Máte
otázku?

Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia

Dobrý deň, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pri vymáhaní peňazí od dlžníčky. Ide o sumu 1 500 eur, ktorú si požičala od môjho manžela. Máme k dispozícii aj prehlásenie o vrátení peňazí v mesačných splátkach, ktoré mala začať platiť od februára 2015. Toto čestné prehlásenie máme potvrdené podpismi v miestnom úrade Bratislava 2 - Vrakuňa. Posielame vám k nahliadnutiu čestné prehlásenie naším e-mailom. Za vybavenie vám vopred ďakujeme.

Odpoveď: Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia

Dobrý deň, vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia je možné. Čestné prehlásenie pokiaľ obsahuje dôvod a výšku dlhu možno považovať za uznanie dlhu. 

Pokiaľ ste si dohodli splácanie dlhu v splátkach je možné požadovať uhradiť iba splatné splátky, ak nemáte dohodnuté, že neuhradením čo i len jednej splátky sa považuje dlh za splatný v celosti. S vymožením pohľadávky Vám pomôžeme.

Trápi vás "Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia (Vymáhanie pohľadávok)

Na základe čestného prehlásenia som si požičala peniaze, pričom je v prehlásení napísaný aj dôvod - vyplatenie dlhu na byte. Ďalej tam uvádzam, že peniaze som získala predajom môjho bytu. Predovšetkým je v prehlásení zmienka, že po rozpade vzťahu mi môj partner zabezpečí bývanie v hodnote minimálne 40 tisíc eur. Vzťah sa však rozpadol už pred rokom a on ignoruje moje písomné výzvy (dvakrát mi listy vrátili späť). Kvôli tejto situácii som zostala s mojimi dvoma maloletými deťmi bez domova. Prosím o radu, ako mám ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia

(odpoveď odoslaná: 11.09.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné sledovať najmä premlčaciu lehotu. Podľa toho čo ste napísali, ak nesplnil svoju povinnosť, je môžete požadovať náhradu škody, ktorú Vám spôsobil tým, že Vám nezabezpečil byt v uvedenej hodnode. Premlčacia lehota je 2 ročná a preto Vám odporúčam nečakať, pretože Váš nárok sa môže premlčať a už sa k peniazom nedostanete.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Požičala som si peniaze vo výške 900 eur. Peniaze mi boli poslané poštovou poukážkou, čo je jediný doklad o pôžičke. Ďalej je pôžička uznaná formou komunikácie na Facebooku. Dlžník si síce svoju facebookovú stránku zrušil, ale mám všetku komunikáciu vytlačenú. Komunikujeme písomnou formou na pokeci. Môj dlžník iba odkladá termín splatky. Mohla by som túto situáciu riešiť rozhodcovským konaním? Ja som z Trenčianskeho kraja a on zo Žilinského. Peniaze mi boli požičané minulý rok v júni. Ďakujem

Odpoveď: Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia

(odpoveď odoslaná: 12.07.2015)

Dobrý deň, rozhodcovské konanie je veľmi výhodné, nakoľko je lacnejšie a rýchlejšie (trvá len pár týždňov - oproti súdnemu konaniu, ktoré trvá niekoľko mesiacov až rokov). Ak však nemáte dohodnutú rozhodcovskú doložku, potom nemôžete vec riešiť v rozhodcovskom konaní. Ak s dlžníkom komunikujete a odďaľuje úhradu dlhu, potom mu nechajte podpísať uznanie dlhu. Toto si môžete zadarmo stiahnuť odtiaľto: www.uznanie-dlhu.sk.

Ak Vám dlžník toto uznanie dlhu nepodpíše, potom nečakajte a dlh je potrebné začať vymáhať súdnou cestou. Pretože sa Vám môže premlčať. 

Doklad - poštová poukážka je dostatočným dôkazom o tom, že ste poslali peniaze. Facebookovskou komunikáciou a komunikáciou na pokeci preukážete splatnosť pôžičky. Skuste to najskôr sama a keď nebude reagovať, potom Vám pomôžeme.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie peňazí na základe čestného prehlásenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.