Môžem požadovať náhradu za dni dovolenky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 7. 7. 2016

Otázka: Môžem požadovať náhradu za dni dovolenky?

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ci je možne žiadať nejakú náhradu od bývaleho zamestnávateľa pri nasledovnej situácii: manžel ukončil pracovný pomer dohodou s 2-mesačnou výpovednou lehotou u zamestnávateľa k 31.05.2016. Vo výpovednej lehote sa e-mailovo informoval (na všetkých prospektoch vo firme to tak mali napísane, že majú kontaktovať oddelenie buď e-mailom alebo telefonicky, oddelenie sa presunulo do iného štátu ) na oddelenie ľudských zdrojov, na koľko dní dovolenky má nárok - aby si ju mohol vyčerpať. Bolo mu odpísané, že na 9 dní s tým, že vzhľadom na jeho pracovne zaradenie vo firme mal nárok aj na 2 extra dni dovolenky, na ktoré sa informoval v osobitnom e-maily, či si ich môže tiež vyčerpať. Na to mu bolo odpisané, že áno, že ma teda 11 dni dovolenky. V júni vo výplatnej páske mu boli strhnuté peniaze za tieto dva dni dovolenky. Informoval sa e-mailom, že ako je to možne a odpísali mu, že nárok na dovolenku sa robí pomerne k počtu odpracovaných dni a že to bola dovolenka nad rámec nároku a muselo to byt strhnuté, hoci ako priznali, odpoveď z oddelenia ľudských zdrojov nebola úplne presná. Ak by vedel, že na tie dva dni dovolenky nemá nárok, tak by si ich nebral, vyčerpal ich len preto, lebo mu bolo odpísané, že na taký počet dní má nárok. Dá sa od bývalého zamestnávateľa niečo požadovať? Ďakujem pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Môžem požadovať náhradu za dni dovolenky?

Dobrý deň, Zákonník práce v ustanoveniach o dovolenke upravuje len minimálnu základnú výmeru dovolenky v rozsahu 4 týždňov. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ môže túto výmeru zvýšiť. Vyššia výmera dovolenky môže vyplývať z kolektívnej zmluvy alebo aj z pracovnej zmluvy, ktorú uzatvoril Váš manžel. Obsah pracovnej zmluvy môže v časti výmery dovolenky odkazovať na vnútorný predpis zamestnávateľa. Z uvedených dokumentov preto musia jasne vyplývať, a to kedykoľvek v priebehu trvania pracovného pomeru, dohodnuté pracovné podmienky a to aj v otázke výmery dovolenky, na ktorú mal nárok Váš manžel. V prípade, že v uvedených predpisoch tieto pracovné podmienky boli nejasne formulované a Váš manžel ako zamestnanec požiadal o výklad relevantných ustanovení, na čo mu bola poskytnutá nesprávna informácia, ktorou sa riadil, podľa môjho názoru zamestnávateľ zodpovedá Vášmu manželovi za to, že mu nebola poskytnutá náhrada mzdy. Uvedený nárok je preto možné ako majetkové právo uplatniť súdnou žalobou na súde. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk