Je darovacia zmluva platná, ak darca zomrel pred povolením vkladu o vlastníckom práve?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je darovacia zmluva platná, ak darca zomrel pred povolením vkladu o vlastníckom práve?

Je platná darovacia zmluva, ak darca zomrel pred zapisaním vlastnictva v katastri? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Je darovacia zmluva platná, ak darca zomrel pred povolením vkladu o vlastníckom práve?

Dobrý deň, darovacia zmluva je platná po podpísaní všetkými jej účastníkmi, ak neexistuje žiaden dôvod jej absolutnej neplatnosti. K nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dochádza až jeho vkladom do katastra. Aj po smrti účastníka zmluvy (darcu), trvá viazanosť prejavu vôle, takže právni nástupcovia nebohého (dedičia) sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve. Neprechádzajú však na nich len povinnosti právneho predchodcu, ale aj všetky jeho práva. Ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života darcu, je nehnuteľnosť v čase jeho smrti v jeho vlastníctve a patrí do dedičstva po ňom. Zákonní dedičia i tu však sú viazaní prejavom vôle darcu - poručiteľa, uvedenej v zmluve, až do právoplatného rozhodnutia o návrhu o vklade darovacej zmluvy. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Je darovacia zmluva platná, ak darca zomrel pred povolením vkladu o vlastníckom práve? (Dedičské právo)

Dobrý deň, dcéra dostala darovaný dom, zomrela a má manžela a nemá deti. Kto bude po nej dediť? Keď jej matka žije, ktorá jej darovala dom.
Ďakujem.

Odpoveď: Je darovacia zmluva platná, ak darca zomrel pred povolením vkladu o vlastníckom práve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ dcéra nezanechala závet, tak v takom sa bude dediť podľa zákona. Keďže nemá deti, bude s a dediť v druhej dedičskej skupine - § 474 Občianskeho zákonníka: 
Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

Uvedené ustanovenie presne stanovuje, ako sa bude dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovacia zmluva platná, ak darca zomrel pred povolením vkladu o vlastníckom práve? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či bude platná darovacia zmluva, po smrti matky, keď kataster zamietol jej vklad. A aký je potom postup. Či to pôjde do dedičského konania, alebo sa to bude riešiť cestou súdu, keď ja ako dcéra s darovacou zmluvou nesúhlasím. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Je darovacia zmluva platná, ak darca zomrel pred povolením vkladu o vlastníckom práve?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2018)

Dobrý deň. Zmluva nie je platná len vtedy, ak by vykazovala takú vadu, ktorá by spôsobovala jej neplatnosť. Samotná skutočnosť, že jedna zmluvná strana zomrela ešte neznamená neplatnosť zmluvy ako takej.

Vzhľadom na to, že ide o darovanie nehnuteľnosti, vecnoprávne účinky zmluvy (prevod vlastníckeho práva) nastáva až po povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pritom aj po smrti darcu, zostáva zachovaný prejav jeho vôle, ktorým sú prípadní dedičia viazaní.

Ak ak však nedošlo ku vkladu vlastníckeho práva za života darcu, predmet daru - nehnuteľnosť mu v čase jeho smrti stále patril a teda patrí aj do dedičstva po ňom. Uvedené však nič nemení na viazanosti dedičov prejavom vôle darcu. 

Vo Vašej veci však bude dôležité aj to, prečo kataster zamietol návrh na vklad. Táto skutočnosť však zo zadanej otázky nie je zrejmá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk