Trvanie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Mimo územia SR
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Trvanie pracovného pomeru

Dobrý deň, dňa 12. 10. 1992 mi bola doručovaná výpoved podľa §-u 46 ods. 1 písm. c/ ZP pre nadbytočnosť z organizačnych dôvodov, avšak dňa 2. 11. 1992 so mnou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer okamžitým zrušením podľa §- 53 ods. 1 písm. b/ ZP. Okamžite zrušenie pracovného pomeru podľa §-u 53 ZP som úspešne napadol žalobou o určenie neplatnosti a Rozsudok v môj prospech nadobudol právoplatnosť dňa 15. 9. 1993. Pre určenie výšky náhrady mzdy z neplatného zrušenia pracovného pomeru podľa §-u 53 ZP sa okresný súd ako aj odvolací krajský súd oprel o výpovednú dobu výpovede podľa §-u 46 ZP a priznal mi iba trojmesačnú náhradu mzdy. Pretože okresný súd ani krajský súd nerozhodoval o tom, kedy pracovný pomer so zamestnávateľom mal byť ukončený, podal som dňa 13. 10. 1993 žalobu s návrhom na uloženie povinnosti prideľovať mi prácu podľa pracovnej zmluvy. Okresný súd uznesením zo dňa 17. 8. 2010 konanie zastavil pre zánik odporcu ako právnickej osoby po začatí konania, nakoľko odporca nemal právneho nástupcu. Akú dobu a aký vymeriavací základ mi Sociálna poisťovňa prizná pri rozhodovaní o nároku a o výške dôchodku? Za odbornú odpoveď a právny názor s úctou vopred ďakujem.

Odpoveď: Trvanie pracovného pomeru

Dobrý deň, skutočne zaujímavý prípad. V prvom rade je potrebné povedať, že medzičasom sa zmenil Zákonník práce, ten nový bol prijatý v roku 2001. 

To by však nemal byť problém (aj keď by sme museli pozrieť znenie predchádzajúceho zákonníka práce, ktorý bol tusom vtedy už niekoľko desiatok rokov starý).

Pokiaľ ste úspešne napadli neplatné skončenie pracovného pomeru, tým pádom sa považovali stále za zamestnanca konkrétneho zamestnávateľa. Pokiaľ zamestnávateľ neprideľuje prácu zamestnancovi, je to prekážka na strane zamestnávateľa a znamená to, že zamestnanec má nárok na mzdu. Konanie, v ktorom vám priznali iba 3 mesiace náhrady mzdy nie je v tomto prípade rozhodujúce, pretože sa týka obdobia spätne. Zamestnávateľ Vám mal prideľovať prácu a teda aj platiť mzdu a platiť odvody do sociálnej poisťovne. Nezaplatenie odvodov nemôže byť na ťarchu zamestnanca a preto by som povedal, že by mali vychádzať pri výpočte dôchodku za obdobie až do roku 2010.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku