Máte
otázku?

Je už exekúcia premlčaná


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Zahraničie

Otázka: Je už exekúcia premlčaná

Platobný rozkaz sa stal vykonateľným 10. októbra 1997. Oprávnený podal návrh na výkon exekúcie 16. júla 2008. Je táto exekúcia premlčaná? Oznámenie o začiatku mi prišlo až 30. januára 2017.

Odpoveď: Je už exekúcia premlčaná

Dobrý deň s najväčšou pravdepodobnosťou ide o premlčaný nárok. Odporúčam však, aby sa na to priamo pozrel advokát, aby ste si boli istý.  Podľa § 110 ods. 1 až ods. 3 Občianskeho zákonníka 

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky.

Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, zročnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní.

Trápi vás "Je už exekúcia premlčaná" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je už exekúcia premlčaná (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je exekúcia premlčaná, ak poverenie na exekúciu bolo vydané dňa 6.5.2019. Prípadne, ak je odpoveď áno, mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Je už exekúcia premlčaná

(odpoveď odoslaná: 20.05.2024)

Dobrý deň, dátum vydania poverenia na vykonanie exekúcie nie je rozhodujúci.

Podstatné vo vašom príapde je to, kedy nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutie súdu, ktorým ste boli zaviazaný k zaplateniu určitej sumy. Podľa ust. § 110 Občianskeho zákonníka totiž platí všeobecná premlčacia doba 10 rokov /citujeme/ :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že návrh na vykonanie exekúcie mus byť podaný v lehote do 10 rokov od právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Exekučné konanie sa začína dňom kedy bol návrh doručený konajúcemu súdu a nie kedy bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta prípadne Centrum právnej pomoci vo vašom okrese/meste na posúdenie veci a prípadné vznesenie námietky premlčania, pres. vykonania potrebných úkonov na vašej strane ako povinného v exekučnom konaní.

Môžete vo veci kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je už exekúcia premlčaná" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.