potvrdenie jej stanoviska.  Zvukový záznam nie je v žiadnom prípade oprávnená zaznamenávať.  Kamerový záznam na prevádzke je možný  keďže ide o ochranu majetku vlastníka reštaurácie so súčasným splnením informaťnej povinnosti a označením, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom.  Následne kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu a Úrad na ochranu osobných údajov SR.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Použitie záznamu z kamerového systému" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava