Lízingové splátky a výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 11. 2013

Otázka: Lízingové splátky a výživné

Dobrý deň, môj bývalý manžel zarába 1300 eur mesačne. Súd mu pridelil pred dvomi rokmi vyživovaciu povinnosť vo výške 200 eur mesačne na naše jedno spoločné dieťa. Pred pár mesiacmi si zobral na leasing nové luxusné motorové vozidlo. Odvtedy prestal platiť plnú sumu 200 eur mesačne a na maloleté dieťa prispieva len 150 eur mesačne. Keď som sa ho opýtala, prečo to robí odpoveď bola, že platí leasing a po odrátaní všetkých výdavkov mu ostane len tých 150 eur, ktoré mi posiela a že chce podať návrh na zníženie výživného, ak sa nedohodneme. Chcem sa preto opýtať, či je taký krok z jeho strany oprávnený a či leasing zohráva nejakú úlohu pri neplatení výživneho?

Odpoveď: Lízingové splátky a výživné

Dobrý deň,

lízingové splátky nemajú vplýv na výšku výživného. Ak si otec platí lízing motorového vozidla, súd by mu jeho návrh na zníženie výživného zamietol, preto s ním určite nepodpisujte žiadnu dohodu o znížení výživného, pretože na súde by so svojim návrhom neuspel. Nižšie uvádzame rozhodnutie súdu v obdobnej veci:

 

Rozsudok KS v Banskej Bystrici sp. zn. 17 CoP/44/2009

U osoby povinnej platiť výživné na maloleté dieťa sú rozhodujúce objektívne reálne schopnosti a možnosti poskytovať výživné v určitej konkrétnej výške.

 Obrana otca spočívajúca v tvrdení, že mesačne uhrádza leasingové splátky na auto, môže byť vyhodnotená ako právne irelevantná, pretože v súlade s ustanovením § 62 ods. 5 ZR má výživné prednosť pred inými výdavkami povinného rodiča.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk