Dedenie nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 3. 1. 2017

Otázka: Dedenie nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve

Mám byt v mojom osobnom vlastníctve (nie spoločne s manželom), ktorý som zdedila po mojej zomrelej sestre. V prípade mojej smrti ako sa bude tento byt dediť? Máme dospelého slobodného syna. Bude sa deliť medzi manžela a dieťa alebo byt - nehnuteľnosť zdedí len syn?

Odpoveď: Dedenie nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či zriadite závet alebo nie. V prípade, že závetom nebudete disponovať svojím majetkom, tak sa bude dediť podľa zákona. V tzv. prvej zákonnej skupine dedia manžel a potomkovia poručiteľa rovnakým dielom. Tzn. že Váš byt zdedia spolu do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele 1/2 (ak sa v rámci dedičského konania nedohodnú inak alebo niektorý z nich neodmietne dedičstvo). Ak chcete docieliť, aby celý Váš byt (prípadne i ďalší majetok) zdedil výlučne Váš syn, odporúčam Vám zriadiť závet, v ktorom celý Váš majetok odkážete svojmu synovi. V závete nie je možné opomenúť iba tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkov). Ak teda bude mať závet všetky zákonné náležitosti (odporúčam Vám závet zriadiť priamo u notára), zdedí všetok Váš majetok Váš syn.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí