Nájom spoločnej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 6. 2015

Otázka: Nájom spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň, som spoluvlastníkom domu, ktorý prenajímame na podnikateľský účel - predajňa. V mojej neprítomnosti (dlhobodý pobyt v zahraničí) sa druhý spoluvlastník rozhodol, že nájomnú zmluvu vypovie a uzavrie novú s iným subjektom. Chcem sa spýtať či sa môžem na súde domáhať zrušenia novej nájomnej zmluvy, nakoľko ju uzavrel bez môjho vedomia. Ďakujem.

Odpoveď: Nájom spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň, v prípade dôležitých zmien sa môžu prehlasovaní spoluvlastníci, resp. spoluvlastníci, ktorí vôbec neboli upovedomení o hlasovaní, domáhať na súde, aby o zmene rozhodol súd. Vo Vašom prípade však nejde o dôležité zmenu, čo potvrdzuje i rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 205/2002: Rozhodovanie o tom, komu bude prenajatá časť spoločnej nehnuteľnosti, ktorej účelové určenie zostalo nezmenené, nemožno považovať za dôležitú zmenu spoločnej veci v zmysle § 139 ods. 3 OZ. Na súde by ste sa mohli domáhať, aby o zmene rozhodol súd v zmysle § 139 ods.3 OZ len v prípade, že by sa spoluvlastník rozhodol, že nehnuteľnosť už nebude prenájímať ale bude v nej bývať. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk