Máte
otázku?

Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu, ako mám postupovať a či mám uhradiť sumu, ktorú od mňa vyžaduje CD Consulting. Nižšie Vám opíšem, prečo Vás o radu prosím. Dňa 15. 6. 2017 som dostala list, v ktorom ma spoločnosť CD Consulting s.r.o vyzýva k úhrade dlžnej sumy pre spoločnosť POHOTOVOSŤ, ktorá im postúpila pohľadávku. O tom ma informovali listom z dňa 17. 3. 2014. Už 15. 8. 2012 však spoločnosť POHOTOVOSŤ poslala oznámenie o začatí exekúcie JUDr. Rudolfom Krutým. Podľa súdneho uznesenia zo dňa 24. 3. 2016 spoločnosť CD Consulting s.r.o postúpila pohľadávku spoločnosti Private Capital Investments Limited. Zároveň však prebiehala exekúcia u exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, ktorá bola uznesením Okresného súdu dňa 16. 6. 2016 zastavená. Po vyčíslení sumy na zaplatenie a ukončení všetkých potrebných úkonov mi bol preplatok zo zrážok zo mzdy a aj z dôchodku poberaného zo Sociálnej poisťovne vrátený. Považovala som celú záležitosť s mojou dlžnou sumou v spoločnosti POHOTOVOSŤ za ukončenú. CD Consulting však teraz odo mňa požaduje uhradiť celú dlžnú sumu.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

Dobrý deň. Odporúčam Vám osobne navštíviť advokáta aj spolu s predloženými listinami. Nie je z Vašej otázky celkom zrejmé, kto a na základe čoho od Vás požaduje úhradu pohľadávky. Pokiaľ ide o pohľadávku, ktorá už raz bola uplatnená v exekučnom konaní a toto exekučné konanie bolo právoplatne zastavané, tak nie je možné viesť ďalšie konanie v tej istej veci. Na výzvy spoločnosti nemusíte reagovať, ale samozrejme aj môžete s tým, že im opíšete celú situáciu. V prípade, ak by ste dostali žalobu zo súdu na zaplatenie určitej sumy vtedy odporúčam bezodkladne konať a brániť sa. Výzvy z vyššie uvedených spoločností nie sú exekučnými titulmi, len pokusmi o úhradu pohľadávky mimosúdnou cestou. Pokiaľ však obdržíte žalobu zo súdu, prípadne výzvu na vyjadrenie sa k žalobe odporúčam sa k nej vyjadriť. Nespolupráca so súdom môže častokrát viesť k neopodstatneným exekučným konaniam. 

Trápi vás "Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som radu týkajúcu sa vymáhania dlhu inkasnou spoločnosťou. Stručne opíšem situáciu, pretože si nepamätám presné dátumy: Pred rokmi si moja mama požičala peniaze od nebankovej spoločnosti. Hoci dlh splatila, spoločnosť požadovala stále viac platieb a situácia sa dostala až na súd. Súd následne splácanie pozastavil a potvrdil, že moja mama nemá viac čo platiť, pretože dlh už bol splatený. Približne pred dvoma rokmi – presný čas si nie som istá – začali prichádzať telefonáty od inkasnej spoločnosti, ktorá tvrdí, že moja mama stále dlhuje peniaze nebankovej inštitúcii. Chcem vedieť, ako môžeme overiť ich nároky, keďže od nich za tie roky neprišiel žiadny písomný dôkaz, iba nás neustále bombardujú telefonátmi – obťažujú moju mamu, otca, a aj mňa ako ich dcéru. Ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 02.12.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je veľmi jednoduché :

Inkasnej spoločnosti nič neuhradzujte vy, ani váš otec a mama, nič nepodpisujte, žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu zostatok dlhu inkasná spoločnosť odpustí. Inkasná spoločnosť, ako aj nebanková spoločnosť samozrejme nie sú spokojné s výsledkom súdneho konania a preto z tohto dôvodu konajúc spôsobom ako uvádzate v otázke. Vec na súd už nepostúpia, lebo nie je na to právny dôvod a nevedia samozrejme ani preukázať výšku pohľadávky, ktorú ani voči vašej mame nemajú.

Záver : Nič neuhradzovať, ani jeden jediný cent.

Spoločnosti môžete len telefonicky odkázať, že ak sú právneho názoru, že ich nárok je dôvodný, aby podali žalobu na súd. Žalobu inkasná spoločnosti, ako ani nebanková spoločnosť nepodá, lebo nemajú žiadny právny dôvod na jej podanie a nárok je v celom rozsahu premlčaný.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Potrebovala by som poradiť. Nevieodím presne, buď v roku 2013 alebo 2014 som si vzala pôžičku vo výške 200 eur od nebankovej inštitúcie. Pôžičku mi uznali aj napriek tomu, že som nemala dostatočný príjem. Vo svojej práci som pracovala len krátko, menej ako tri mesiace, takže som nemala nárok na pôžičku, no dáma z tejto nebankovej inštitúcie mi ju napriek tomu schválila. Nanešťastie som ju nedokázala splatiť, keďže môj príjem bol nízky. Platby som nestíhala a nakoniec som sa ocitla na materskej dovolenke a môj príjem ešte viac klesol, pretože som pracovala cez agentúru a bola som na PN. Tento dlh nesplácam dodnes, pretože som opäť na rodičovskej dovolenke a nepracujem. Od roku 2022 dostávam nespočetné množstvo výziev k zaplateniu dlhu od vymáhačskej spoločnosti. Každý deň mi prichádzajú emaily. Jeden raz som s nimi hovorila a pani bola veľmi nepríjemná. Od toho času mi dlh zo 200 eur vzrástol na neuveriteľných 3000 eur a chceli, aby som splácala po 50 eur mesačne. Hrozili mi, že bude proti mne vedaná exekúcia. No nemám z čoho platiť, keďže som na rodičovskej dovolenke. Mám ešte jeden problém, počas sťahovania som stratila všetky papiere o poskytnutí pôžičky od tejto nebankovej inštitúcie. Tento dlh nesplácam dodnes a neustále ma obťažujú a vyhrážajú sa exekúciou. Dokonca mi ponúkli odpustenie časti dlhu, no aj tak nemám z čoho splácať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že pôžička z 200 € "nevyskočila"  na 3000 €.

Vzhľadom na uplynutie doby skoro 10 rokov od poskytnutie pôžičky predpokladáme, že vo veci nebol vydaný žiadny platobný rozkaz alebo rozsudok a teda veriteľ - nebanková spoločnosť a vymáhačská spoločnosť a to z dôvodu uplynutia premlčacej doby, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky. Zjednodušene povedané, ak ste pôžičku vôbec nesplácali a neuhradením splátky došlo k splatnosti celého dlhu naraz, potom premlčacia doba uplynula niekedy v roku 2017 - 2018.

Vzhľadom na uvedené vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte - ani jeden cent, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, ani žiadnu listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

Pri telefonickom kontakte vymáhačskej spoločnosti oznámte, že ich nárok je premlčaný a ak podajú žalobu na súd, Vy vznesiete námietku premlčania a vymáhačská spoločnosť bude znášať všetky trovy konania, vrátane trov právneho zastupovania.


Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Kontaktovala ma vymáhacia spoločnosť ohľadom dlhu voči nebankovej spoločnosti. Pôvodne som si požičala 100 eur a teraz požadujú približne 2800 eur. Už prebehlo aj súdne konanie a v jeho uznesení je uvedená sumou, ktorú mám vrátiť. Odvolací súd odmieta odvolanie žalobcu. V ďalšom uznesení je napísané, že súdne konanie v časti ohľadom zmenkového úroku vo výške 0,19% denne zo sumy 164 eur od 1.11.2010 do zaplatenia je zastavené. Myslela som si, že to znamená, že už nič nemusím platiť, ale teraz mi opäť volali a neviem, ako ďalej postupovať. Zdá sa mi, že zaplatiť za pôvodne požičaných 100 eur až 2800 eur je príliš veľká suma. Som vdova so štyrmi deťmi a pracujem, ale obávam sa exekúcie. Môžete mi, prosím, poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2023)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, aby ste vymáhačskej spoločnosti nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne nejakú listinu, z ktorej by vyplývalo, že uhradením časti dlhu, ktorý od Vás žiadajú, Vám následne zostatok odpustia.
Z otázky vyplýva, že odvolacie konanie na krajskom súde skončilo tak, že súd odvolanie žalobcu /zrejme nebankovej spoločnosti odmieta. Ďalej uvádzate, že máte Ďalšie uznesenie, z ktorého vyplýva, že súd zastavuje konanie o zaplatenie úroku od r. 2010 zastavuje. Ide teda o rok 2010 a dnes máme rok 2023 /rozdiel 13 rokov.

V zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka premlčacia doba na vymáhanie pohľadávky je 10 rokov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Keďže táto doba už márne uplynula, potom je nárok veriteľa /nebank. spoločnosť, vymáhačská spoločnosť/ v celom rozsahu premlčaný. Ak teda od právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí uplynulo viac ako 10 rokov a nebol podaný návrh na vykonanie exekúcie, potom nárok veriteľa je premlčaný a nič neuhradzujte, ani jeden jediný cent.

Odporúčam z dôvodu právnej istoty /nepíšete kedy súdne rozhodnutia nadobudli právoplatnosť/ zistiť na Okresnom súde Banská Bystrica či vo veci bol podaný návrh na vykonanie exekúcie voči Vám.

V prípade potreby nás následne kontaktujte. Vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte.


Trápi vás "Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo mám robiť, keď ma kontaktujú z CDconsulting.cz s tvrdením, že mám nevyplatenú pôžičku v nebankovej spoločnosti. Túto pôžičku som mala, ale bola vyplatená v plnej výške 5. augusta 2021. Mám z toho aj doklady, ale oni mi tvrdia, že peniaze nedostali a že to mám zaplatiť do piatich dní. Viete mi poradiť, ako mám pokračovať?

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, ak je situácia taká ako uvádzate v otázke a dlžnú sumu podľa zmluvy s nebankovou spoločnosťou ste uhradili, pričom máte o tom aj doklady o úhrade, potom na telefonické hovory nereagujte, lebo vy nie ste v zmluvnom vzťahu s vymáhačskou spoločnosťou a táto spoločnosť Vám písomne nepreukázala, že na ňu bol postúpený dlh, ktorý ste však uhradili.

Vymáhačskej spoločnosti na základe jej telef. hovoru nič neuhradzujte a oznámte im, ak by Vás opätovne kontaktovali, aby svoje požiadavky na Vás vzniesli písomnou formou doporučeným listom aj s predložením všetkých dokladov. Aj v prípade zaslania dokladov Vám nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplýva, že ak časť dlhu uhradíte zostatok Vám odpustia.

Vzhľadom na obsah zmlúv s nebankovou spoločnosťou, ako aj dostupné súdne rozhodnutia predpokladáme, že ste si požičali určitú sumu, avšak uhradili ste aj niekoľko 100 % naviac oproti požičanej sume, takže v prípade súdneho konania by bola určená neplatnosť zmluvy a nebank. spoločnosť by Vám musela vrátiť všetko čo ste uhradili naviac oproti požičanej sume.

Ak by vymáhačská spoločnosť reagovala a poslala Vám nejaké výzvy prípadne aj ďalšie doklady, na základe ktorých bude žiadať úhradu ďalších peňazí, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme Vám pomohli. Nič však vymáhačskej spoločnosti neuhradzujte ako sme uviedli už vyššie.


Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Dňa 13. 12. 2022 mi prišla SMS správa, v ktorej bola informácia, že mám volať do vymáhačskej spoločnosti. Preto som 15. 12. 2022 kontaktovala spoločnosť a informovali ma, že dlžím nebankej spoločnosti 13600€. Áno, vzala som si úver už dávnejšie, približne v roku 2012. Pravidelne som splácala dluh súdnemu exekútorovi. Žiadne dokumenty mi však neposlali; jediným dôkazom je uvedená SMS správa. Keď sme sa dohodli na splátkach, bolo mi povedané, že mi pošlú číslo účtu. Napriek tomu mi nič neprišlo, ani e-mail, ani SMS. Teraz neviem, čo mám robiť. Mám to zaplatiť, hoci nemám žiadne informácie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň,
urobili ste dobre, že ste sa obrátili na našu advokátsku kanceláriu.

Z otázky vyplýva, že pôžičku ste neuhrádzali v lehote splatnosti a preto vec bola postúpená na súd a následne sa nebanková spoločnosť obrátila na súdneho exekútora, kde ste vystupovali Vy ako dlžník a dlh ste uhradili v exekučnom konaní. Ďalej z otázky usudzujeme, že neexistuje ďalšie súdne rozhodnutie, ktoré by Vás zaväzovalo uhradiť ďalšiu sumu 13600 €.

Ak je náš predpoklad správny, a dlh podľa už vydaného súdneho rozhodnutia ste uhradili v exekučnom konaní, potom NIČ VIAC NEUHRADZUJTE. Na SMS podobného obsahu ako uvádzate v otázke nereagujte. Vymáhačskej spoločnosti nič nepodpisujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, ani žiadnu listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám vymáhačská spoločnosť ostatok dlhu odpustí.

Záver : Nič neuhradzujte, nič nepodpisujte.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, asi pred týždňom a pol mi volali zo spoločnosti CD Consulting, že im dlžím 9000 €, hoci som si pôvodne od nich požičala len 15 000 Sk. Pamätám si, že som nezaplatila celú sumu a som ochotná uhradiť dlžnú čiastku, avšak suma, ktorú mi teraz účtujú, sa mi zdá neprijateľne vysoká. Volali mi s návrhom, že ak sa s nimi dohodnem na pravidelných splátkach, odpustia mi polovicu dlhu. Čiže, akýkoľvek obnos, ktorý im pošlem na účet, mi odpíšu dvojnásobne. Avšak, neviem, čo mám robiť. Obávam sa, že ak budem splácať po 100 € mesačne, budem len zbytočne vyhadzovať peniaze. Keď som sa pýtala, či bude úrok ďalej rásť, neodpovedali mi. Ďakujem. M.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pôžičku ste si zobrali ešte v čase slovenských korún, a teda niekedy pred  1.1.2009. Nepíšete v otázke kedy ste uhradili poslednú splátku, predpokladáme, že pred viac ako 3 rokmi, čo uvádzame z dôvodu, že v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Predpokladáme ďalej, že podľa samotnej zmluvy o pôžičke vyplýva, že neuhradením niektorej zo splátok sa stáva splatý celý dlh naraz a v celosti.

Záver : Na telefonické výzvy spoločnosti nijako nereagujte. Prísľub toho, že ak uhradíte časť dlhu tak sa vás zostatok dlhu odpustí, je len prísľubom. Ako sme vyššie uviedli, platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a teda ak spoločnosť nepodala žalobu na súd v premlčacej dobe, potom je jej nárok právne nevymáhateľný a súd by žalobu s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka zamietol.

Odporúčam kontaktovať váš príslušný okresný súd a zistiť, či voči vám bola podaná nejaká žaloba. Ak žaloba podaná nebola, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu, že pri čiastočnej úhrade z vašej strany vám bude zostatok odpustený.

Čiste teoreticky ak by bola podaná žaloba, aj v tomto prípade nič neuhradzujte a kontaktujte nás s podrobnosťami o žalobe. Spoločnosť vás kontaktovala preto telefonicky, lebo si je vedomá toho, že jej nárok je súdnou cestou nevymáhateľný,

 


Trápi vás "Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Mám aj ja otázku. Pred mnohými rokmi som si vzal pôžičku 800 eur od nebankovej spoločnosti. Vrátil som jej späť 800 eur, avšak bez úrok. Momentálne mi ale chcú 22000 eur. Každý deň dostávam množstvo emailov a správ a situácia sa stáva neúnosnou. Mám možnosť podať na políciu trestné oznámenie za prenasledovanie, obťažovanie a vyhrážanie sa voči mne? Ešte mám jednu otázku. Môže ma táto spoločnosť nejakým spôsobom ovplyvniť, alebo dokonca zablokovať môj bankový účet, vzhľadom na to, že už niekoľko rokov neexistuje? Ďakujem za odpovede. S pozdravom, Milan.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 17.05.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že pred mnohými rokmi ste si požičali od nebankovej spoločnosti 800 €, ktoré ste aj vrátili. Nepíšete však konkrétny rok požičania peňazí a dátum úhrady. Teraz od vás nebank. spoločnosť žiada vrátiť ďalších 22000 €.


Riešenie je jednoduché :

Kontaktujte informačné centrum vášho okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska a zistite, či voči vám bola podaná nejaká žaloba a prípadne kedy. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spraodlivosti SR. Ak žaloba podaná za posledné 3 roky nebola, potom vymáhacej spoločnsoti nič neuhradzujte. Lehotu troch rokov zdôrazňujeme a to s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie od prvého dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak ste teda pôžičku uhradili pred viac ako 3 rokmi a spoločnosť nevymáhala následne úroky z pôžičky, jej nárok je v celom rozsahu premlčaný. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Podanie trestného oznámenia je zbytočné.

Ak by bola vo veci podaná žaloba, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi. Napriek prípadnému podaniu žaloby nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať na situáciu, ktorá sa týka môjho osobného bankrotu. Napriek tomu, že som vyhlásila osobný bankrot a bola som oddlžená, existuje jedna spoločnosť - CD consulting, ktorá túto skutočnosť nechce akceptovať. Už dva roky mi každý deň spôsobujú problémy. Keď som sa s nimi pokúsila telefonicky vyriešiť túto záležitosť a vysvetliť im, že som podala o bankrot, vôbec ma nepočúvali a naďalej si vymáhali svoje. Mohli by ste mi prosím poradiť, čo mám v tejto súvislosti robiť? S pozdravom, Libuša.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 13.10.2021)

Dobrý deň, naša rada je jednoduchá : nič neuhradzovať, nič nepodpisovať, nepodpisovať dohodu o zrážkach zo mzdy, dohodu o splátkach alebo uznanie dlhu. Oznámte im telefonicky ak by Vás kontaktovali, že ak sú toho právneho názoru, že ich nárok je oprávnený v súlade s právom, aby vec postúpili na súd. Súd však žalobu zamietne.  Opakujeme : nič neuradzujte.

PS : telefón nastavte tak, aby Vás zvonenie z ich tel. čísel neobťažovalo.

 

 


Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. V roku 2011 som si z pohotovosti požičal 15 000 Sk a teraz mi z nejakej CD c. vyhľadávajú dĺžnikov, že mám zaplatiť 9000 eur. Neviem, ako sa k tomu mám postaviť. Odvtedy uplynulo 10 rokov.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
ak doteraz v tejto veci nebola podaná žaloba, tak vzhľadom na uplynutý čas je zrejme Váš dlh premlčaný. V takom prípade by stačilo im to oznámiť, že viete, že Váš dlh je premlčaný a nič im neuhradíte a zároveň ich vyzvať, aby Vám prestali volať. To, že dlh narástol niekoľko násobne spôsobuje, že sa úvery poskytovali za úroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, a teda neplatné.


Trápi vás "Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na firmu CD Consulting. V roku 2011 som mal pôžičku od firmy Pohotovosť vo výške 600 eur, ktorú som splatil len na sumu 200 eur. Teraz od dnes žiadajú 11 000 eur. Majú na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?

(odpoveď odoslaná: 10.02.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že v roku 2011 ste si požičali 600 eur, pričom ste splatili len 200 eur. Neuvádzate, od kedy ste v omeškaní so splátkou.
Uvádzame, že ak od neuhradenia poslednej splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky, pričom veriteľ neuplatnil svoj nárok cestou súdu, jeho nárok je premlčaný. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba 3 roky.

Odporúčame kontaktovať Váš okresný súd podľa miesta trvalého bydliska a zistiť, či veriteľ proti Vám podal žalobu. Ak žaloba podaná nebola a uplynula doba 3 rokov od splatnosti neuhradenej splatnej splátky, potom už nič neuhradzujte.

Nepodpisujte veriteľovi žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám postupovať pri vymáhaní od CD Consulting?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.