Chcem aby mi vrátili dar


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 6. 4. 2016

Otázka: Chcem aby mi vrátili dar

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť, ako by som mal postupovať. Daroval som deťom rodinný dom, už je tomu 12 rokov. Rozhodol som sa, aby mi vrátili dom späť na moje meno, pretože doteraz sa nevedia medzi sebou dohodnúť a podeliť sa. Dom už má ťarchu (exekúcie), chátra, a preto by som to chcel vybaviť súdne. Skúšal som to aj mimosúdne, ale na to nebola žiadna odozva. Pred darovaním pritom na mňa neustále robili nátlak len aby som im to daroval. Od vtedy ako keby ma ani nepoznali. Do dnešného dňa ľutujem, že som im to daroval. Prosím Vás čo by bolo správne napísať na súd? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Chcem aby mi vrátili dar

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka „darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Prípadná žaloba na vrátenie daru by mala vychádzať práve z citovaného ustanovenia. Vo Vašej otázke ste však spomenuli aj to, že na Vás pred darovaním vyvíjali nátlak, pričom táto skutočnosť môže mať za následok neplatnosť darovacej zmluvy ako takej. Preto ďalšou alternatívou, ako dospieť k tomu, aby bol predmetný dom opäť Váš, môže byť aj žaloba na určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Pre každý prípad je však potrebné celú vec posúdiť komplexne. Z tohto dôvodu je na mieste, aby ste pred podaním žaloby vyhľadali odbornú právnu pomoc, v rámci ktorej možno vyhodnotiť konkrétne okolnosti Vašej veci.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Chcem aby mi vrátili dar (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela som sa spýtať, či ma musí manžel po rozvode vyplatiť z darovanej polovice domu, pretože ja nemám kam ísť bývať. Mám postihnutú dcéru nemôžem sa zamestnať a mama s bratom sú alkoholici. Spolu už bývať nemôžeme, lebo ma slovne napada. Chcem len pre svoju dcéru pokojný život, preto Vás prosím o radu. Ďakujem pekne za Vašu pomoc.

Odpoveď: Chcem aby mi vrátili dar

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, po rozvode manželstva a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné toto BSM vyporiadať buď na základe dohody alebo súdnou cestou do troch rokov, inak sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania. Vyporiadanie sa však týka iba majetku patriaceho do BSM. Ak niekto daroval Vášmu manželovi daroval nehnuteľnosť počas trvania manželstva, táto nehnuteľnosť nepatrí do BSM a je to jeho výlučný majetok a nemáte nárok na vyplatenie žiadneho podielu z tejto nehnuteľnosti. Ak Vám a Vášmu manželovi darovali túto nehnuteľnosť spoločne, v súčasnosti ju vlastníte v podielovom spoluvlastníctve a v rámci vyporiadania podielového spoluvlastníctva máte nárok na vyplatenie Vášho podielu. Presné posúdenie Vašej situácie závisí na tom aký je právny stav tejto nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Chcem aby mi vrátili dar (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela som sa spýtať: Manžel dostal darovacou zmluvou dom a ako ťarchu má doopatrovať svoju mamu. Keď som sa dozvedela, že ma podvádza, tak mi daroval polovicu domu. Ja tam ale nemám na zmluve napísané, že doopatrovať. Keď sa budeme rozvádzať, môže si pýtať dar späť alebo ma bude musieť vyplatiť? Stále ma podvádza a ja sa starám o jeho mamu. Ďakujem.

Odpoveď: Chcem aby mi vrátili dar

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 30.12.2016)

Dobrý deň. Ak sa s Vašim manželom rozvediete, po rozvode by ste si mali vyporiadať Vaše zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Nakoľko predmetný dom, resp. spoluvlastnícky podiel na dome bol získaný darovaním, tento sa v rámci vyporiadania BSM nebude riešiť. Veci získané darovaním sú totiž zo zákona vylúčené z BSM.

Čo sa týka prípadného vrátenia daru, tak v zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk