Späťvzatie trestného oznámenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 30. 8. 2016

Otázka: Späťvzatie trestného oznámenia

Dobrí večer. Budem strašne rada ak mi odpisete, veľmi mi s tým pomôžete. Môj priateľ má na rok podmienku za krádež alkoholu a teraz ho jedna pani udala za vyhrážanie, pretože ju skrtil. Pani nemá ziadne dôkazy, ešte povedala, že jej pokradol veci, ani nato nemá dôkazy ani svedkov. Pani to oľutovala a chcela by to stiahnuť, môže to urobiť? Ak nie, nakoľko rokov môže môj priateľ ísť sedieť do vazania, je niake riešenie, aby ho nezavreli? Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Späťvzatie trestného oznámenia

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že raz podané trestné oznámenie nie je možné vziať späť. O každom podanom trestnom oznámení sú orgány činné v trestnom konaní povinné náležite konať a zisťovať, či sa stal skutok, ktorý je predmetom trestného oznámenia, či tento skutok je trestným činnom, kto ho spáchal a pod. Osoba, ktorá podala trestné oznámenie (oznamovateľka) preto nemôže podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vyhrážania vziať späť.

Samozrejme, oznamovateľka môže orgánu konajúcemu trestné konanie oznámiť, že skutok, pre ktorý podala trestné oznámenie si vymyslela. V takomto prípade sa ale oznamovateľka jednak vystavuje riziku, že bude voči nej vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia a rovnako ani orgány činné v trestnom konaní nie sú nijakým spôsobom viazané takýmto prípadným oznámením, pretože tie sú povinné zisťovať vždy skutkový stav veci nezávisle od návrhov a oznámení rôznych subjektov.

Čo sa týka samotného trestu, ak by bol Váš priateľ jednak uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, ktorého sa dopustil počas skúšobnej doby (podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody), podľa judikatúry sa má za to, že takýto páchateľ sa v skúšobnej dobe neosvedčil, čo má za následok nariadenie výkonu trestu odňatia slobody. V prípade, ak by bol Váš priateľ uznaný za vinného zo spáchania trestného činu počas skúšobnej doby, bol by preto povinný vykonať jednak trest za krádež, ktorý mu bol podmienečný odložený a jednak aj trest za nový trestný čin, ktorého sa dopustil v skúšobnej dobe. Pri spáchaní trestného činu v skúšobnej dobe naviac už nie je možné výkon trestu odňatia slobody (ak je za ďalší trestný čin súdom uložený) podmienečne odložiť (§ 49 ods. 2 Trestného zákona). Konkrétne druhy trestov ani ich výmeru nie je možné bez poznania ďalších podrobností prípadu prezumovať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk