Máte
otázku?

Kto je dedičom, ak nemáme deti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Kto je dedičom, ak nemáme deti?

Dobrý deň. Mám prosím otázku. Sme manželský pár bez detí. Ak jeden z nás zomrie, časť majetku prechádza na manžela/manželku a časť na deti. Avšak, čo sa stane ak nemáme deti? Kto je vtedy dedičom? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Kto je dedičom, ak nemáme deti?

Dobrý deň, situácia závisí aj od toho, či zriadite závet alebo sa bude dediť zo zákona. Ak by každý z Vás zriadil závet, v ktorom by disponoval pozostalosťou je možné právne docieliť stav, že v prípade úmrtia jedného, zdedí ten druhý úplne všetko. Ak závet nezriadite, bude sa dediť podľa zákonných ustanovení. V prípade, že nemáte deti, tak sa bude dediť v tzv. druhej zákonnej skupiny. V tejto skupine sú dedičmi manžel poručiteľa, jeho rodičia a tiež tí, ktorí s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred jeho smrťou, starali sa o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Rovnako je však v zákone uvedené, že ak sa dedí podľa tohto zákonného ustanovenia, tak manžel poručiteľa zdedí aspoň polovicu dedičstva. Inak dedia dedičia v tejto skupine rovným dielom. Z toho dôvodu Vám s ohľadom na Vašu právnu istotu odporúčam obom zriadiť závet (spoločný závet v našom právnom poriadku nie je možné zriadiť), v ktorom budete disponovať svojou pozostalosťou tak, že všetko zdedí druhý manžel.

Trápi vás "Kto je dedičom, ak nemáme deti?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kto je dedičom, ak nemáme deti? (Dedičské právo)

Dobrý deň, čítam samé vynikajúce recenzie na vaše poradenstvo, preto som sa rozhodla vám tiež napísať. S mojím partnerom sme obaja rozvedení. On je bezdetný so žijúcimi rodičmi a sestrou, ja mám plnoletú dcéru z prvého manželstva, žijúceho otca a dve sestry. Obaja s partnerom vlastníme svoje byty, každý svoj, nadobudnuté výlučne na seba. Chceli by sme sa vziať a po svadbe nadobudnúť spoločný dom, pričom by sme si ponechali aj doterazšie byty, opäť každý svoj. Spoločný dom bude spadať pod BSM, byty pravdepodobne nie. Potrebovala by som radu: Ako by sme mali vyriešiť dedičstvo v prípade smrti jedného z nás? Ja navrhujem spísať závet, hlavne kvôli mojej dcére. V prípade mojej smrti by som chcela odkázať celý môj byt vo výlučnom vlastníctve dcére a dom v BSM iba partnerovi (moju časť). Je to takto možné? Ďakujem.

Odpoveď: Kto je dedičom, ak nemáme deti?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, pre prípad smrti môžete spísať závet. Podľa súčasne platnej právnej úpravy je možné dediť iba na základe zákona ( ide o 4 dedičské skupiny vypísané v príslušných ustanoveniach občianskeho zákonníka) alebo na základe spísaného závetu. Pri písaní závetu je nevyhnutné mať na mysli, že v zmysle Občianskeho zákonníka poručiteľ nemôže zabudnúť na tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkovia poručiteľa).

Ak ide o maloleté deti, musí sa im dostať aspoň toľko, koľko robí ich zákonný dedičský podiel. Ak ide o plnoleté deti, musí sa im dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich zákonného podielu (ustanovenie § 479 Občianskeho zákonníka).

Je to možné, tak, ako uvádzate, no ako som uviedol, ak bude dcéra plnoletá, nemôže dostať menej než polovičný podiel z Vášho majetku. Záleží na hodnote Vášho majetku ku dňu smrti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kto je dedičom, ak nemáme deti?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava