Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Dobrý večer, jeden pán mi dlhuje sumu 37 000eur už 4roky a do dnešného dňa mi to nevrátil hoci aj písomne uznal dlh u notára. Chcem sa opýtať, ako to riešiť súdne? Mam podať žiadosť o platobný príkaz alebo ako mam postupovať. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Dobrý deň, podľa § 265 Civilného sporového poriadku, ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Návrh na vydanie platobného rozkazu je teda vo svojej podstate žalobou na zaplatenie určitej sumy. Svoj nárok máte dostatočne preukázaný písomným uznaním dlhu, preto je pravdepodobné, že súd vo veci rozhodne platobným rozkazom, aj keby ste o jeho vydanie nepožiadali. V konaní sa môžete dať zastúpiť advokátskou kanceláriou, ktorá Vám vo veci vypracuje všetky potrebné dokumenty a poskytne Vám ďalšie služby komplexného právneho zastúpenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Podala som trestne oznámenie na zamestnávateľa za podozrenie spáchania trestného činu nevyplácania mzdy a odstupného. Dnes som dostala uznesenie, že nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného, a preto nie je možné začatie trestného stíhania. Avšak bolo mi povedané, že si môžem nárokovať moju dlžnú čiastku podaním návrhu na platobný rozkaz. Poradíte mi prosím ako postupovať?

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
ak s uznesením policajta nesúhlasíte, môžete do 3 pracovných dní podať sťažnosť, o ktorej rozhodne prokurátor. Ak ale chcete podať žalobu (návrh na vydanie platobného rozkazu), treba v nej popísať právny vzťah, že ste zamestnanec, že ste mali nárok na mzdu, tá Vám nebola vyplatená a preto ju žiadate doplatiť a žiadate aj úroky z omeškania a náhradu trov konania. Ako dôkaz treba priložiť pracovnú zmluvu, výplatné pásky, prípadne výzvy zamestnávateľovi. Za návrh sa platí súdny poplatok 6 % z vymáhanej sumy, ktorý v prípade ak súd žalobe vyhovie, bude povinný preplatiť zamestnávateľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zákazník nám odmieta zaplatiť za vykonanú prácu (S. R. O. - vŕtacie práce), hrubo nás v e-mailovej komunikácii uráža, tvrdí, že mu prišla (doporučene) prázdna obálka, opakovane sme mu zaslali faktúru aj upomienku. Ako máme postupovať, ak nebude reagovať na naše výzvy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ máte preukázané vykonanie prác a ich odovzdanie, a výzvy z Vašej strany zostali bez povšimnutia, vo veci je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu.  Súdny poplatok je 6 % z hodnoty sporu, k úhrade ktorého bude zaviazaný žalovaný.

V prípade, že návrh na vydanie platobného rozkazu podaná advokát v súlade s ust. Civil. sporového poriadku, súd platobný rozkaz vydaná do 10 pracovných dní.

Poznamenávam, že aj k otázke "prázdnych obálok" ako dopor. zásielok sa už súdy vyjadrovali a tu platí, že príjemca zásielky musí preukázať, že poštová obálka bola prázdna, nepostačuje pritom len jeho tvrdenie. 

Môžete sa obrátiť aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku