Máte
otázku?

Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod

Dobrý deň. Chcela by som Vás požiadať o radu, ako sa riešia dlhy v manželstve. Uvažujem nad podaním žiadosti o rozvod. Som zo Zvolena, ale žijem v Bratislave, manžel žije a pracuje s priateľkou približne 4 roky v Nemecku. Neviem jeho adresu, neviem, či pracuje ani koľko zarába. Peniaze mi posiela len tak sporadicky, "ako mu to vyjde". Tento rok poslal peniaze len 2-krát. Máme 2 deti vo veku 20 a 23 rokov, dcéra plánuje pokračovať vo štúdiu na vysokej škole. Spoločný majetok nie je, keďže máme viacero exekúcií a byt sa predal v dražbe. Vyporiadané boli viaceré, ale nie všetky dlhy, takže delenie majetku nebude, pretože nič nevlastníme. Ja sa ale potrebujem vysporiadať a rozdeliť záväzky, ktoré vznikli počas manželstva (sme sobášení od roku 1988), aby každý platil svoju časť. Keďže nesplnil dohodnuté plány (do zahraničia išiel pracovať kvôli tomu, aby sme sa dlhov zbavili čo najskôr a zo začiatku peniaze posiela, robil to cez slovenskú firmu), potom si našiel priateľku. Nastahoval sa k nej, bol bez práce a robil si školu, aby sa mohol zamestnať priamo u belgickej firmy. Teraz už údajne pracuje na zmluvu. Neviem preto, kde začať ani ako postupovať, keďže neviem, kam by bola doručená prípadná žiadosť o rozvod. Stále mi nechce dať svoju adresu. Nevädilo by mi ani poradenstvo, ako sa delia dlhy v manželstve.

Odpoveď: Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod

Vaša otázka sa týka dlhov v manželstve.

Najskôr by ste mali začať podaním návrhu na rozvod manželstva. V týchto prípadoch sa na určenie miestnej príslušnosti použije ustanovenie § 88 ods. 1 písm. a) OSP, podľa ktorého:

(1) Namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd,

 a) v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa;

Pritom posledné spoločné bydlisko znamená miesto, kde ste spolu naposledy reálne bývali (nie trvalý pobyt), ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov (vo Vašom prípade Vy, keďže manžel býva v Belgicku); ak nemožno príslušnosť určiť takto, tak by bol miestne príslušný všeobecný súd odporcu (Vášho manžela), avšak nakoľko nemá v SR bydlisko a ani sa v SR nezdržuje, tak ak by ste nemali spoločné bydlisko v minulosti v SR, miestne príslušný by bol všeobecný súd navrhovateľa (teda súd, v obvode ktorého máte bydlisko Vy).

 

Čo sa týka skutočnosti, že neviete súčasnú presnú adresu bydliska Vášho manžela, je potrebné v návrhu uviesť, že adresa jeho presného súčasného bydliska je Vám neznáma, avšak je Vám známe, že sa zdržiava v zahraničí (v Nemecku). Zároveň tam uvediete jeho poslednú známu adresu.

 

Súdne konanie sa môže uskutočniť aj bez prítomnosti Vášho manžela. V takom prípade mu však bude ustanovený opatrovník, ktorý ho bude v konaní zastupovať. Ustanovenie opatrovníka súdne konanie predĺži, a je preto možné, že by trvalo 9 mesiacov, prípadne viac. Až po rozvode môžete, riešiť majetok a dlhy v manželstve. Nakoľko predpokladám, že už nevlastníte žiaden majetok, budete riešiť iba dlhy v manželstve.

 

K vyporiadaniu BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), a teda aj vašich záväzkov – dlhov, môže dôjsť v zásade až po rozvode manželstva. Vyporiadať BSM môžete dohodou, alebo môžete podať návrh na súd (prípade po uplynutí zákonnej lehoty dôjde k vyporiadaniu BSM na základe zákonnej nevyvrátiteľnej právnej domnienky ustanovenej v § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka). Vyporiadať sa môžete v zásade akokoľvek, teda môžete sa dohodnúť, že všetky dlhy prevezme Váš manžel alebo Vy alebo každý bude znášať ½, prípadne inak... Treba však upozorniť na skutočnosť, že takáto dohoda, a ani súdne rozhodnutie nie je záväzné pre Vašich veriteľov, čo znamená, že pokiaľ ste si napr. spoločne zobrali úver, tak ho môže veriteľ vymáhať tak od Vás, ako aj od Vášho manžela a to bez ohľadu ako ste sa o týchto dlhoch dohodli. To, ako vyporiadate dlhy v manželstve závisí od toho, ako zodpovedný je druhý manžel.

 

Preto, ak nemá manžel istotu, že by dlhy druhý manžel platil riadne a včas, odporúčam si ich zobrať na seba, ale započítať si to z iného majetku (t.j. že manžel by dostal pri majetkovom vyporiadaní menej), samozrejme za predpokladu, že ešte máte nejaký spoločný majetok, ktorý by sa vyporiadaval. Ak nemáte spoločný majetok, dlhy môžete rozdeliť na dve polovice. Nakoľko však banka pri predčasnom splatení dlhu vyžaduje súhlas oboch dlžníkov, ak by ste sa rozhodli dlh splatiť predčasne, potrebovali by ste súhlas manžela. Preto je niekedy vhodné si vziať úver na seba a potom ho vyplatiť celý a následne sumu vymáhať od druhého manžela. Samozrejme je dôležité mať aspoň akú takú istotu, že druhý manžel má  nejaký príjem alebo majetok, ktorý by bol postihnuteľný.

 

S návrhom na rozvod manželstva a celým konaní Vám môžeme pomôcť. Obyčajne to riešime tak, že si dohodneme osobne stretnutie, na ktoré si klient prinesie sobášny list a iné doklady. Vysvetlíme mu celý postup, oceníme právnu pomoc, ktorú si vyberie a ak budete súhlasiť všetko zabezpečíme. Konzultácie sú spoplatnené za každú začatú polhodinu. Objednáva sa vopred telefonicky 0918 344 133 mailom (advokat@ficek.sk).

 

 

Trápi vás "Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúcu situáciu: Môj manžel má dlhy, a môj otec by chcel preniesť majetok domu na mňa formou darovacej zmluvy. Chcela by som vedieť, či by som v prípade rozvodu zdedila aj manželove dlhy.

Odpoveď: Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 11.06.2024)

Dobrý deň,

ak chcete vedieť, či môžete zdediť dlžoby vášho manžela po rozvode, je dôležité pochopiť niekoľko zásad dedičského práva podľa slovenských právnych predpisov. Veci nadobudnuté dedením počas manželstva nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a teda ani dlžoby vášho manžela neprídu automaticky do vášho majetku v rámci BSM.

Ak sa rozvediete, platí, že dedičmi po vašom manželovi budú len jeho zákonní dedičia, medzi ktorých patríte aj vy, ak nie ste ešte právoplatne rozvedení v čase jeho smrti. Pokiaľ by ste však už boli rozvedení, nebudete patriť medzi zákonných dedičov vášho exmanžela. Dedičstvo aj s dlžobami by pripadlo jeho iným blízkym príbuzným alebo osobám určeným závetom.

Čo sa týka darovania domu od vášho otca, tento majetok by nepatril do BSM, ak obdržíte dar, kým ste ešte manželmi. To znamená, že tento dom bude vaším výlučným vlastníctvom a manžel naň nebude mať žiadny právny nárok v prípade dedičského konania.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Pred približne dvoma mesiacmi som sa rozviedla s manželom z dôvodu, že nadmerne konzumoval alkohol a následne prestal pracovať. Všetka starostlivosť o domácnosť aj jej finančné zabezpečenie zostalo na mne. Nielenže bolo nutné uhradiť jeho dlhy v zdravotnej a sociálnej poisťovni, ale aj dlh za auto, ktoré sme počas manželstva kúpili a ktoré si po rozvode jednoducho pripísal na svoje meno. Navyše si na splátky kúpil motorovú pílu, ktorá tiež stála nemalé peniaze, a otvoril si kreditnú kartu. Všetky tieto náklady som musela hradiť ja. Avšak, kvôli jeho nezamestnanosti som finančne nezvládala spláciť dlhy a bola som nútená zobrať si ďalšiu, omnoho väčšiu pôžičku. Teraz, po rozvode, tvrdí, že všetky dlhy sú na moje meno a ja by som ich mala platiť sama. Je možné rozdeliť tieto záväzky medzi nás obidvoch? Okrem toho, neplatí ani výživné, ale to je už v riešení na polícii. Ďakujem.

Odpoveď: Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 31.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ste si zobrali úver sama a peniaze ste použili na úvery, ktoré patria do BSM, musíte to vedieť preukázať. Ak to viete preukázať, potom máte právo od neho žiadať nahradiť zaplatené peniaze. Ak neuzatvoríte dohodu, budete sa musieť obrátiť na súd.

Voči banke (aj nebankovej spoločnosti), aj keby ste sa dohodli na rozdelení dlhov, Vaša dohoda nie je záväzná. Veriteľ teda môže požadovať uhradiť aj celý dlh od Vás (napriek existujúcej dohode). 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dlhy v manželstve a podanie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.