Nepravidelné výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 4. 12. 2018

Otázka: Nepravidelné výživné

Dobrý deň, môj bývalý manžel má súdom určenú výšku výživného na dve deti 250,- Eur mesačne k 15. k rukám matky. Už vyše roka mi však výživné posiela nepravidelne a to tak, že napr. čaká do tretieho mesiaca a potom pošle len za dva mesiace alebo len za jeden. Napríklad dlhuje mi za október, november a december, ale pošle výživné začiatkom decembra len za dva mesiace alebo len za jeden. Tým pádom spĺňa podmienku, že vlastne nie sú to tri mesiace neplatenia výživného a ja tým pádom nemôžem podať trestne oznámenie, i keď ide o nepravidelné platenie. Ja som v podstate 3 mesiace bez výživného. On to jednoducho zneužíva. Dá sa s týmto niečo urobiť, aby mi posielal pravidelne? Ďakujem.

Odpoveď: Nepravidelné výživné

Dobrý deň, ak je Vaším cieľom dosiahnuť pravidelné plnenie vyživovacej povinnosti v plnej výške, toto dosiahnete skôr v exekučnom konaní než trestným oznámením. Exekúciu je možné viesť nielen na dlžné výživné, ale aj na tzv. bežné výživné. Tým súdny exekútor zabezpečí, aby ste vždy na čas mali zaplatené výživné. Práve z dôvodu, že platí výživné nepravidelne, ale platí, sa v praxi stretávame s tým, že orgány činné v trestnom konaní v týchto prípadoch nezačínajú trestné stíhania, hoci sú často naplnené všetky skutkové znaky trestného činu zanedbania vyživovacej povinnosti. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk