Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 17. 12. 2016

Otázka: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

Dobrý deň, je možné darovať spoluvlastnícky podiel 1/2 celku na nehnuteľnosti (byt), ak byt je stále v bezpodielovom vlastníctve obidvoch bývalých manželov? Ako manželia sme sa rozviedli v roku 2000, majetkovo sme sa nevysporiadali. Tohto roku chceme byt vysporiadať darovacou zmluvou, kde darca je manžel a obdarovanou manželka. Vo výpise z katastra je uvedený spoluvlastnícky podiel 1/1, v darovacej darca daruje 1/2 k celku na nehnuteľnosti. Je to v poriadku? Alebo čo máme urobiť pre to, aby bol byt vo vlastníctve iba manželky? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

Dobrý deň, ak do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva, uplatnila sa zákonná domnienka uvedená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, ak nedôjde do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode k vyporiadaniu BSM platí pre nehnuteľnosti, že ich manželia nadobudli do podielového spoluvlastníctva, kedy podiel každého z nich predstavuje 1/2. Napriek zápisu v katastri nehnuteľnosti v súčasnosti vlastníte nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, každý v podiele 1/2. Ako podieloví spoluvlastníci môžete uzatvoriť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kedy sa vlastníkom nehnuteľnosti stanete Vy bez povinnosti vyplatiť druhého podielového spoluvlastníka. Takáto dohoda však musí mať všetky zákonné náležitosti, aby na základe nej mohlo dôjsť k zmene zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri. V prípade, že by ste mali záujem o vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Mám nárok na majetok?
Darovanie podielu rodinného domu
Darovanie nehnuteľnosti a BSM
Darovanie podielu na nehnuteľnosti
Darovanie nehnuteľnosti a vyplatenie druhého dieťaťa
Prepis bytu a strach z exekúcie
Chceme dom na polovicu, ako máme postupovať?
Darovanie pozemku
Rozvod a darovanie
Darovanie nehnuteľnosti manželovi

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):