Chceme dom na polovicu, ako máme postupovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 9. 2016

Otázka: Chceme dom na polovicu, ako máme postupovať?

Dobrý deň. Manžel postavil dom s bývalou manželkou. Po rozvode sa stal jediným majiteľom domu s tým, že exmanželku vyplatil. Na vyplatenie dlhu, som si brala požicku aj ja a splácali sme to spoločne, ako aj úver na dom. Neskôr sme sa zosobášili, ale majiteľom je len manžel. Úver zo štatneho fondu rozvoja bývania má až do 65 roku veku, čiže ešte 24 rokov. Splácame to spoločne a ja nemám asi žiadny nárok na dom. Chceme vlastniť dom na polovicu. Ako postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Chceme dom na polovicu, ako máme postupovať?

Dobrý deň,

 

z vašej otázky nie zrejmé, či manžel vysporiadal dom v čase, keď ste boli zosobášení, alebo len priatelia.

 

Dôležité je odkiaľ boli peniaze na vyplatenie jeho bývalej manželky.

 

Na to, aby sme mohli stanoviť riešenie vášho problému by sme potrebovali viac informácií.

 

Pokiaľ Vám chce Váš už teraz manžel darovať polovicu domu je nutné spísať darovaciu zmluvu podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Darovacia zmluva ako aj návrh na vklad by mali mať svoje náležitosti podľa zákona. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Chceme dom na polovicu, ako máme postupovať? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moji rodičia sa rozhodli darovať dom svojej jedinej dcére, zaťovi a dvom maloletým vnukom rovným dielom. Zároveň budú mať starí rodičia zriadené vecné bremeno o doživotnom užívaní. Môžeme v darovacej zmluve vystupovať s manželom ako obdarovaní a zároveň ako zákonní zástupcovia obdarovaných deti? Bolo by výhodnejšie spísať kúpnu zmluvu za symbolickú sumu? Nehnuteľnosť sa nechystáme predať nakoľko v nej bývame. Ďakujem.

Odpoveď: Chceme dom na polovicu, ako máme postupovať?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky vyplýva, že sa týka právneho úkonu, ktorého účastníkmi majú byť aj maloleté osoby. Pokiaľ ide o právny úkon, ktorého účastníkom majú byť aj maloleté deti, pričom nejde o bežnú vec, bude potrebné tiež schválenie právneho úkonu súdom. Vzhľadom na to, že zo zadanej otázky vyplýva, že ide o darovanie nehnuteľnosti so súčasným zriadením vecného bremena, mám za to, že nejde o bežnú vec, a teda potrebe schválenia darovacej zmluvy súdom sa zrejme nevyhnete.

Pokiaľ ide o možný rozpor záujmov medzi zástupcom (rodičom) a zastúpeným (maloletým dieťaťom), zákon o rodine upravuje inštitút kolízneho opatrovníka. Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o rodine platí, že: "Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník")."

Čo sa týka prípadného uzavretia kúpnej zmluvy so symbolickou kúpnou cenou, namiesto darovacej, takýto postup neodporúčam, nakoľko ide o simulovanie právneho úkonu. Navyše ak má byť právny úkon schválený súdom, je vhodnejšie, aby maloleté deti, nemuseli uhrádzať žiadnu (ani "symbolickú") odplatu za prevod nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk