Máte
otázku?

Ako vymáhať náklady za pohreb?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Ako vymáhať náklady za pohreb?

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť ako postupovať pri vymáhaní nákladov za poslednú rozlúčku rodičou. Otec zomrel pred piatimi rokmi. Bol drúhý krát ženatý a jeho žena nemala financie na pohreb. Až na pohrebe sme sa dozvedeli že to platí obec ktorá si to bude od manželky otca vymáhať. Kedže zrejme vedeli v akej je zlej situacii v deň pohrebu na cintoríne ma starosta vyzval aby som polovicu zaplatila ja ako dcéra. Nič iné mi nezostavalo ako súhlasiť kedže mi pohrozil ak nebudem suhlasit otca pohrebná služba nepochová a odídu. No to som nemohla dovoliť tak som súhlasila pod nátlakom. Mám ešte brata a sestru a tí sa od všetkého dištancovali že ich to nezaujíma. Neviem ako si môžem žiadať spätne od nich časť penazí ktoré som uhradila. Ved to bol aj ich otec. Druhý problém je teraz z mamou. Pred týždnom zomrela a výdavky na poslednú rozlúčku opäť zostávaju na mne. Kedže brat zo sestrou znova odmietajú . Mamu músím pochovať už len z morálneho hladiska aj ked smee v kontakte neboli 10 rokov no je to stále naša mama. Poradte mi proím vás ako by som mohla získať od surodencov časť nákladov. Dakujem Marcela

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

Dobrý deň,

podľa Občianskeho zákonníka platí, že dedičia nadobúdajú dedičstvo momentom poručiteľovej smrti. Rovnako platí, že zodpovedajú za náklady spojené s pohrebom a že každý z dedičov zodpovedá do výšky ceny svojho dedičského podielu. Uvedené ustanovuje § 470 Občianskeho zákonníka: Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Teda ak súrodenci neodmietli dedičstvo sú aj oni povinní podieľať sa a prispieť na pohreb. Náklady spojené s pohrebom by ste si mohli uplatniť v rámci dedičského konania. Čo sa týka nákladov na otcov pohreb, nárok na úhradu časti týchto nákladov už bude zrejme premlčaný. Súrodenci by ho však mohli uhradiť dobrovoľne.

Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ndes mi bolo oznámené, že mi zomrela mama. Chcem sa spýtať, či som povinná ju pochovať ja nakoľko sa o mňa celý život nezaujímala. Má aj syna a manžela, ale ty nemajú tiež záujem ju pochovať. Viera

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru pri položení otázky.

Úvodom poznamenávam, že žiadny zákon Vám ako potomkovi neprikazuje, že ste povinná mamu pochovať. Nebudeme moralizovať, ale v podstate ide o poslednú vec, ktorú môžete pre ňu urobiť, aj keď plne chápeme Vašu sitáciu.  Podľa ust. § 30 ods. 2 zákona o pohrebníctve platí :

"Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli."

Z uvedeného zák. ustanvenia vyplýva, že ak pohreb zabezpečí a uhradí obec, táto si bude môcť v dedičskom konaní po poručiteľke uplatniť náklady spojené s pohrebom. Toto môže obec urobiť aj po skončení dedič. konania a náklady spojené s pohrebom vymáhať od dedičov v súlade sa : ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2 )Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Týka sa to úmrtia nášho známeho / starého pána, ktorý žil sám a vlastná rodina sa o neho nezaujímala. Prišlo nám samozrejme, že mu vybavíme pohreb, no dozvedeli sme sa, že ten, kto vybavuje pohreb, je potom predvolaný na predloženie dokumentov k dedičskému konaniu. Je to prosím pravda? Neradi by sme mali problémy iba preto, že sme chceli zomrelemu vybaviť miesto, kde mu môžme priniesť kvety, keď zomrel.

Ďakujem Vám za radu, s pozdravom K.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 07.06.2021)

Dobrý deň,
áno, bola Vám podaná pravdivá informácia, takže budete predvolaná na dedičské konanie ohľadom pohrebných nákladov, je to zákonný postup.

Zo žiadneho zákona nevyplýva povinnosť rodiny resp. blízkych osôb zabezpečiť pohreb, len zákon o pohrebníctve uvádza, že ak do 96 hodín nikto nezabezpečí pochovanie, potom za zákonom stanovených podmienok pochovanie zabezpečí obec, čo vyplýva z ust. § 30 ods. 2 zákona o pohrebníctve platí :

"Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli."

Keďže ste zaobstarávali pohreb, ak chcete náklady na pohreb vyporiadať v dedičskom konaní, potom je potrebné notárovi predložiť prísl. doklady o úhrade pohreb. nákladov. Tieto budete môcť uplatniť v dedič. konaní od dedičov poručiteľa, kde v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

V tomto smere sa nemáte čoho obávať.

Uvádzame tiež, že to, že ste obstarávali pohreb a platili pohrebné náklady sa nestávate dedičom po poručiteľovi, ibaže by poručiteľ spísal závet vo Váš prospech.

Zrejme sú Vám známe údaje o poručiteľovi, a pokiaľ chcete vedieť, ktorý notár bude dedičstvo po poručiteľovi prejednávať, toto môžete zistiť v rozvrhu práce príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa a dátumu jeho úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu, ktorých zoznam nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať ako postupovať, aby sme s bratom nedoplatili nad prefíkanosťou otcovej družky. Totiž boli sme s bratom vydedený po maminej smrti z nášho rodičovského bytu a bola nám vyplatená 1/6 po jej smrti, zomrela 2002. A chceli by sme vedieť, či sa dá niečo robiť, ak by zomrel otec a ona, aby nám nedala preplatiť pohrebné náklady, nestretáme sa s nimi už 5 rokov. Za skorú odpoveď vopred ďakujem L. D.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň, nevieme, či sme správne pochopili vašu otázku.

S otcom a jeho družkou sa nestretávate a vyslovujete obavy, aby v prípade úmrtia otca jeho družka od Vás žiadala, aby ste sa ako dedičia podieľali na nákladoch na pohreb.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak budete dediť, potom sa budete musieť podieľať na primeraných nákladoch spojených s pohrebom v pomere k tomu, aký podiel z dedičstva po otcovi nadobudnete. Ak dediť nebudete, potom nie ste povinný sa podieľať ani na pohrebných nákladoch.
Predmetom dedenia zrejme bude podiel otca na byte, pričom právny stav môžete zistiť na stránke katasterportal.sk.

 


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň,  chcel by som sa spýtať ohľadom dedičského konania. Na dedičskom konaní nám bolo oznámené, že z účtu mrtvého bolo vybratých 4000 e po jeho smrti samozrejme. Na dedičnom o týchto peňazí nič nevedeli tak nám povedali, že treba riešiť cez políciu. Ako sme podali trestne oznámenie  dozvedeli sme sa, že peniaze vyberala jeho sestra. Keď sme sa jej pýtali prečo, obhajovala sa, že vybrala za pohreb peniaze. Lenže pohreb robí ten kto vystaví úmrtný list. Čiže pohreb robili rodičia, ale peniaze vybrala jeho sestra. Je možné, že jej to môže prejsť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 29.03.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. Obč. zákonníka predmetom dedenia je majetok, ktorého vlastníkom bol ku dňu úmrtia. Teda ak došlo k dispozícii s bankovým účtom, dôležité resp. podstatné je vedieť, kto bol majiteľom bankového účtu, resp. či osoba, ktorá vybrala peniaze z účtu, mala dispozičné oprávnenie. Dispozičné oprávnenie však zaniká  v prípade, že majiteľ účtu zomrel, teda uvedená osoba ako disponent nemala oprávnenie peniaze z banky vybrať. Banke zrejme nebola oznámená okolnosť úmrtia majiteľa účtu.Peniaze zrejme boli vybrané cez bankomat a teda nedošlo k osob. stretnutiu so zamestnancom banky.

Sme názoru, že aj keď peniaze boli vybrané z účtu po smrti majiteľa účtu, podstatný je stav účtu ku dňu úmrtia poručiteľa.

Pokiaľ sestra poručiteľa tvrdí, že peniaze vybrala za pohreb, ktorý zrejme platila, nemala tak urobiť a mala si uplatniť primerané náklady /citácia v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka/ v dedičskom konaní po poručiteľovi. Nie je podstatné, či sestra poručiteľa je alebo nie je dedičom po poručiteľovi.  Podstatné z hľadiska pohrebných nákladov je, kto platil pohreb poručiteľa. Tieto doklady o pohreb. nákladoch sa musia zdokladovať do dedič. konania.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

 

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak pohreb zabezpečoval a platil človek, ktorý nie je v rodinnom zväzku so zomretým a uplatnil si nárok v dedičskom konaní na úhradu, a dedičské prebehne aj so záväzkom pohrebného, ktoré je súčasťou dedičstva, ktoré má hodnotu v nehnuteľnostiach aj vo finančné prostriedky, v akom termíne sú dediči povinný uhradiť pohrebné po právoplatnosti dedičského konania. Ako má postupovať takýto človek.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
k Vami uvedenej otázke uvádzame, že podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

T.j. : Ak osoba, ktorá zaobstarávala a platila pohreb poručiteľa a svoje výdavky spojené s pohrebom si uplatnila v dedičskom konaní, kde je táto suma pohrebných nákladov aj uvedená, potom z ust. § 470 Obč. zákonníka vyplýva, že má nárok na úhradu predmetných pohrebných nákladov a to od dedičov. Ak by dedičov bolo viacej, potom pohrebné náklady musia uhradiť podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli.

Príklad : Dedičstvo v hodnote 100 000 €, počet dedičov 4 zdedili po 1/4 zo 100 000 €, pohrebné náklady 4000 €, t.j. je daná zodpovednosť každého dediča za pohrebné náklady vo výške 1/4 k celku, 4000 € : 4 ; = 1000 € /každý dedič.

Je potrebné dedičov vyzvať k úhrade pohreb. nákladov podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli. Ak k úhrade nedôjde, sumu pohreb. nákladov podľa dedič. rozhodnutia budete musieť vymáhať cestou súdu a následne cestou súdneho exekútora. Lehota na podanie žaloby na súd je dva max. 3 roky v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň.
ak je obstarávateľom pohrebu rodinný známy, nie deti (nebohý bol vdovec), má právo dediť v rovnakej miere ako deti alebo ma právo iba na náhradu skutočne vyložených nákladov?
Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
to, že rodinný známy zabezpečoval a hradil pohrebné náklady neznamená, že sa stáva dedičom z tohto dôvodu úhrady pohrebných nákladov.

Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že dedič,

či už zo zákona alebo zo závetu, ale z oboch dôvodov, zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Primeranosť výšky nákladov na pohreb sa posudzuje vzhľadom na osobu poručiteľa, jeho vek, spoločenské postavenie, ako aj výšku zanechaného dedičstva a miestne zvyklosti (R 50/82).

 


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás pred časom mi zomrel otec. Sme 4 súrodenci a dohodli sme sa, že na pohreb sa poskladáme. Z pohrebného ústavu mám faktúru na 600 e čo, keď rozratam medzi 4 tak mi vychádza 150 na jedno dieťa. Písmenká na náhrobný kameň a manipulácia s hrobovým kameňom išla bez faktúry ale to nevadí s časti mi to uhradili z upsvar. Jeden z bratov sa rozhodol, že mi peniaze za pohreb proste nedá. Ja s ním nemám žiadnu zmluvu ani nič podobne, v tej situácii ma ani nenapadlo niečo také ako zmluva. Jedine čo mám je naša konverzácia na FB, kde mi napísal, že sa chce na pohreb skladať, ďalej priznáva, že mi je dlžný a nakoniec sa mi vysmieva, že mi peniaze nedá a ja to z neho nemám ako vymôcť, pretože ako som už spomínala neexistuje medzi nami žiadna zmluva. Otázka znie, ako sa dostať k mojim peniazom? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky pre nás vyplýva, že vo veci nebolo ešte dedičské konanie. 
Stav, teda ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a to v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu Vášho otca ako poručiteľa v čase úmrtia. V rozvrhu práce prísl. okresného súdu hľadajte podľa dátumu úmrtia Vášho otca.
Ohľadom pohrebných nákladov platí ust. § 470 Obč. zákonníka :
" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že dedičia zodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom podľa výšky ceny nadobudnutého dedičstva v pomere k ostatným dedičom.
Notár v dedič. konaní pri pohrebných nákladoch berie do úvahy ako osobu poručiteľa, rozsah aktív dedičstva, miestne zvyklosti a pod.
Ak ste uhradzovali pohrebné náklady, je treba v dedič. konaní o uvedenom predložiť doklady.
Právo na vyplatenie pomernej časti týchto pohrebných nákladov Vám vznikne až právoplatnosťou uznesenia o dedičstve, kedy bude zrejmý jednak okruh dedičov, rozsah zdedeného majetku v €, ako aj podiel dedičov na celom dedičstve, ich zodpovednosť za dlhy poručiteľa a za primerané náklady spojené s pohrebom. Do právoplatnosti uznesenia o dedičstve nárok na úhradu pohrebných nákladov nemáte.

Po právoplatnosti uznesenia o dedičstve budete vedieť kto je dedičom, rozsah ním zdedeného majetku a na základe toho budete vedieť vypočítať resp. rozpočítať zodpovednosť jednotlivých dedičov na pohrebných nákladoch.
Príklad :
Dedičstvo v hodnote 10 000 €, počet dedičov 4 zdedili po 1/4  z 10 000 €, pohrebné náklady 1000 €, t.j. je daná zodpovednosť každého dediča za pohrebné náklady vo výške 1/4 k celku , 1000 € : 4  = 250 € /každý dedič.

Ak Vám po dedič. konaní nebudú dobrovoľne uhradené pohrebné náklady, napíšte dedičom výzvu a ak tieto nebudú uhradené ani následne na základe výzvy, budete ich musieť vymáhať cestou súdu.
Citujme z rozs. OS Poprad sp. zn. 20C/186/2011 :  
"Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: a/ náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, b/ náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov, účtovaných pohrebnou službou, c/ cintorínske poplatky, d/ náklady na zriadenie pomníka, alebo náhrobnej tabule a e/ náklady na úpravu hrobu."

Záver : Aj pokiaľ máte komunikáciu so súrodencom cez FB, táto nie je podstatná, ale podstatné bude resp. je dedičské uznesenie, z ktorého vyplýva okruh dedičov, rozsah nimi zdedenému majetku a následne aj ich zodpovednosť za primerané náklady spojené s pohrebom. Na to, aby brat Vám uhradil podiel na nákladoch spojených s pohrebom, nepotrebujete mať s ním uzatvorenú žiadnu zmluvu, podstatné je dedičské uznesenie.
 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Vážený pán doktor, prosím o upresnenie uplatnenia si nároku na pohrebné výdavky. Po smrti starej mamy (vdovy) sú dediči jej deti, môj otec a moja teta. Ja ako vnučka som uhradila všetky pohrebné výdavky, platby odišli z môjho účtu. Teta súhlasí a uznala, že mi preplatí 50% pohrebných výdavkov. Otec nesúhlasí. Notársky úrad mi dal informáciu, že pohrebné výdavky v tomto prípade nemôžu byt zahrnuté v dedičskom konaní. Môžem si ich nárokovať u otca súdnom cestou a následne prípadnou exekúciou. Prosím o vysvetlenie mojej situácie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa § 470 Obč. zákonníka platí :
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


Z uvedeného vyplýva, že keďže Vy nie ste dedičom, po právoplatnosti uznesenia o dedičstve budete vedieť kto je dedič, v akom rozsahu dedil z hľadiska hodnotového vyjadrenia, a teda z tohto bude vyplývať v akom pomere k celkovému dedičstvu zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom.
Zodpovednosť dedičov za náklady spojené s pohrebom poručiteľa vyplýva priamo zo zákona (§ 470 ods.1 OZ). Dedičia zodpovedajú za ne podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli,k celému dedičstvu.
Primeranosť nákladov sa určuje aj podľa osoby poručiteľa, hodnoty majetku, ktorý bude predmetom dedenia, miestnym zvyklostiam.
Z uvedeného možno dôvodiť, že pre určenie dediča zodpovedajúceho za primerané náklady pohrebu poručiteľa je rozhodujúce uznesenie súdu o dedičstve (účinky právoplatnosti uznesenia o dedičstve), lebo len na jeho podklade vyjde najavo, ktorí z potenciálnych dedičov sa stali skutočnými právnymi nástupcami poručiteľa ohľadne jeho majetku.
Nákladmi spojenými s pohrebom sa rozumejú náklady účtované pohrebným ústavom, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka pre poručiteľa /t.j. nie dvojhrob/  alebo dosky a na úpravu hrobu poručiteľa a na smútočné pohostenie.
Pokiaľ dedičia nebudú súhlasiť s úhradou pomernej časti pohrebných nákladov podľa pomeru k tomu, čo nadobudli z celého dedičstva,, budete musieť tieto vymáhať cestou súdu a následne v prípade, že ich dobrovoľne neuhradia, cestou súdneho exekútora.

 

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Chcem sa spýtať ako mám vymôcť peniaze od synov za pohrebné trovy, manželky, ktorá zomrela 21. 10 2015, svokry, ktoré zomreli v r.2015 pritom zdedili po manželke 1/4 a po svokre 1/3, ja po svokre nič lebo nie som priamy príbuzný. So mnou nekomunikujú a jeden z nich aj povedal, že otca nemá. Dom bol napísaný na manželku 1/2 a svokru 1/2. Pričom o svokru sme sa starali ja a manželka až do jej smrti. Svokra zomrela týždeň po manželke.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."


V otázke uvádzate, že k úmrtiu poručiteliek  došlo v roku 2015. Pre posúdenie prípadného premlčania je treba však vedieť, kedy nadobudlo právoplatnosť  dedičské rozhodnutie a od tohto dátumu počítať lehotu dvoch resp. 3 rokov.

Podľa ust. § 107 Obč. zákonníka platí : 
"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Synov je potrebné vyzvať písomne k úhrade ich podielu na pohrebných nákladoch podľa ich pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Pokiaľ nedôjde k úhrade v primeranej lehote, budete musieť podať návrh na súd a následne na exekučné konanie.

Môžete kontaktovať aj anšu advokátsku kanceláriu, aby sme vec po právnej stránke vyriešili.

 


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Ako postupovať pri nezrovnalostiach v dedičskom konaní? Som jediný dedič po zosnulom otcovi. Otcova sestra zabezpečovala pohreb a uplatnila si pohľadávku voči dedičstvu. Doklady o výške výdavkov nepredložila a ani notár si ich od nej nevyžiadal. Suma, ktorú požaduje je vysoká, nehovoriac o tom, že sama spomenula, že z jeho účtu stihla vybrať nejaké peniaze. Požiadala som o predloženie účtov za pohreb, načo mi následne notár oznámil, že to bude na moje trovy vzhľadom k predĺženiu jednania. Som naozaj povinná to predĺženie zaplatiť, keďže mi nikto nepredložil účty ?

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 15.01.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :  
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

2./ Pokiaľ si osoba uplatňuje si v dedičskom konaní pohrebné náklady, je povinná predložiť o tom príslušné doklady. 
Nákladmi pohrebu sú najmä náklady účtované pohrebným ústavom, cintorínske poplatky, cestovné náklady, náklady na zriadenie pomníka, alebo dosky a na úpravu hrobu, pohrebnú hostinu /kar/., slovo primerané použité v  ust. § 470 Obč. zákonníka zdôrazňujeme /t.j. notár nemusí uznať všetky pohrebné výdavky, napr. kytice sú darom pre poručiteľa, ak by náklady na kar predstavovali vo väčšine položiek alkohol, notár takéto položky neuzná v celosti/.

Pokiaľ otcova sestra náklady nevie preukázať príslušnými dokladmi, nemôžu jej byť v dedičskom konaní ani priznané.
Poznamenávame, že osoba, ktorá zabezpečuje pohreb poručieľa, má  nárok na príspevok na pohreb vo výške v súčasnosti 79,67 €. 
Žiadosť sa podáva na prísl. okresný úrad práce a žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu. 

3./ Odmenu notára v dedičskom konaní stanovuje vyhl. č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, kde je uvedená odmena za prejednanie dedičstva.

Základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve je všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve. Notár zisťuje všeobecnú hodnotu majetku na účely odmeny na vlastné náklady. V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s úkonmi notára v konaní o dedičstve.

Vypočítanú odmenu môže notár ako súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na 
a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory SR za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času, ktorá patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť. Náhrada za stratu času je 3,32 € za každú aj začatú polhodinu.

Treba počítať aj s platením dane z pridanej hodnoty ak je notár jej platiteľom.

Náklady, ktoré by mohli vzniknúť, podľa nášho názoru predstavujú náklady na Vaše opätovné predvolanie na dedičské konanie.

Informácie o poplatkoch v dedičskom konaní má notár obyčajne zverejnené na svojej internetovej stránke. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku