Máte
otázku?

Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy?

Dobrý deň, ak je otec dieťaťa v podmienke za neplatenie výživného (2 ročná podmienka), pričom v mesiaci júl tohto roku mu zanikne vyživovacia povinnosť a on do 2 rokov nevyplatí dlžnú sumu, bude sa konať ešte nejaké súdne pojednávanie, kde by ma mohli predvolať ako svedka? Je možne ospravedlnenie neprítomnosti na tomto súdnom pojednávaní ako svedka z dôvodu dlhodobého odcestovania do zahraničia? Ďakujem.

Odpoveď: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy?

Dobrý deň, v zmysle § 50 Trestného zákona, pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Teda, už na základe Vášho oznámenia súdu, že otec dieťaťa neplní svoju vyživovaciu povinnosť, resp. že Vám nesplatil dlžné výživné v skúšobnej dobe, súd rozhodne, že sa v skúšobnej dobe neosvedčil a nariadi výkon nepodmienečného trestu. Uvedené rozhodnutie súd vyhlási na verejnom zasadnutí, pričom Vašu účasť súd môže posúdiť ako nevyhnutnú a bude preto trvať na tom, aby ste bola prítomná.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy? (Trestné právo)

Dobrý den. Bývalý manžel je vo výkone trestu na 18 mes. za neplatenie výživného. Bude mi to na syna splácať? Ak áno, kedy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
áno. Samotným vykonaním trestu nezanikne jeho povinnosť uhradiť Vám dlžné výživné. Ak výživné nespláca teraz priebežne z výkonu trestu, bude Vám ho musieť uhradiť následne po prepustení na slobodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy? (Trestné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať ohľadom výživného na syna. Môj ex, manžel mal súdom určené platiť 130e výživné plus dlžné výživné 60e v splátkach. Bol v podmienke rok, lebo mal dlh, ktorý mi potom vyplatil. Momentálne od minulého roku od augusta sa rozhodol, že mi bude platiť len po 10e výživné. Od augusta do teraz je to po 10e. Moja otázka znie čo mám robiť, aby som sa dostala k všetkému čo mi dlhuje? Na polícii ma odmietli s tým, že snahu platiť ma. Som už zúfalá. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2020)

Dobrý deň, 
riešením Vami uvedenej situácie je využitie právnych krokov :
1./ Podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

2./ Následne požiadať úrad práce o náhradné výživné.

3./ Písomné podanie trestného oznámenia na príslušnú okresnú prokuratúru vrátane  uvedenia toho, že otec detí bol odsúdený na podmienečný trest  za neplatenie výživného, ako aj uvedenie terajšieho skutkového stavu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy? (Trestné právo)

Dobrý deň, s mojím manželom som sa rozviedla pred 3 rokmi. Bol veľmi agresívny a veľa pil. Máme spolu dcéru, s ktorou žijem v spoločnej domácnosti. Súd určil môjmu bývalemú manželovi, aby prispieval na dcéru výživným vo výške 150 eur. Túto povinnosť si plnil avšak pred 3 mesiacmi ho vzali do väzby a vedie sa voči nemu súdne konanie, pretože urobil lúpežné prepadnutie s dalšími osobami. Môže skutočnosť, že je uväznený a zrejme aj bude zbaviť povinnosti platiť na dcéru? Je uväznený rodič povinný platiť výživné na dieťa? Ďakujem.

Odpoveď: Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2014)

Dobrý deň,

to, že sa Váš manžel dopustil protiprávneho konania a vedie sa voči nemu trestné stíhanie ešte nie je dôvodom na to, aby mu zanikla povinnosť platiť na Vašu dcéru. K odpovedi prikladám aj úryvok z Listiny základných práv a slobôd kde je uvedené, že dieťa má právo na to, aby sa o neho jeho rodičia starali, vychovávali a materiálne zabezpečili. Dieťa nemôže trpieť len preto, že sa jeden z jeho rodičov pravdepodobne dopustil trestného činu, a preto nemôže prispievať na jeho výchovu. Podľa uvedeného judikátu a Listiny základných práv a slobôd je zrejmé, že Vaša dcéra má aj naďalej právo na výživné a to aj v prípade, že by súd odsúdil Vášho manžela na nepodmienečný trest odňatia slobody.

Nález ÚS ČR sp. zn. IV. ÚS 1181/07

V zmysle čl. 32 ods. 4 Listiny je garantované právo rodičov vychovávať svoje deti a naopak deťom sa potom zaručuje právo na rodičovskú starostlivosť a výchovu. Tento ústavne zaručený princíp ochrany práv teda zahŕňa zo strany rodičov zabezpečenie materiálne a nemateriálnej povahy na to, aby dieťa mohlo dostatočne rozvíjať svoje možnosti a schopnosti vedúce k jeho uplatneniu v spoločnosti. Pokiaľ ide o materiálne podmienky, tie sa realizujú prostredníctvom povinnosti rodičov podieľať sa na vyživovacej povinnosti ku svojim deťom podľa kritérií uvedených v ustanovení § 85 ods. 2 zákona o rodine (v SR § 62 ods. 2 ZR), pričom povinnosťou súdu pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti u každého z rodičov osobne stará o svoje deti, pričom tento podiel osobnej starostlivosti by sa mal vždy zohľadniť pri posudzovaní rozsahu vyživovacej povinnosti u každého z rodičov osobitne, v závislosti od veku a vyspelosti dieťaťa.

Ak sa rodič svojím úmyselným konaním, pre ktoré bola na neho uvalená väzba a pre ktoré bol následne odsúdený na trest väzenia, zbavil objektívnej možnosti plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému dieťaťu (u nás § 62 a 75 ZR), nemožno túto skutočnosť pričítať na ťarchu tohto dieťaťa, ktoré podľa čl. 32 ods. 4 Listiny má základné právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť.

 

Opačný výklad vedie k absurdným dôsledkom. Tak je to aj v posudzovanej veci, keď trestný skutok otca maloletej smeroval voči jej matke. Taký výklad by potom viedol k extrémnemu dôsledku, podľa ktorého by sa rodič úmyselným trestným činom voči maloletému dieťaťu, prípadne druhému z rodičov s následným uvalením väzby a uložením trestu väzenia po právoplatnom odsúdení „zbavil“, resp. „mohol zbaviť“ vyživovacej povinnosti voči svojmu maloletému dieťaťu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má odsúdený povinnosť zaplatiť dlžné výživné pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku