Obvinenie z vydierania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Obvinenie z vydierania

Prosím Vás, pomôžte mi. Kamarátovi som dal dobrovoľne peniaze, ale ja som to udal ako vydieranie, čo bude mať? Alebo ja, bol som nahlásiť dodatok, že to chcem stiahnuť a že nechcem žiadne vyšetrovanie. Vyšetrovateľka mi ale povedala, že to ide na kriminálku a oni posúdia čo a ako.

Odpoveď: Obvinenie z vydierania

Dobrý deň. Ak ste podali trestné oznámenie, toto v zásade nemožno bez ďalšieho vziať späť. V tom treba prisvedčiť vyšetrovateľke. Jediný spôsob, ako možno docieliť zastavenie trestného stíhania z pohľadu poškodeného je odopretie jeho súhlasu podľa § 211 Trestného poriadku. V tomto ustanovení sú špecifikované trestné činy, pri ktorých môže poškodený odoprieť súhlas a tým sa docieli zastavenie trestného konania. Trestné konanie pre podozrenie z trestného činu vydierania sa však týmto spôsobom nedá zastaviť.

Ak sa vydieranie nepreukáže, tak Váš kamarát by nemal byť odstíhaný. Naopak Vám by mohlo hroziť trestné stíhanie pre trestný čin krivého obvinenia, ak ste podali nepravdivé trestné oznámenie v úmysle privodiť mu trestné stíhanie.

Základná skutková podstata krivého obvinenia je uvedená v § 345 Trestného zákona, ktorý hovorí: "Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov."

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku