Máte
otázku?

Pohľadávka na základe ústnej dohody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Pohľadávka na základe ústnej dohody

Dobrý deň, je možné vymáhať pohľadávku len na základe ústnej dohody? S pozdravom.

Odpoveď: Pohľadávka na základe ústnej dohody

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávky na základe ústnej dohody, dá sa to vymáhať. Často sa stretávame s tým, že niekto si vyberie peniaze z bankomatu a bez dokladu ich odovzdá dlžníkovi bez toho, aby si podpísali akýkoľvek dokument, ide teda iba o pohľadávku na základe ústnej dohody. 

V tomto prípade často nie sú svedkami žiadne osoby, ktoré by mohli dosvedčiť, že peniaze boli odovzdané. Je potrebné uviesť, že súd neporebuje iba svedka, ktorý bol osobné prítomný pri odovzdávaní peňazí, postačí svedok, ktorý potvrdí, že počul od dlžníka o tom, ako hovoril o dlhu. Na súde je potrebné, aby vypovedal tak, že to veriteľovi (žalobcovi) pomôže k preukázaniu existencie pohľadávky na základe ústnej dohody.

Trápi vás "Pohľadávka na základe ústnej dohody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pohľadávka na základe ústnej dohody (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa informoval o povinnosti vrátiť prijatú zálohu v nasledujúcej situácii: Mám v prenájme reštauráciu, ktorú som ponúkal k odstúpeniu. Ozvalo sa mi niekoľko záujemcov, no nakoniec zostal len jeden z nich. Ústne sme sa dohodli, že v prípade vážneho záujmu je nutné mi poslať nevratnú zálohu vo výške 1 500 EUR na účet. Po prijatí tejto zálohy sme plánovali začať proces odovzdania a prepisu reštaurácie. Po prijatí zálohy malo nasledovať podpísanie zmluvy a doplatok zvyšku sumy. Zálohu som na účet dostal, potvrdenie s fotografiou prevodného príkazu cez SMS správu tiež, avšak deň pred plánovaným prepisom (11 hodín predtým) ma záujemca kontaktoval so správou, že od obchodu odstupuje. Sdelením, že je to v poriadku, som ho upozornil na to, že záloha je nevratná, pričom mám aj svedkov. Jemu to však nebolo jedno a trvá na získaní zálohy späť. Teraz neviem, či som mu zákonne povinný túto zálohu vrátiť alebo nie. Ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom, Ž.

Odpoveď: Pohľadávka na základe ústnej dohody

(odpoveď odoslaná: 31.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Nie je právny dôvod, aby ste prijatú zálohu 1500 € nevrátili. 

Odporúčame vrátiť ju dobrovoľne, keďže so súdnym vymáhaním sú spojené náklady /súdny poplatok/; v prípade právneho zastupovania by ste boli zaviazaný aj k úhrade týchto trov právneho zastupovania žalobcu.

Áno, máme ten názor, že aj napriek ústnej dohode a  prítomnosti svedkov ste povinný zálohu vrátiť.

Ak by ste jednali ako podnikatelia, žalobca /ten, kto zálohu uhradil/ by mohol okrem iných poukázať na ust. § 265 Obchodného zákonníka :

"Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."

V prípade použitia ustanovení  Občianskeho zákonníka /podnikateľ - fyzická osoba/ nemáte právny titul na ponechanie si predmetnej sumy.

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka platí : 

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pohľadávka na základe ústnej dohody (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som peniaze bývalej manželke môjho manžela na kúpu reštaurácie. Rozviedla sa s bratom a nie je ochotná peniaze vrátiť. Mám výpis z účtu o prevode peňazí na jej podnikateľský účet. Reštauráciu previedla na svoju dcéru a potom dcéra reštauráciu predala. Prešiel záväzok voči mne na dcéru prevodom nehnuteľnosti a jej následným predajom? Ak podám žalobu na súd, bude sa konanie viesť v mojom mieste bydliska? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Pohľadávka na základe ústnej dohody

(odpoveď odoslaná: 22.10.2016)

Dobrý deň,

záväzkový vzťah vznikol medzi Vami a osobou, ktorej ste požičali. Predajom reštaurácie neprešla povinnosť vrátiť pôžičku na jej nadobúdateľa.  Budete musieť preukázať, že ste dotyčnej osobe skutočne peniaze poskytli (výpisom z účtu) a rovnako dohodu o splatnosti, teda dokedy je Vám povinná vrátiť požičané peniaze. Ak ste splatnosť dohodnutú nemali, odporúčam ju písomne vyzvať na vrátenie sumy. Nasledujúci deň po výzve je deň splatnosti a od ďalšieho dňa môžete žiadať úroky z omeškania. Žaloba sa podáva v mieste pobytu dlžníka. 


Podotázka: Pohľadávka na základe ústnej dohody (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Stal som sa obeťou ústneho podvodu. Spoznal som jednu osobu na internete. Neskôr ma oslovila s prosbou o pomoc. Nevedel som, o akú pomoc ide. Keď som tam prišiel, presvedčili ma, aby som šiel s touto osobou do banky a vzal si pôžičku na seba. Toto sa stalo v marci a išlo o Slovenskú sporiteľňu v sume 6000 eur. Po istom čase mi opäť zavolala so žiadosťou, aby som si vzal ďalší úver. V tomto prípade to bola Poštová banka, ale tentoraz som tam bol sám. Následne ma postupne začali vydierať, aby som si vzal pre nich ďalšie pôžičky. Bol som nútený zobrať si od Providentu 680 eur. Následne v Raiffeisen banke som si otvoril účet. Túto osobu som neskôr vyhovel a vzal si pôžičku. Odobrala mi kartu s odôvodnením, že ju nepotrebujem. Omýlom som na ňu dostal peniaze, ale všetky mi ihneď vzala - išlo o sumu 400 eur. Potom ma nútila brať si ďalšie úvery - v Keso pôžičke 400 eur a v pôžičkárni 600 eur. Napriek tomu, že som mal všetko popierať, vzala mi aj moju druhú kartu. Stále po mne žiadala peniaze na údajnú refinanciáciu. Peniaze som jej dával, pretože som sa nedokázal vymanit z tohto bludného kruhu. Zadlžil som sa tak u otca o 2600 a u sestry o 1200 eur. Donútila ma, abychom si vzali mobilné internetové služby, za ktoré však neplatila. Všetko bolo na moje meno. Emocionálne som na dne a mám pocit, že sa pod auto. Dostal som od nej platobné príkazy na zaplatenie, avšak peniaze nedorazili, pretože na svojom účte nemala dostatočné prostriedky. Teraz mám exekútorov na plat a mojej sestre hrozí, že ak nezaplatí pôžičku v Providente, ňou mi chcela pomôcť, hrozí jej exekúcia. Prosím, pomôžte mi.

Odpoveď: Pohľadávka na základe ústnej dohody

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak ste boli pod nátlakom a nútili Vás k takémuto konaniu, potom podajte trestné oznámenie. Odporúčam podať trestné oznámenie písomnou formou. Ak máte na to možnosti radšej cez advokáta, pretože Vám môžu oznámenie zamietnuť, ak nebude správne formulované.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pohľadávka na základe ústnej dohody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.