Máte
otázku?

Dedenie bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie bytu

Dobrý deň, p. advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Sestra žila 20 rokov v zahraničí. Po rozvode sa vrátila na Slovensko a bývalá s matkou 1 rok v matkinom trojizbovom byte. Keďže si nevychádzali sestra kúpila 1 izbový byt a dohodla sa s matkou, že ona zostane v 3 izbovom byte a matka sa presťahuje do 1 izbového. Dohodli sa, že byty prepisovať nebudú. Teraz matka býva v sestrinom 1 izbovom byte a sestra v matkinom 3 izbovom byte. Moja otázka znie: Na čo by som si mala dať pozor, aby som neprišla o dedičstvo, pretože so sestrou nemám dobrý vzťah odkedy sa vyjadrila, že ma vyplatí po smrti matky na základe ceny odhadcu. Čo sa mi veľmi nepáčil. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie bytu

Dobrý deň. Pokiaľ zostane trojizbový byt vo vlastníctve Vašej matky, tak Vaše prípadné dedičstvo po matke by nemalo byť ohrozené.
Z pohľadu vášho potenciálneho dedičského podielu na byte by Vás ohrozil prepis predmetného bytu na sestru alebo tiež to, ak by Vás matka napr. vydedila.
Možno teda skonštatovať, že samotné užívanie predmetného bytu Vašou sestrou by Vás ešte z prípadného dedičského konania po matke nevylúčilo, resp. neohrozilo Váš zákonný dedičský podiel.
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, sestra mi darovala byt. Ja nie som rozvedená, ale s manželom nežijem už dlhé roky spolu. Ako mám zabezpečiť, aby v prípade mojej smrti nededil môj muž, ale len moji dvaja synovia. Stačilo by napísať závet, v ktorom by som byt odkázala na synov?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
áno. Postačuje vyhoviť závet, v ktorom odkážete svoj majetok deťom. Tým, že manžel nie je tzv. neopomenuteľným dedičom, je ho možné ho závetom vylúčiť z dedenia a závet bude napriek tomu platný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Moja mama v 1991 nadobudla byt ako vdova. A v r. 1994 sa vydala a žije s druhým mužom dodnes v tom byte. Na katastri je písaný len na ňu. Majú už 84 a keby náhodou mama umrela byt dedí aj jej druhý muž,i č len mi deti (keď nebude závet). Z jeho strany žijú už len deti po bratrancoch jeho.

Odpoveď: Dedenie bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,

 

po Vašej mame, ak nebude zriadený závet, budú dediť deti a tiež jej súčasný manžel. Ak by sa mal súčasný manžel vynechať z dedenia, musel by byť zo strany matky zriadený závet, ktorý dom odkáže len deťom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Moja matka ma byt v os. vlastníctve. Moja sestra žije v AT a teraz si dala spolu s jej dcérou trvalý pobyt u mojej matky na SK. Chcela by som vedieť, keď náhodou matka umrie ako je to s dedičstvom. Matka nenapísala žiadny závet. Môže sestra niečo proti mne podniknúť, keď ma v byte trvalý pobyt ? Nevychádzame dobre a je vypočítavá. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2019)

Dobrý deň,
zapísanie na trvalý pobyt na určitej adrese nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti, na ktorej je hlásený trvalý pobyt.
Uvedené vyplýva z ust. § 3 zákona o hlásení pobytu občanov (citujeme) :
"(1) Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
(2) Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.
(3) Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter."

V otázke uvádzate, že Vaša mama nespísala závet.

Otázka závetu nie je pre Vás ako dcéru a budúcu dedičku najlepším riešením, keďže podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí, že "maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

T.j. : Pokiaľ by nedošlo k vydedeniu Vašej sestry a mama by spísala závet s tým, že by určila, že Vy ste jediným závetným dedičom,  sestra z zákona ak by nedošlo k jej vydedeniu by musela nadobudnúť jednu štvrtinu bytu. Teda najlepším riešením pre Vás je vyporiadať vlastníctvo bytu za života - darovanie alebo kúpa s doživotným právom bývania ako vecným bremenom v prospech Vašej matky.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím o radu, či mám nárok na polovicu bytu po mame ak ho prípadne na mňa prepíše ? Byt kúpila v pravom manželstve a mali spolu jedno dieťa a v druhom vzťahu mala mňa. Chápem správne, že polovica bytu prislúcha bratovi a druhá mame? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, 

pokiaľ na Vás mama prepíše svoj byt za života, bude Vám patriť v celosti.

Ak sa pýtate na prípad dedenia po úmrtí Vašej matky, potom platí, že pokiaľ byt je vo výlučnom vlastníctve Vašej matky  (zrejme jej pripadol v rámci vyporiadania BSM z prvého manželstva),  v rámci dedičského konania sa vysporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a až zostatok sa rozdeľuje medzi dedičov. Keďže byt nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve, potom na Vás by pripadla 1/3 z celku (manžel a 2 synovia). 

Pokiaľ je Vaša mama rozvedená alebo vdova, potom pripadá na Vás s bratom po 1/2 k celku ak sa v dedičskom konaní nedohodnete inakšie.

Byt môže mama vyporiadať aj teraz, napr. darovať Vám podiel na byte, prípadne aj celý byt, s tým, že v jej prospech bude zriadené doživotné právo bývania. Je to vec Vašej dohody.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku