Nájom spoločnej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 6. 2015

Otázka: Nájom spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň, som spoluvlastníkom domu, ktorý prenajímame na podnikateľský účel - predajňa. V mojej neprítomnosti (dlhobodý pobyt v zahraničí) sa druhý spoluvlastník rozhodol, že nájomnú zmluvu vypovie a uzavrie novú s iným subjektom. Chcem sa spýtať či sa môžem na súde domáhať zrušenia novej nájomnej zmluvy, nakoľko ju uzavrel bez môjho vedomia. Ďakujem.

Odpoveď: Nájom spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň, v prípade dôležitých zmien sa môžu prehlasovaní spoluvlastníci, resp. spoluvlastníci, ktorí vôbec neboli upovedomení o hlasovaní, domáhať na súde, aby o zmene rozhodol súd. Vo Vašom prípade však nejde o dôležité zmenu, čo potvrdzuje i rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 205/2002: Rozhodovanie o tom, komu bude prenajatá časť spoločnej nehnuteľnosti, ktorej účelové určenie zostalo nezmenené, nemožno považovať za dôležitú zmenu spoločnej veci v zmysle § 139 ods. 3 OZ. Na súde by ste sa mohli domáhať, aby o zmene rozhodol súd v zmysle § 139 ods.3 OZ len v prípade, že by sa spoluvlastník rozhodol, že nehnuteľnosť už nebude prenájímať ale bude v nej bývať. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk