Komu platiť za nájom bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 14. 10. 2016

Otázka: Komu platiť za nájom bytu?

Bývame v nájme od júna 2016, zmluva je na dobu neurčitú. Byt bol neobývateľný. Vložili sme do úpravy dosť peňazí aby sa tu dalo bývať. Byt vlastnia dvaja bratia, ktorí sa hádajú to tom, koľko peňazí a na aký účet máme poslať. Platby zasielame pravidelne, ale nie vždy na jeden účet, keďže to majitelia menia. Stále sa niektorý vyhráža, že porušujeme zmluvu, a to podľa toho, ktorému vyhovieme. Dnes sa nám jeden z majiteľov vyhrážal, že vypne kúrenie, lebo sme neposlali celú platbu na jeho účet. Poslali sme polovicu druhému bratovi, tak ako sa dohodli v auguste /dohodu nám poslali emailom/. Druhý z bratov nám poslal výpoveď, lebo v septembri sme poslali peniaze podľa zmluvy iba na jeden účet. Rozhodli sme sa z bytu odísť. Máme nárok na finančnú náhradu za sťahovanie, úpravy bytu, pokuty za televíziu a internet, keďže máme viazanosť? Investovali sme, pretože sme nečakali, že to takto dopadne. Vnímam to zo strany majiteľov ako zámernú špekuláciu, keďže sme byt, do ktorého štyri roky nikto nechodil upravili. V zmluve sme podpísali, že dvojmesačný depozit, nám vrátia až po vysťahovaní. Bežné ale je, že nájomcovia neplatia posledné dva mesiace, ktoré sú platené z depozitu. Môžeme si dovoliť nezaplatiť, keďže musíme platiť nový podnájom? A mám podozrenie, že v opačnom prípade už svoje peniaze neuvidíme. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Komu platiť za nájom bytu?

Dobrý deň, uvádzate, že byt je v spoluvlastníctve dvoch bratov, pričom neuvádzate výšku spoluvlastníckych podielov. Predpokladám však, že obaja vlastnia rovnaký spoluvlastnícky podiel, teda polovicu. V takom prípade, pre platnosť nájomnej zmluvy je nevyhnutný súhlas oboch spoluvlastníkov s nájomnou zmluvou, to znamená podpis oboch. Nájomná zmluva musí obsahovať platobné podmienky, teda výšku nájomného, platobné miesto a spôsob platby. Ako nájomcovia ste povinný tieto zmluvné ustanovenia dodržiavať. Ak platíte nájomné podľa zmluvy a dodržiavate ostatné podmienky nájmu, výpoveď pre porušenie nájomnej zmluvy je neprípustná. Pokiaľ Vám v súvislosti s porušením zmluvných povinností zo strany prenajímateľov vznikla škoda, môžete sa jej náhrady domáhať a to aj súdnou žalobou. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk