Máte
otázku?

Spoločný nájom bytu manželmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Spoločný nájom bytu manželmi

Dobrý deň, vlastním byt, ktorý prenajímam mladšiemu manželskému páru. Po niekoľkých mesiacoch prestali platiť nájomné, neskôr sa vraj jeden z nich odsťahoval. Pri výzvach na uhradenie dlžnej sumy sa ma obaja poslali za tým druhým. Preto by som sa Vás rád opýtal, od koho sa mám obrátiť a žiadať o nájomné, a do akej výšky a kto bol povinný platiť úhradu za užívanie bytu v čase, keď už jeden z nich spoločnú domácnosť opustil. Mám žalovať oboch alebo mám žalovať iba toho, kto zostal v byte bývat?

Odpoveď: Spoločný nájom bytu manželmi

Dobrý deň,

v prípade, ak vznikol spoločný nájom bytu manželmi v zmysle Občianskeho zákonníka, aj napriek tomu, že je zmluva uzatvorená len s jedným z manželov, potom máte právo požadovať úhradu nájomného od oboch manželov alebo ktoréhokoľvek z nich. Nie je pritom rozhodujúce, ktorý z užíva (resp. opustil) spoločnú domácnosť. Žalobu odporúčam smerovať voči obom manželom. Nizšie nájdete súdne rozhodnutie v podobnom prípade.

 

 

R 4/1983

V prípadoch, keď byt obývajú manželia na základe ich spoločného práva užívania bytu (teraz spoločného nájmu bytu), sú pasívne legitimovaní obidvaja manželia. Obidvom vzniká spoločná povinnosť uhrádzať úhradu za poskytnuté služby spojené s užívaním bytu, ako to vyplýva z ustanovení § 145 a § 173 ods. 2 OZ (teraz § 701 ods. 2 OZ). Bytová organizácia (vlastník domu) môže požadovať úhradu tak od obidvoch, ako aj od ktoréhokoľvek z nich (pozri aj § 74 ods. 1 OZ; teraz § 511 ods. 1). Ak žalovaný je len jeden z manželov, druhý nemôže konať pred súdom vo svojom mene, ako účastník konania; v tomto prípade môže vystupovať len ako zástupca manžela na základe plnomocenstva.

V prípade ak k bytu vzniklo právo spoločného užívania bytu manželmi (teraz spoločného nájmu bytu manželmi) a jeden z manželov trvale opusti spoločnú domácnosť (§ 181 OZ; teraz § 708), potom od tohoto dňa je povinný platiť úhradu za užívanie bytu druhý manžel, ktorý sa tak stal jediným užívateľom bytu. Nie je rozhodujúce, či o tom bytová organizácia vie (porov. rozhodnutie uverejnené pod č. 30/1974).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spoločný nájom bytu manželmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku