Možnosť výpovede v mieste bydliska


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilinský
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 12. 8. 2015

Otázka: Možnosť výpovede v mieste bydliska

Dobrý deň, som v súdnom spore s bratislavskou internetovou sprostredkovateľskou spoločnosťou o čiastku 200,-€. Po zaslaní platobného príkazu, podala táto spoločnosť odpor. Na to súd v Bratislave vytýčil pojednávanie, na ktoré som predvolaný vypovedať. Pre mňa je to značná finančná čiastka prísť na toto pojednávanie do Bratislavy. Je nejaká možnosť aby ma vypočul okresný súd v Liptovskom Mikuláši, kde mám trvalé bydlisko? Ďakujem 

Odpoveď: Možnosť výpovede v mieste bydliska

Dobrý deň, Občiansko súdny poriadok upravuje inštitút tzv. dožiadania (§ 39 OSP). Dožiadaním je možné urobiť úkony súdu, ktoré by súd mohol urobiť len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami alebo ktoré nemožno vykonať v jeho obvode, iným súdom (dožiadaným súdom). Môžete okresnému súdu v BA podaním navrhnúť, aby ste boli vypočutý Okresným súdom Liptovský Mikuláš vzhľadom na hospodárnosť konania a na vysoké cestovné náklady (aj v súvislosti s tým, že žalovaná pohľadávka je 200,- €, pričom uveďte koľko by Vás stála cesta do BA a späť). Zároveň vzhľadom na hospodárnosť konania musíte ospravedlniť svoju neúčasť na pojednávaní a dať súdu súhlas na rozhodnutie vo Vašej neprítomnosti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk