Máte
otázku?

Splním podmienky skúšobnej doby?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Splním podmienky skúšobnej doby?

Dobrý deň, bol som právoplatne odsúdený za spreneveru podľa § 213 odst. 2 Trestného zákona s podmienečným odkladom na 18 mesiacov. Následne, po 18 mesiacoch, bola na pojednávaní predĺžená skúšobná doba o ďalších 6 mesiacov. Zaviazal som sa vrátiť spreneverenú sumu dedičom po dedičstve v rozsudku. Nepodarilo sa mi vrátiť ani túto sumu, ani jej časť. Mám však prísľub, že túto sumu budem mať k dispozícii v najbližších dňoch a rád by som stihol tento termín splniť. V súčasnosti nie som zamestnaný ani vedený na úrade práce. Mám pripravený projekt a čakám na sľúbené prefinancovanie od konkrétneho investora. 1. Môže súd ešte raz predĺžiť lehotu na splatenie spreneverenej sumy? 2. Bude ešte vytýčené pojednávanie alebo súd automaticky rozhodne bez mojej prítomnosti o mojej väzbe? 3. Vyhnem sa väzbe ak zaplatím po stanovenom termíne až na prípadnom pojednávaní? 4. Môžem požiadať ešte raz o odročenie pojednávania, aby som stihol túto sumu splatiť? 5. Som dlhodobo v zahraničí a nemám možnosť prevziať listovú zásielku zo súdu. Môžu v takomto prípade rozhodnúť v mojej neprítomnosti? 6. Vyhnem sa väzbe ak v tomto štádiu dediči - moja nevlastná sestra a neter - stiahnu žalobu? 7. Ako by ste postupovali v mojom prípade? Navštevoval som Vašu webstránku a veľmi sa mi páčila. Máte úrad aj na východnom Slovensku? Budem pravdepodobne v budúcnosti potrebovať právnu pomoc, nakoľko sa moje situácie začínajú komplikovať. Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Splním podmienky skúšobnej doby?

Dobrý deň, podľa § 50 ods. 2 Trestného zákona (TZ), v rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Taktiež platí, že ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu. Vo Vašom prípade, už súd rozhodol, že Vám ponechá podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci ste nesplnili podmienky skúšobnej doby. V prípade nahradenia škody poškodenému zákon uvádza, že odsúdený tak má urobiť podľa svojich schopností. To znamená, že ste povinný nahradiť škodu v čase a vo výške, v akej to Vaše osobné, majetkové a zárobkové možnosti dovoľujú. Všetky nariadené povinnosti ste povinný splniť do uplynutia skúšobnej doby, nie do prípadného nariadenia verejného zasadnutia o rozhodnutí, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili. Po uplynutí skúšobnej doby môže súd rozhodnúť len o tom, či ste sa osvedčili alebo nie, v druhom prípade nariadi výkon podmienečne odloženého trestu odňatia slobody.

Trápi vás "Splním podmienky skúšobnej doby?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Splním podmienky skúšobnej doby? (Trestné právo)

Dobrý deň, v januári mi končí podmienka za jazdu pod vplyvom alkoholu, pri ktorej súd preveril, či som ju neporušil. Chcel by som sa spýtať, či budem predvolaný na súd, alebo sa to vyrieši administratívne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Splním podmienky skúšobnej doby?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2017)

Dobrý deň, iba veľmi výnimočne sa stáva, že je nariadené na prejednanie osvedčenia v skúšobnej dobe verejné zasadnutie. Vo väčšine prípadov sú tieto veci rozhodnuté tzv. od stola, bez potreby osobnej účasti na súde. Ak Vám však vyslovenie osvedčenia v skúšobnej dobe súri, aby ste mali výpis z registra trestov bez záznamov je vhodné a potrebné súd urgovať. Podľa ustanovenia § 50 ods. 5 Trestného zákona totiž súd nemusí vôbec vydať rozhodnutie o osvedčení, ale môže nechať uplynúť jednoročnú lehotu, aby ste sa osvedčili. Uplynutím lehoty sa uplatní zákonná fikcia osvedčenia. Najmä z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti sa stáva, že súdy v niektorých prípadoch o osvedčení v skúšobnej dobe nerozhodnú. V takých prípadoch je vhodné súd urgovať, aby začal postup v súlade s ustanovením § 420 Trestného poriadku (konanie smerujú k vydaniu uznesenia o osvedčení v skúšobnej dobe).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Splním podmienky skúšobnej doby?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.