Máte
otázku?

Odchod zo zamestnania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Odchod zo zamestnania

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Rád by som ukončil pracovný pomer, buď dohodou alebo výpoveďou. Pracujem na pozícii asistenta predaja už takmer tri roky, konkrétne od 11.11.2016. Mám k dispozícii ešte 23 dní dovolenky a v našej zmluve nie sú uvedené podmienky výpovede. Prosím o radu, ako by bolo pre mňa najvýhodnejšie ukončiť pracovný pomer a ako mám postupovať, ak by zamestnávateľ odmietol dohodu. Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo zamestnania

Dobrý deň,

čo je pre Vás výhodnejšie, závisí od toho, či máte záujem skončiť pracovný pomer čo najskôr, či chcete využiť aj zostávajúce dni dovolenky, a pod. Ak chcete, skončiť čo najskôr a bez výpovednej doby, potom je výhodnejšia dohoda. Môžete Vášmu zamestnávateľovi predložiť návrh dohody na skončenie pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak odmietne, potom Vám ostane len výpoveď. Výpoveď môžete podať aj bez uvedenia dôvodu, no v zamestnaní musíte zotrvať aj počas plynutia výpovednej doby. Výpovedná doba býva väčšinou dohodnutá v pracovnej zmluve, ak ju nemáte dohodnutú potom sa bude postupovať podľa Zákonníka práce- § 62 ods. 6 a 7: 

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Trápi vás "Odchod zo zamestnania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odchod zo zamestnania (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne pracujem a nachádzam sa v skúšobnej dobe. Rád by som sa informoval, či mám možnosť opustiť zamestnanie zo dňa na deň. Ak je to možné, uvítal by som aj informácie o tom, aké dokumenty musím a komu odovzdať či odoslať. Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo zamestnania

(odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,
ak ste v skúšobnej dobe, potom písomne oznámte zamestnávateľovi, že končíte v skúšobnej dobe. Momentom doručenia zamestnávateľovi, končí pracovný pomer. Dôležité je mu to doručiť písomne. Ak Vám neodovzdal on nejaké interné dokumenty (napr. spisy zákazníkov) nemusíte mu nič odovzdávať. On Vám musí vydať zápočtový list a odhlásiť Vás v poisťovni.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odchod zo zamestnania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.