Máte
otázku?

Aké sú následky odmietnutia testov na drogy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Banská Bystrica

Otázka: Aké sú následky odmietnutia testov na drogy?

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ako by som mal postupovať v prípade, keď mi policajt oznámi, že buď podstúpim testy na zistenie prítomnosti drog, alebo, ak odmietnem, bude to považované za potvrdenie ich prítomnosti. Bol som konfrontovaný s policajtom, ktorý vo mne prejavoval zaujatosť, s ktorým som mal už v minulosti problémy. Vedel, že som týždeň pred vedením motorového vozidla užil látku THC. Túto informáciu získal od svojho kolegu, ktorému som sa priznal v neformálnej rozhovore. Spoločne sa následne naskočili do auta a dohodli sa, ako proti mne postupovať. Toto videlo viacero svedkov. Okamžite po zastavení v rámci bežnej dopravnej kontroly som zaznamenal, že nepostupovali štandardne, miestami boli dokonca agresívni. Vopred ďakujem, ak by ste našli čas mi odpovedať. Peter.

Odpoveď: Aké sú následky odmietnutia testov na drogy?

Dobrý deň. V zmysle zákona o priestupkoch konkrétne ustanovenia § 22, ods. 1, písm. a) Zákona o prietupkoch

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

Policajt, ak má podozrenie, že ste pod vyplvom návykových látok je povinný Vás vyzvať na to, aby ste sa podrobili vyšetrenieu na zistenie návykových látok. Ak odmietnete dopúštate sa priestupku podľa § 22, ods. 1, písm. a) Zákona o priestupkoch. Za priestupok Vám môže byť uložená sankcia a to pokuta alebo pokarhanie. Nemyslím si, že by Vaše odmietnutie potvrdzovalo, že ste pod vyplvom návykových látok. Toto by museli preukázať až testy. 

Pokiaľ máte podozrenie, že postup policajta vo Vašom prípade nebol správny a ani primeraný máte právo podať staťžnosť. Sťažnosť je možné podať na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, pokiaľ však máte podozrenie zo zaujatosti, odporúčam Vám podať sťažnosť priamo na Inšpekciu Ministerstva vnútra SR.

Trápi vás "Aké sú následky odmietnutia testov na drogy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú následky odmietnutia testov na drogy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.