Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 20. 11. 2016

Otázka: Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Prosím Vás, chcem sa opýtať, že ak sme manželia v bezpod. vlastníctve a sme predvolaný na vypočutie ohľadom súdneho sporu my dvaja proti niekomu, či môže odmietnuť manželka ísť vypovedať, ak som dlhodobo PN a nechceme, aby išla sama na súd. Chceme dať vypočúvanie odročiť.

Odpoveď: Možnosť odročenia pojednávania pre PN a svedok

Dobrý deň, od 01.07.2016 platia nové procesné pravidlá (Civilný sporový poriadok), ktoré upravujú odročovanie pojednávaní prísnejšie než doterajšia právna úprava. V súčasnosti sa má za to, že zo zdravotných dôvodov nie je možné opakovane odročiť pojednávanie, nakoľko je možné od Vás spravodlivo požadovať, aby ste sa dali zastúpiť. Ak už zastúpený ste (napr. advokátom), súd bude pojednávať vo Vašej neprítomnosti. Čo sa týka práva svedka odmietnuť vypovedať z dôvodu Vašej neprítomnosti, všeobecne platí, že svedok má byť vypočutý za prítomnosti oboch účastníkov konania, aby bola zachovaná tzv. rovnosť zbraní v súdnom konaní. Súd môžete z vyššie uvedených dôvodov požiadať o odročenie pojednávania, avšak je len na sudcovi, či Váš dôvod žiadosti posúdi ako odôvodnený a pojednávanie odročí. Vzhľadom na to, že ide o dlhodobú PN a nie o náhlu chorobu alebo hospitalizáciu, odporúčam Vám radšej si nájsť vopred advokáta, ak by súd nevyhovel Vašej žiadosti o odročenie pojednávania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí