Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 22. 6. 2017

Otázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu ako mám postupovať, a či mám vyplatiť sumu, ktorú odo mňa žiada CD Consulting. Nižšie Vám opíšem, prečo Vás prosím o radu. Dna 15. 6. 2017 som dostala list, v ktorom ma spoločnosť CD Consulting s.r.o žiada o úhradu dlžnej sumy pre spoločnosť POHOTOVOSŤ, ktorá im postúpila pohľadávku o čom ma informovali listom zo dna 17. 3. 2014. Ale už 15. 8. 2012 spoločnosť POHOTOVOSŤ poslala oznámenie o začatí exekúcie JUDr. Rudolfom Krutým. Podľa súdneho uznesenia zo dna 24. 3. 2016 spoločnosť CD Consulting s.r.o postúpila pohľadávku spoločnosti Private Capital Investments Limited. Zároveň však prebiehala exekúcia u exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, ktorá bola Uznesením Okresného súdu 16. 6. 2016 zastavená. Bola vyčíslená suma na zaplatenie a po ukončení všetkých potrebných úkonov mi bol preplatok zo zrážok zo mzdy a aj z dôchodku poberaného zo Sociálnej poisťovne vrátená. Ja som považovala celú záležitosť s mojou dlžnou sumou v spoločnosti POHOTOVOSŤ za ukončenú. Ale CD Consulting teraz odo mňa žiada vyplatenie celej dlžnej sumy.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Dobrý deň. Odporúčam Vám osobne navštíviť advokáta aj spolu s predloženými listinami. Nie je z Vašej otázky celkom zrejmé, kto a na základe čoho od Vás požaduje úhradu pohľadávky. Pokiaľ ide o pohľadávku, ktorá už raz bola uplatnená v exekučnom konaní a toto exekučné konanie bolo právoplatne zastavané, tak nie je možné viesť ďalšie konanie v tej istej veci. Na výzvy spoločnosti nemusíte reagovať, ale samozrejme aj môžete s tým, že im opíšete celú situáciu. V prípade, ak by ste dostali žalobu zo súdu na zaplatenie určitej sumy vtedy odporúčam bezodkladne konať a brániť sa. Výzvy z vyššie uvedených spoločností nie sú exekučnými titulmi, len pokusmi o úhradu pohľadávky mimosúdnou cestou. Pokiaľ však obdržíte žalobu zo súdu, prípadne výzvu na vyjadrenie sa k žalobe odporúčam sa k nej vyjadriť. Nespolupráca so súdom môže častokrát viesť k neopodstatneným exekučným konaniam. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím Vás.
Vymáhačská  spoločnosť mi vypisuje smsky a vyvoláva. Oslovujú ma iným mne cudzím menom.  Pokaždé im poviem, že je to omyl a ja som niekto iný a buď majú zle číslo alebo bolo moje číslo zneužité? Ako mám prosím Vás postupovať, aby mi dali pokoj? Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2019)

Dobrý deň,

ak Vás telefonicky kontaktuje spoločnosť, oznámte im telefonicky, že pokiaľ majú voči Vašej osobe nejaké požiadavky, aby Vám tieto oznámili písomne doporučeným listom na Vašu adresu a súčasne predložili aj listiny a doklady, na základe ktorých od Vás niečo požadujú. 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať mal som pôžičku od nebank. spoločnosti, ktorá bola exekučné vymáhaná exekútorom, v roku 2011 bolo toto konanie zastavené okresným súdom Malacky. Taraz som po konkurze oddlženia (osobný bankrot), ktorý už ukončený. Teraz sa mi ozvala iná spoločnosť, ktorá prebrala pohľadávku od nebank. spoločnosti a snaží sa pohľadávku vymáhať aj napriek tomu, že som im povedal, že som v osobnom bankrote stále posielajú otravné sms správy a z automatu telefonáty. Samozrejme do konkurzneho konania neuplatnili pohľadávku. Môžu to vymáhať, keď som bol oddlžený okresným súdom Bratislava1. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2019)

Dobrý deň, 

vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte ani nepodpisujte žiadne uznanie záväzku alebo splátkový kalendár,ani dohodu o zrážkach zo mzdy,  lebo exekučné konanie bolo právoplatne zastavené a ich pohľadávka je premlčaná. Na SMS a správy z automatu nereagujte.

Pri oslovení Vás prostredníctvom telef. hovoru im môžete maximálne uviesť, že pokiaľ majú ten právny názor, že ich pohľadávka je podľa práva, aby si túto uplatnili cestou súdu, súd však ich žalobu zamietne, na čo ich môžete tiež ústne upozorniť.

Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí :

"Neuplatnenie práva

K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mal som pôžičku od Pohotovosti, ktorá bola splatná v roku 2009. Jednalo sa o sumu 2000e, ktorú som nevyplatil. Mal som aj súd kde žiadali oveľa vyššiu sumu no súd to zamietol, že sa jedna o nezákonné úroky. Teraz ma skontaktovali z cd consulting, že som dlžný 22000e. Ako mám postupovať prosím Vás? Dlžnú sumu som ochotný splatiť ale pôvodnú. Nie 22 000e. Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste si požičali sumu 2000 € od spoločnosti Pohotovosť, ktorá bola splatná v roku 2009, následne súd žalobu zamietol z dôvodu neprijateľných podmienok. Ďalej uvádzate, že žaloba na súde bola zamietnutá a teraz spoločnosť CD Consulting od Vás požaduje sumu 22 000 €.

Pre presné zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť doklady, ktoré máte k dispozícii. 

Len poznamenávame, že aj keby suma  2000 € nebola premlčaná a napriek uplynutiu doby 10 rokov od splatnosti nemôže byť v žiadnom prípade dlh 22000 €, jedná sa o nezákonný nárok, čo už konštatoval aj súd.

Prečo to uvádzame ? 

Vzhľadom na okolnosť, že suma 2000 € bola splatná v roku 2009 a žaloba bola zamietnutá /nevieme presne aký je výrok rozsudku/, je možné, že suma 2000 € so zákonným príslušenstvom je premlčaná. Výzva spoločnosti CD Consulting je len výzvou, nie exekučným titulom a chcú len dosiahnuť úhradu dlžnej sumy a nezákonných úrokov a poplatkov nerešpektujúc výrok súdneho rozhodnutia.

Odporúčame neuznávať nárok CD Consulting  a ani neuhrádzať žiadne splátky, nakoľko je možné, že dlžná suma je v celosti už premlčaná. Všeobecná premlčacia doba je tri roky. 

Odporúčame krátku konzultáciu s advokátom, aby ste predišli problémom. 

Na posúdenie dokladov /zmluva, rozsudok, uhradené splátky a výzva CD Consulting prípadne aj ďalšie doklady, ktoré máte k dispozícii/ sa môžete obrátiť aj na našu kanceláriu, aby sme Vám pomohli. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, tiež mi CD Consulting otravuje život, u mňa je to trošku iný prípad. V roku 2010 som zobrala zo spoločnosti Pohotovosť pôžičku 500 e, 120 som splatila a potom už som neplatila. Teraz ma nakontaktovala táto spoločnosť, že istina je 940 e a úroky cez 8 000 e. Žiadajú, aby som zaplatila istinu, lebo kým ju nezaplatím, každý deň sa mi suma navyšuje o 2 e. Teraz sa bojím, že keď zaplatím 940 e istinu, že už budem musieť celý dlh. Ako mám teraz postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

Píšete, že ste si zobrali pôžičku v roku 2010 vo výške 500 € a uhradili ste 120 €, len nepíšete kedy ste túto sumu 120 € uhradili. 

Pokiaľ ste sumu 120 € uhradili pred viac ako troma rokmi, t.j. ak počítame od dnešného dňa 7.9.2018, teda uhradili ste v období pred 7.9.2015, potom je pohľadávka premlčaná.

V prípade, že suma 120 € bola uhradená pred viac ako 3 rokmi, je treba vzniesť námietku premlčania.
Odporúčame nič písomne neuznávať ani nežiadať o žiadne splátky. Rozhodujúci vo Vašom prípade je dátum úhrady poslednej sumy 120 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, teraz čítam o tej spoločnosti CD Consult. S. R. O. Brno. Nechápem tomu ako môže takáto spoločnosť otravovať život, či aj tu nie sú dake zákony. Akurát teraz mi volali poslala som im 1 triedou list rozhodnutie aj o osobnom bankrote aj na môjho správcu ale oni mi vždy vyvolávajú a tiež otravujú sms. Cez podacie číslo som si to pozerala už to aj dostali minulý týždeň neviem, či mám kontaktovať aj môjho poradcu, keďže spoločnosť mi povedala, že okrem mňa nebudú s ním hovoriť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2018)

Dobrý deň,

ako už bolo viackrát uvedené na margo tejto témy, pokiaľ obťažovanie zo strany tejto spoločnosti prekročí istú miestu únosnosti, máte možnosť domáhať toho, aby jej bolo zakázané Vás kontaktovať. Jednak prichádza do úvahy podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, a to podľa § 325 ods. 2 písm. g) Civilného sporového poriadku, kde by ste mohli žiadať, aby Vás písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala z dôvodu ohrozenia duševnej integrity. Okrem toho môžete podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Trestného zákona, podľa ktorého:

Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Prosím o radu. Stále mi vyvolávajú so spoločnosti CD CONSULTING. Poslala som im papiere so súdu, že to je všetko zamietnuté a stále ma otravujú vždy s iného čísla. Ďakujem za odpoveď. Eva.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak máte vo veci právoplatné rozhodnutie súdu, ktorý zamietol návrh spoločnosti CD CONSULTING, resp. určil, že zmluva je bez poplatkov a je bezúročná, potom výzvy zo strany spoločnosti sú bezpredmetné. Tieto nebankové spoločnosti a vymáhačské spoločnosti sa často domáhajú aj po skončení sporu úhrady poplatkov a úrokov bez právneho nároku.

To, že Vás kontaktujú stále z iného tel. čísla a stále aj iná osoba, tomu zrejme nezabránite; čísla treba zablokovať a nereagovať.

Ak Vás kontaktujú formou SMS prípadne písomne, napíšte im, že sa jedná o nezákonné konanie podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa /citujeme/ : 

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

 

V prípade, že by Vás kontaktovali aj písomne, nič im nepodpisujte. Pokiaľ ste im poslali aj rozhodnutie súdu, toto je Vaša nadpráca, nakoľko aj oni rozsudok obdržali, takže právny stav poznajú a vedia, že ich nárok nie je v súlade so zákonom.

Hľadali sme na internete nejakú ich www stránku, ale žiadnu sme nenašli, ako ani kontakty na ich zamestnancov a podobne. Firma je registrovaná v Českej republike.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Už veľmi dlhu dobu mi sústavne vyvoláva spoločnosť číslo, na ktorom je len odkazovka v českom jazyku, keď som tie čísla začala blokovať, začali mi posielať sms v znení pane /pani Alexander Guttmann, domluvte si vyjimecne vysporadani Vašeho záväzku výhodnými splátkami. Obratem volejte společnost CD Consulting. No to oslovenie ani nepatrí mne, nevolám sa Alexander Guttmann, nikdy som nebrala peniaze z nebankovky, mám len úver z banky, ktorý splácam. Už ma to neskutočne otravuje, už hádam aj viac ako 25 čísiel volalo, vždy iná koncovka, vždy to bloknem, ale volajú stále. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

s podobným problémom sme sa už stretli. V tejto súvislosti Vám odporúčam kontaktovať túto spoločnosť a dôrazne ju upozorniť na to, že s nimi nemáte uzavretý žiaden právny vzťah a vyzvať ich, aby Vás prestali akýmkoľvek spôsobom kontaktovať. Domáhať sa zákazu kontaktovania možno prostredníctvom žaloby, prípadne aj podaní trestného oznámenia, pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Podľa § 360a Trestného zákona:

Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku, mala som pôžičku od pohotovosti 1500 eur vymáhal to exe. Krutý. Súd zastavil vymáhanie. Odvolali sa potom to išlo na krajský súd aj tam zamietli a najvyšší súd im všetky exe zamietol. Krutý mi poslal ukončenie. Teraz Cd consulting každú chvíľu vyvoláva, že mám u nich dlh 18 600 eur. Neviem čo mám robiť bojím sa, že nás vyvraždia . V dnešnej dobe je všetko možné.  20 krát mi volali dnes a 5 sms. Ako mám postupovať? Ja som s nimi nepodpísala nič, keď im poviem, že nahrávam hovor tak ma vypnú. Prosím o radu ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň,

telefonátmi a SMS správami žiaľ táto spoločnosť neotravuje len Vás. Mali sme už viaceré podobné podnety. Postupovať môžete tak, že spoločnosti napíšete list, v ktorom ich požiadate, aby Vás prestali obťažovať telefonátmi a zároveň, pokiaľ voči Vám evidujú nejakú pohľadávku, aby vám ju špecifikovali, t.j. uviedli kedy a na základe akej zmluvy vznikla, kedy bola splatná, na základe čoho si sumu v takejto výške nárokujú a podobne. 

Ak by nereagovali a stále by Vás obťažovali, odporúčam podať trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu čo sa týka vymáhanie už vyplatenej pohľadávky od CD Consultingu. Manželka mala exekúciu, ktorú sme v roku 2014 vyplatili, jednalo sa o sumu 4200 €, hneď po vyzvaní na zaplatenie danej sumy to bolo zaplatené podľa údajov, ktoré nám boli doručené, ale zamestnanec, ktorý nám mailom poslal údaje spravil chybu vo variabilnom symbole neskôr si chybu spoločnosť uznala, zároveň aj prebehol súd s exekútorom kde exekútor voči nám žalobu stiahol v roku 2016 z dôvodu zaplatenia pohľadávky máme aj doklad zo súdu. Ale od decembra 2017 nás obťažuje spoločnosť CD consulting a žiada vyplatiť sumu 7300 €, volajú len telefonicky, mailovú stránku nemajú a stále to rieši iný operátor, boli im už aj poslané kópie dokladov o zaplatení, tvrdia nám, že nič nedostali, ale mi máme poštový doklad kde je potvrdené, že pošta im bola doručená. Nevieme ako máme už ďalej postupovať môžte nám niečo poradiť ?

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./  Spoločnosť CD Consulting podľa dostupných informácií len vymáha pohľadávky, ktoré jej boli postúpené spoločnosťou Pohotovosť prípadne inými nebankovými spoločnosťami. Pokiaľ bolo exekučné konanie právoplatne ukončené tak ako uvádzate v otázke a voči inej spoločnosti- veriteľovi, teda nebankovej spoločnosti  prípadne banke, nemáte žiadne iné pohľadávky, potom je ich výzva bezpredmetná.

2./ Poznamenávame, že ohľadom spoločnosti CD Consulting sme nenašli žiadnu internetovú stránku, email  ani kontakt. V prípade, že by Vás opätovne telefonicky kontaktovali, dôrazne žiadajte, aby s Vami komunikovali písomnou formou s predložením dokladov, na základe ktorých žiadajú úhradu sumy 7300 €. Nedajte sa zastrašovať a nezasielajte im žiadne doklady.  Odporúčame, aby ste im nič nepodpisovali, nakoľko by ste mohli uznať nimi určený záväzok. 

3./ Ak by Vám zo strany predmetnej spoločnosti boli zaslané nejaké listy atď. a nevedeli by ste si rady, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mám neter, ktorá je pozbavená svojprávnosti, ale mala ešte prefotený občiansky preukaz a na ten zobrala pôžičku 600 eur z Home creditu. Nakoľko ju nesplácala, chodili jej listy, ktoré sa dostali do rúk jej matke a bála sa, že dcére zoberú byt pôžičku vyplatila. Chcem sa opýtať  či je možné dostať peniaze spať. Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2018)

Dobrý deň. Ak Vaša neter uzavrela právny úkon - zmluvu o pôžičke v čase, keď na vykonanie takéhoto úkonu nemala spôsobilosť na právne úkony z dôvodu jej obmedzenia súdnym rozhodnutím, potom je takýto právny úkon absolútne neplatný. Pritom ak sa plnilo na základe neplatného právneho úkonu, vzniklo na strane Vašej netere bezdôvodné obohatenie, ktoré by mala druhej strane vydať (ak veriteľ poskytol sumu 600 €, mala by mu byť táto suma vrátená).

Obdobne to však platí aj vo vzťahu k matke, ktorá vyplatila pôžičku namiesto Vašej netere. Jej plnením taktiež vzniklo na strane veriteľa bezdôvodné obohatenie, ktoré by malo byť vrátené späť tomu, kto ho poskytol. S poukazom na uvedené môže matka Vašej netere žiadať vrátenie toho, čo poskytla danej nebankovej spoločnosti späť. Treba však počítať aj s tým, že nebanková spoločnosť si bude zrejme nárokovať vrátenie reálne poskytnutej sumy späť od toho, komu bola vyplatená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk