Máte
otázku?

Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či rodičia môžu vydediť dieťa tým spôsobom, že za života predajú všetok svoj majetok "za smiešnu cenu", teda za 1 000 €, druhému dieťaťu? Týmto spôsobom by jedno dieťa vlastne nemalo čo zdediť, pretože rodičia predali všetko druhému dieťaťu. Ďakujem.

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

Dobrý deň 

v tomto prípade nejde o vydedenie ako píšete. Vydedením poručiteľ jednostranným právnym úkonom odníme svojmu potomkovi na základe zákonom taxatívnych dôvodov jeho dedičské právo  ktoré mu inak vzniká okamihom poručiteľovej smrti.

 

Pokiaľ sa rodičia za života rozhodli svoj majetok niekomu darovať, predať a pod., ide o ich slobodnú vôľu a ako vlastníci sú oprávnení predmety svojho vlastníctva v medziach zákona držať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. 

Trápi vás "Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok? (Občianske právo)

Dobrý deň, neustále máme problémy so synom, ktorý sústavne tvorí dlžoby. Už má niekoľko exekúcií. Chceli by sme ho vydediť. Ako by sme mali postupovať? Je to vôbec možné?

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
preštudovali sme si Vašu otázku. Pýtate sa, či by ste ho mohli vydediť.

Podmienky vydedenia upravuje ust. § 469a/ Obč. zákonníka  nasledovne :

" (1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život."

Je na Vašom rozhodnutí, či syna vydedíte a súčasne spíšete závet v prospech iného dediča. Sme však názoru, že pokiaľ syn má dlhy, ktoré spláca aj keď cez exekútora, toto nie je dôvod vydedenia, keďže on nezaťažil Váš majetok a jeho dlhy nie ste povinný splácať, pričom ani exekútor nemôže siahnuť na Váš majetok. V prípade Vášho úmrtia syn by mohol prípadné vydedenie napadnúť cestou súd podaním žaloby o neplatnosť vydedenia.

Riešením vo Vami uvedenom prípade je darovanie resp. predaj majetku inej osobe za Vášho života. Zo svojim majetkom za svojho života môžete robiť a disponovať s týmto majetkom podľa Vášho uváženia a nepotrebujete k tomu súhlas syna.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok? (Občianske právo)

Prosím vás, moja mamina bola slobodná matka. S biologickým otcom som sa vydávala len zriedka. Bol ženatý a má dvoch nevlastných bratov. Jeden z bratov mal problém s tým, že sa s otcom stretávam, a pred 15 rokmi mi urobil nepríjemný telefonát. Rozhodla som sa, že sa s otcom nebudeme stretávať, aby nemal problémy, a tak som ho takmer 14 rokov nevidela. Dnes som sa dozvedela, že je už asi 2 roky mŕtvy. Ako je možné, že mi to nikto nedal vedieť? Prečo som nebola prizvaná na dedičské konanie? Môže sa to vôbec stať? Nie je to protizákonné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

(odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, môžu byť dva dôvody, pre ktoré Vás neinformovali o dedičskom konaní. Prvý dôvod môže byť ten, že jeden z dedičov, ktorý bol pozvaný na tzv. predbežné vyšetrenie k notárovi, neuviedol, že aj Vy ste jeho dedička. Z toho dôvodu potom notár nevedel s Vami komunikovať a prakticky o Vás ani nevedel. Druhá možnosť, menej pravdepodobná je, že Váš otec počas svojho života spísal listinu o vydedení, a z toho dôvodu Vás notár nekontaktoval. Takýto postup je však nesprávny, pretože Vám mali dať vedieť obsah tejto listiny, aby ste v prípade jej neplatnosti mohli túto neplatnosť napadnúť na súde. Odporúčame Vám informovať sa na okresnom súde, v obvode ktorého mal Váš otec trvalý pobyt. Poskytnú Vám informácie o notárovi, ktorí túto vec vybavoval a budete sa môcť podrobne informovať o tejto záležitosti. Nakoľko je však už dva roky mŕtvy, je potrebné konať čo najskôr, aby Vám neuplynula zákonná trojročná premlčacia doba, po uplynutí ktorej sa už nebudete vedieť efektívne domáhať Vášho dedičského podielu.


Podotázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok? (Občianske právo)

Dedili sme, ako troje detí, po matke po 1/6 z bytu (teda 3 x 1/6 - 1/2). Zvyšok vlastní otec, teda 1/2. Na bratov podiel je už nespočetné množstvo exekúcií a brat úmyselne neplánuje túto situáciu riešiť - zmizol do zahraničia. Je možné odkúpiť jeho podiel bez jeho prítomnosti a zároveň sa vyhnúť riziku straty financií? Musí sa to riešiť súdnou cestou?

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade by bolo najlepšie, ak by jeho podiel predal exekútor, ktorý je prvý v poradí. Tento exekútor je povinný vám ponúknuť tento podiel za trhovú cenu. Všetky ostatné ďalšie exekučné práva sa potom vymažu. Takto nadobudnete čistý podiel na nehnuteľnosti.

Urobte to teda tak, že kontaktujte exekútora, ktorý je zapísaný ako prvý v poradí a oznámte mu, že máte záujem o kúpu podielu vášho brata. Prípadne, ak máte záujem o právnu pomoc vieme vám s týmto pomôcť.


Trápi vás "Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok? (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, ako môžem vydediť svojho syna a jeho deti. Je to možné vykonať len prostredníctvom závetu a listiny o vydedení? Od času nášho rozvodu sa už nestýkame a ani on neprejavuje o mňa žiadny záujem, a to už viac ako 25 rokov. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť a odpoveď.

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, áno, môžete to urobiť vydedením. Vydedenie spíšte u notára a určite je potrebné vydediť aj jeho deti, inak by dedili.

 


Podotázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok? (Občianske právo)

Je možné vydediť dieťa, ak prejavuje nezáujem o rodičov?

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

(odpoveď odoslaná: 16.02.2016)

Dobrý deň. Vydedenie je ako právny inštitút upravený v ustanovení § 469a Občianskeho zákonníka, pričom jedným zo zákonných dôvodov vydedenia je aj situácia, kedy potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať. Listinu o vydedení Vám odporúčam spísať priamo u notára.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok? (Občianske právo)

Dobrý deň prajem. V našej rodine sme čelili nepríjemnému problému. Otec mojej priateľky má v úmysle ju vydediť a všetko napísať na svoje vnúča. Medzi majetkom je aj byt, ktorý získal pri rozvode vďaka mojej priateľke, teda jeho dcéry. Počas rozvodu ju presvedčil, aby povedala, že chce ostať s ním a nie so svojou matkou. Tým pádom, súd mu zveril do opatery deti a on získal aj byt. Hneď po súde odcestoval do Nemecka, kde pracuje a deti zostali samy doma - 13-ročné dievča a 11-ročný chlapec. Moja priateľka sa musela starať sama o seba aj o svojho brata. Nemá moja priateľka nárok na tento byt, keď ho otec získal vďaka nej? A môže sa nejako brániť proti vydedeniu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

(odpoveď odoslaná: 07.12.2015)

Dobrý deň

vydedenie je právny inštitút, ktorý umožňuje poručiteľovi jednostranným právnym úkonom zabrániť tomu, aby dedil neopomenuteľný dedič (potomok), ktorý svojim správaním naplnil skutkovú podstatu niektorého z dôvodov uvedených § 469a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vydediť potomka možno len z dôvodu 1) ak potomok neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v starobe, v chorobe v iných závažných prípadoch 2) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem 3) bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej 1 roka 4) trvalo vedie neusporiadaný život. Neplatnosť vydedenia môže byť predmetom sporu medzi dedičmi. Listina o vydedení musí spĺnať všetky formálne náležitosti, inak je absolútne neplatná. Pokiaľ tu nie sú dôvody vydedenia, priateľka potom môže podať žalobu o určenie neplatnosti vydedenia.

 


Trápi vás "Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na problematiku vydedenia. Je možné vydediť dediča, ak to požadujú ostatní dvaja potomkovia po ručiteľovi? Máme taký problém, že po dedovi zostali traja synovia, avšak jeden zo synov okradol dedka ešte v posledných dňoch jeho života o celoživotné úspory. Preto ho ďalší dvaja synovia chcú vydediť z bytu, na ktorom má z dedičského práva nárok na 1/3. Je to možné?

Odpoveď: Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?

(odpoveď odoslaná: 31.12.2013)

Dobrý deň, 

 

vydediť dediča nie je možné po smrti poručiteľa. Vydediť dediča môže iba poručiteľ. Pokiaľ by chcel poručiteľ vydediť dediča, samozrejme musel by to urobiť počas svojho života a museli by byť splnené zákonné podmienky. Dediči nemôžu vydediť iného dediča.

To, že jeden dedič okradol otca o jeho úspory môže byť trestným činom. Môže to ohlásiť na polícii, bude dôležité to však preukázať. Pokiaľ sa to preukáže, táto suma sa stane predmetom dedenia.

 

Pokiaľ sa však nič nepreukáže, tento dedič zdedí svoj podiel a stane sa podielovým spoluvlastníkom na nehnuteľnosti. Následne je potrebné sa majetkovo vyporiadať. Ak sa dedičia nebudú vedieť dohodnúť, bude potrebné po skončení dedičského konania podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžu rodičia vydediť dieťa tým, že predajú majetok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.