Kedy nadobúda právoplatnosť rozsudok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešovský
Odpovedá: advokát
Odpovedané dňa: 8. 5. 2017

Otázka: Kedy nadobúda právoplatnosť rozsudok?

Dobrý deň, kamarátka je rozvedená. Jej muž utiekol do týždňa po svadbe ku svojej mame. Pred svadbou splodili dieťa, o ktorom tvrdil, že nie je jeho, no ona nikdy iného nemala. DNA testy dokázali jednoznačnú zhodu. Po viac ako troch rokoch sa rozhodol, že s malou sa chce stretávať. Kamarátke prišlo pred dvoma týždňami oznámenie zo súdu a chcela sa odvolať. Medzitým mu ale malú nedala, pretože sa boji o jej bezpečnosť, on je totiž výbušný, rozumovo na veľmi nízkej úrovni, bez svojej rodiny, ktorá celá ma nejaké manželské problémy, nevie povedať súvislú vetu. Za to, že mu malú nedala, podal na ňu trestné oznámenie. Ešte je v odvolacej lehote. Ako je to teraz, kedy nadobúda rozsudok právoplatnosť a prečo, aj keď o ničom nemala tušenie, tak jej prišiel rozsudok súdu o tom, že on si môže samu malú v pravidelných intervaloch brat ku sebe?

Odpoveď: Kedy nadobúda právoplatnosť rozsudok?

Dobrý deň, právo stretávania sa s dieťaťom je súčasťou rodičovských práv a povinností. Otec dieťaťa je preto oprávnený sa tohto práva domáhať aj na súde, pokiaľ sa s matkou dieťaťa na jeho výkone nedokáže dohodnúť, resp. ak úprava jeho výkonu nebola určená rozsudkom o rozvode. V zmysle §  36 zákona o rodine totiž platí, že rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Zároveň platí, že v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom. Súd preto v rozhodnutí určil, že stretávanie sa dieťaťa so svojim otcom? je v jeho záujme. Ignorovanie Vašej kamarátky v predmetnom konaní zo strany súdu, je podstatným porušením jej procesných práv a odvodom na podanie odvolania.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kedy nadobúda právoplatnosť rozsudok? (Procesné právo (civilné))

Nikto mu nebral to právo sa s ňou stretávať. On si ju chce brat bez matky ku sebe. Súd tak aj rozhodol. Samozrejme bez hocijakého vedomia matky. Proti tomu sa odvolala, on stihol ešte v tej odvolacej lehote podať trestné oznámenie za neplnenie rozsudku súdu.

Odpoveď: Kedy nadobúda právoplatnosť rozsudok?

Odpovedá: advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň, otec dieťaťa žiadal stretávanie realizovať tak, aby dieťa bolo v jeho starostlivosti aj cez noc, pričom matka s uvedeným nesúhlasila, teda rodičia sa o úprave výkonu tohto rodičovského práva nedohodli. Jedným z odvolacích dôvodov je aj situácia, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, čo je aj Váš prípad. Podané trestné oznámenie nemôže privodiť žiadne trestnoprávne následky. Podľa § 349 Trestného zákona sa Marenia výkonu úradného rozhodnutia dopustí ten, kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v civilnom procese smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon neodkladného opatrenia uloženého v civilnom procese na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Podmienkou je teda existencia vykonateľného rozhodnutia a bezvýsledné použitie opatrení smerujúceho k jeho výkonu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk