Máte
otázku?

Komu platiť nájomné, ak prenajímateľ zomrel?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Komu platiť nájomné, ak prenajímateľ zomrel?

Dobrý deň, manžel je živnostník a pracuje mimo bydliska v inom meste, kde má prenajatý byt. Platil mesačne v hotovosti dohodnutú sumu. V januári majiteľ zomrel a až teraz sa mu ozval jeho syn. Sľúbil, že byt si môže ponechať do konca roka ale musí doplatiť dlžné nájomné. Vystaví aj potvrdenie o zaplatení, aj novú zmluvu. Ide o to, že dedičské konanie ešte neprebehlo, takže zatiaľ nie je vlastníkom bytu. Byt manžel potrebuje. Ako má postupovať? Komu má zaplatiť nájom? Môže uzavrieť so synom prenajímateľa novú zmluvu, ak ešte neprebehlo dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Komu platiť nájomné, ak prenajímateľ zomrel?

Dobrý deň, podľa § 460 Občianskeho zákonníka (OZ), sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa (prenajímateľa). Z uvedeného vyplýva, že z právnych úkonov týkajúcich sa dedičstva až do právoplatného skončenia dedičského konania sú oprávnení voči iným osobám dedičia poručiteľa, a to spoločne a nerozdielne, prípadne len jedna osoba, ak je len sama dedičom. Preto, nájomné ste povinní platiť dedičovi po predchádzajúcom prenajímateľovi, pokiaľ sa s ním nedohodnete inak. Podľa § 680 ods. 2 OZ, ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa. Pre pokračovanie nájomného vzťahu teda nie je potrebné uzatvárať novú nájomnú zmluvu s novým majiteľom bytu. V prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu synovi poručiteľa nebolo potvrdené dedičstvo k predmetnému bytu a Váš manžel by mu vyplatil nájomné, máte právo sa domáhať jeho spätného zaplatenia z titulu bezdôvodného obohatenia. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Komu platiť nájomné, ak prenajímateľ zomrel? (Občianske právo)

Dobrý deň, Je situácia, že vlastnícke právo k pozemku osoba A prevedie na osobu B. Vystupuje tu osoba C, ktorá pozemok užíva a mala by za neho platiť (avšak nič neplatí). Osoba B sa po smrti osoby A začne domáhať od osoby C nevyplatených peňazí nielen za čas vlastnenia pozemku ňou, ale aj za čas vlastnenia pozemku osobou A. Je to možné dostať ? Keďže už je právoplatným vlastníkom ona a prešlo na ňu teda aj právo vlastniť i právo nadobúdať pohľadávky nie ? Osoba C sa totiž odvoláva na premlčaciu lehotu, a teda, že bude platiť až od doby, kedy pozemok vlastnila už osoba B a spätne nechce nič vyplatiť. Mohli by ste mi v tomto poradiť ? Vďaka.

Odpoveď: Komu platiť nájomné, ak prenajímateľ zomrel?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2019)

Dobrý deň, nový vlastník pozemku, Vami označená osoba B, nemôže od osoby C ako užívateľa pozemku vymáhať nájomné za obdobie vlastnenia pozemku osobou A len na tom skutkovom základe, že je vlastníkom pozemku.

Osoba  B by mohla vymáhať nájomné za obdobie vlastnenia pozemku osobou A na tom skutkovom základe keby dedičia osoby A splnomocnili nového vlastníka - osobu B na vymáhanie nájomného pokiaľ je nejaká zmluva uzatvorená, prípadne na urovnanie tohto vzťahu ak zmluve neexistuje. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Komu platiť nájomné, ak prenajímateľ zomrel?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku