Máte
otázku?

Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet

Dobrý deň. Môže ma zamestnávateľ nútiť, aby mi mzdu posielal na bankový účet, napriek môjmu nesúhlasu ? Ak áno na základe čoho? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet

Dobrý deň. Odporúčam pozrieť pracovnú zmluvu, akým spôsobom ste sa so zamestnávateľom dohodli na vyplácaní mzdy. Podľa Zákonníka práce sa mzda vypláca na pracovisku, ak sa samozrejme v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Zamestnávateľ je povinný zasielať mzdu na účet zamestnanca len vtedy ak o to zamestnanec požiadal, alebo sa so zamestnancom dohodol, že mzdu mu bude posielať na účet. Ak ste sa so zamestnávateľom nedohodli na tom, že Vám bude mzdu posielať na účet, nie je možné Vás k tomu nútiť. Mzdu Vám môže vyplácať na pracovisku v hotovosti, alebo Vám ju môže poslať aj poštovou poukážkou na adresu Vášho trvalého bydliska. Pokiaľ je Váš zamestnávateľ právnická osoba , tak hotovostné platby môže vykonávať len do výšky 5.000 EUR. Ostatné platby musí zo zákona vykonávať bezhotovostným prevodom. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet (Pracovné právo)

Dobrý deň,
od 1. 3. 2021 som sa zamestnal v obci ako terénny opatrovateľ. Pred uzavretím pracovnej zmluvy mi nič nebolo povedané, že musím mať účet, pri vyplácaní mzdy a teraz statostka mi hovorí, že ho musím mať. Prvú výplatu mi ešte dajú na ruku, ale že mám mesiac na to, aby som si účet vybavil, a že sú aj také banky, že úrok nebudú žiadny. Podľa mňa ma klame a nemôže ma nútiť, aby som mal účet. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 130 Zákonníka práce platí :

ods. 4 : "Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak."

ods. 8 : "Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.

Z uvedneého zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ Vás nemôže nútiť zriadiť si bankový účet na výplatu mzdy, lebo mzda sa vyplýca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

V prípade, že vaša manželka by mala bank. účet, mzda môže byť poukazovaná aj na jej účet a to na základe vašej žiadosti, ktorú dáte zamesntávateĺovi, aby na predmetný účet bola mzda poukazovaná.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja otázka znie  : Ak mám v pracovnej zmluve napísané, že výplatný termín je 12-teho. Chápem to tak, že do 12-teho musia najneskôr odoslať moju mzdu mne na účet alebo ju už mám mať na účte ? Ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa § 130 ods. 8  Zákonníka práce platí :

"Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil."

 

T.j. : Termín 12. v mesiaci má byť mzda už pripísaná na Váš účet.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nesúhlasím so zasielaním mzdy na účet" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku