Máte
otázku?

Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Dobrý deň, prosím o radu. Som spoludlžník v sestrinom úvere, ktorý si vzala na podnikanie. Prestala ho splácať a plánuje vyhlásiť pre svoju firmu bankrot. Aktuálne je v riadnom zamestnaní, ale s bankou, ani so mnou nekomunikuje. Banka sa už raz pokúsila siahnuť mi na výplatu. Prečo môjho zamestnávateľa vedeli nájsť a jej nie? Majú právo siahnuť najskôr na moje peniaze, aj keď ona je zamestnaná a je hlavným dlžníkom? Ako sa postupuje v prípade, že vyhlási bankrot? Môžu po mne žiadať peniaze? Ako sa postupuje, ak banka vyhlási úver predčasne splatným? Čo sa stane, ak ani jeden z nás nemá peniaze na zaplatenie celého úveru? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Dobrý deň, ak ste na zmluve uvedený ako spoludlžník, tak ste povinný spolu s Vašou sestrou splácať tento úver v pomere 1/2 (ak nie je dohodnuté inak). V prípade, že jeden z Vás by prestal platiť, veriteľ má právo požadovať splátky úveru od druhého dlžníka (v tomto prípade od Vás). Následne sa Vy musíte s Vašou sestrou vyrovnať (t.j. ona Vám nahradiť, čo ste uhradili aj za ňu). Ak viete, že Vaša sestra oficiálne pracuje, môžete o tom upovedomiť veriteľa (banku). V tomto smere je však otázne, že či ako druhý dlžník, popri Vás, je na zmluve o úvere uvedená ona ako fyzická osoba alebo jej spoločnosť. Ak jej spoločnosť, tak banka nemôže siahnuť na jej plat. V takom prípade je dlžníkom úveru len jej spoločnosť a nie ona sama. Vo väčšine prípadov je každá zmluva o úvere zabezpečená aj záložným právom na nehnuteľnosti. Ak ani jeden z Vás nebude platiť splátky úveru, banka pristúpi k speňaženiu zálohu (t.j. k predaju nehnuteľnosti, na ktorom je zriadené záložné právo). 

Trápi vás "Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás. Keďže dlžník neplatil úver, ja ako spoludlžník som ho zaplatila v plnej výške. Chcem to dať na súd. Ako by som mala teraz postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň, ak ste zaplatili splátky úveru sama, potom si môžete aj súdnou cestou uplatňovať voči spoludlžníkovi zaplatenie jednej polovice z každej splátky, ktorú bol povinný platiť on. Dôsledkom uvedeného konania sa tento na váš úkor bezdôvodne obohatil. Vzhľadom na to, žaloba o zaplatenie voči dlžníkovi bude znieť na vydanie bezdôvodného obohatenia. Žalobu môžete podať aj cez upomínacie konanie, ktoré však celé prebieha elektronickou formou. Ak nemáte zriadenú elektronickú schránku, odporúčame obrátiť sa na advokáta. 

Skôr ako podáte žalobu, vyzvite najprv dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy s tým, že ho upovedomíte o dôvodnosti vášho nároku, a že v prípade, že dlh nezaplatí, budete nútená vec riešiť súdnou cestou, následkom čoho mu zbytočne vzniknú zvýšené náklady, nakoľko súd ho zaviaže nielen na zaplatenie dlžnej sumy, ale rovnako aj na zaplatenie trov súdneho konania. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň, Dostal som sa do situácie, kedy ma vlastný strýko oklamal a vtiahol do hypotéky, ktorá je zabezpečená ich nehnuteľnosťou. Teraz mi začali prichádzať upomienky, že hypotéka sa neplatí. Okamžite som sa teda obrátil na banku a tento problém riešim, bohužiaľ, sám. Zaujíma ma, môže banka siahnuť aj na moju nehnuteľnosť, ktorú vlastním s manželkou, ak nebude dlžník nadále platiť danú hypotéku? Alebo je možné len počkať, kým banka siahne na nehnuteľnosť uvedenú v zmluve a uspokojí sa pri dražbe výberom všetkých svojich poplatkov? Ďakujem.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak nemáte založenú aj Vašu nehnuteľnosť, tak banka v prípade nesplácania nebude riešiť priamo Vašu nehnuteľnosť. Na ňu by mohla "siahnuť" až keď by na Vás podala žalobu o zaplatenie dlhu, Vy by ste to neplatili, podala by návrh na exekúciu a exekútor pristúpil k dražbe. Inak nie. Ak by ste za neho dlh vyplatili, môžete od neho žiadať nahradiť to, čo ste za neho uhradili.


Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom domu a chystám sa oženiť. Má moja budúca manželka právo bývať v dome po sobáši?

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň,

jedna vec je tá, či Vy v tomto dome aj ako podielový spoluvlastník bývate prípadne tam máte aj trvalý pobyt, a ako máte dohodnuté užívanie domu s druhým spoluvlastníkom/-kmi.

Ak je to tak, že v uvedenom dome riadne bývate, uzatvorením manželstva vzniká Vašej manželke odvodené právo bývania v uvedenom dome, čo vyplýva z ust. § 18 zákona o rodine :

"Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie."

Otázkou je ako sa dohodnete na spoločnom bývaní. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že by Vaša budúca manželka vlastnila byt a dohodli by ste sa na spoločnom bývaní v jej byte, potom aj Vám vzniká odvodené právo bývania v jej byte.


Trápi vás "Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver" a chcete pomôcť?

Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Som spoludlžníčka na úvere môjho bývalého partnera. Má problémy so splácaním úveru a uvažuje nad vyhlásením bankrotu. Ak by to naozaj urobil, je možné, že celý dlh presunú na mňa? S úverom nemám nič spoločné, ide len o jeho dlhy. Do úveru som sa zapojila iba preto, aby som mu pomohla. Obávam sa, že budem musieť nesť celú finančnú záťaž. Rada by som sa vzdala spoludlžníctva. Je možné, aby našiel iného spoludlžníka? Platby boli nepravidelné, dostávali sme mnoho upomienok a už sme sa blížili k exekúcii.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste podpísaná ako spoludlžník na zmluve o úvere aj Vy, tak z pohľadu práva, je to žiaľ aj Váš dlh a v prípade ak ho nespláca jeden, môže ho veriteľ vymáhať od toho druhého. Na to, aby ste sa mohli "zbaviť" spoludlžníctva, by na Vaše miesto musel niekto nastúpiť a na to by musel dať súhlas veriteľ. Druhá možnosť je, ak by ste celý dlh vyplatili Vy a žiadali si od neho to, čo ste za za neho vyplatili. 


Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň. Uzavrela som úver so svojím bývalým priateľom (otcom mojej dvojročnej dcérky), pri ktorom som ja hlavná dlžníčka a on spoludlžník. Peniaze potreboval on a ja som mu, bohužiaľ, ustúpila. Splátky vždy platil on, taká bola naša dohoda. Teraz sa dostal do problémov a prestal platiť. Ja dostávam len upomienky na platbu a on iba sľubuje, že zaplatí, ale napriek tomu neplatí. Nemôžem si dovoliť splácať úver, keďže som na materskej dovolenke a žijem sama s dcérou. Ak je on spoludlžník, prenesie sa dlh na neho? Môže mi exekútor zobrať aj to málo, čo mám? Mám dôvod sa obávať? Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Dobrý deň, 

v tomto prípade ide o tzv. solidárny záväzok, teda spoločný záväzok, ktorého podstata spočíva v tom, že za dlh zodpovedáte obaja a veriteľ môže žiadať dlh od hociktorého z Vás. Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných,

V zmysle zákone od neho môžete žiadať minimálne polovicu splátok. Ak by ste však preukázali existenciu dohody, resp. skutočnosti, že všetky peniaze použil len on, mohli by ste od neho žiadať aj viac, a to z titulu bezdôvodného obohatenia.

Odporúčam dlh platiť, prípadne sa v banke dohodnúť na odložení splátok alebo ich úprave, aby ste sa vyhli zosplatneniu a exekúcii.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Môj priateľ je spoludlžníkom svojho "kamaráta", ktorý prestal splácať úver a len sa vyhovára. Chcela by som zabrániť tomu, aby vec dospela do štádia exekúcie, hoci úver bol už predaný tretej strane. Rozhodli sme sa začať úver splácať, ale s tým, že by sme s dlžníkom išli k notárovi a spísali dokument. V ňom by bolo uvedené, že priateľ preberá splácanie úveru, ale dlžník mu každý mesiac bude vracať tú istú sumu. Je to správny postup? A je notár schopný napísať takýto dokument? Na internete som nenašla žiaden vzor. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 13.12.2017)

Dobrý deň, v prípade Vášho priateľa si neviem predstaviť akým spôsobom by ste chceli túto dohodu naformulovať, aby bola v súlade so zákonom, prípadne ho neobchádzala. Inak by bola táto dohoda absolútne neplatná. Takéto situácie, v akej sa ocitol Váš priateľ, sú veľmi časté. Na podobné situácie myslel aj zákonodarca, keď v Občianskom zákonníku upravoval tzv. spoločné (solidárne) záväzky dlžníkov. V prípade, že solidárny dlžník uhradí banke (alebo inému veriteľovi) viac než predstavovalo jeho podiel na dlhu, je oprávnený túto prevyšujúcu časť požadovať od ostatných dlžníkov (v tomto prípade od jeho kamaráta). Tzn. že ak bude Váš priateľ splácať ich spoločný dlh bude môcť od svojho kamaráta, hoci aj súdnou cestou vymáhať sumu, ktorú zaplatil nad rámec svojich zmluvných povinností (ak sa nedohodli inak, tak 1/2 každej jednej splátky).

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

 

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.