Máte
otázku?

Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Dobrý deň, prosím o radu, som spoludlžníkom v sestrinom úvere, ktorý si ona brala na podnikanie. Prestala ho platiť. Na firmu chce vyhlasiť bankrot. Teraz je riadne zamestnaná, no s bankou aj s mnou nekomunikuje, banka mi už raz chcela siahnuť na výplatu. Môjho zamestnávateľa vedeli nájsť a jej nie? Žiadajú peniaze odo mňa, majú právo najskôr siahnuť na peniaze mne, ak ona je zamestnaná a je dlžník? A ešte, ak vyhlási bankrot, ako sa postupuje? Môžu žiadať peniaze odo mňa? Ako sa postupuje ak banka vyhlasi uver predcasne splatným? Ak ani jeden z nás nemá peniaze na zaplatenie celého uveru? dakujem moc za odpoved

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Dobrý deň, ak ste na zmluve uvedený ako spoludlžník, tak ste povinný spolu s Vašou sestrou splácať tento úver v pomere 1/2 (ak nie je dohodnuté inak). V prípade, že jeden z Vás by prestal platiť, veriteľ má právo požadovať splátky úveru od druhého dlžníka (v tomto prípade od Vás). Následne sa Vy musíte s Vašou sestrou vyrovnať (t.j. ona Vám nahradiť, čo ste uhradili aj za ňu). Ak viete, že Vaša sestra oficiálne pracuje, môžete o tom upovedomiť veriteľa (banku). V tomto smere je však otázne, že či ako druhý dlžník, popri Vás, je na zmluve o úvere uvedená ona ako fyzická osoba alebo jej spoločnosť. Ak jej spoločnosť, tak banka nemôže siahnuť na jej plat. V takom prípade je dlžníkom úveru len jej spoločnosť a nie ona sama. Vo väčšine prípadov je každá zmluva o úvere zabezpečená aj záložným právom na nehnuteľnosti. Ak ani jeden z Vás nebude platiť splátky úveru, banka pristúpi k speňaženiu zálohu (t.j. k predaju nehnuteľnosti, na ktorom je zriadené záložné právo). 

Trápi vás "Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň,
Nechal som sa oklamať vlastným strýkom a zatiahli na do hypotéky, ktorá je ručená ich nehnuteľnosťou.
Teraz mi začali chodiť upomienky, že sa hypotéka neplatí tak okamžite som bol v banke a riešim tento problém žiaľ sám.
Môže banka siahnuť aj na moju nehnuteľnosť, ktorú vlastním s manželkou ak nebude dlžník stále platiť danú hypotéku, alebo stačí iba počkať, keď banka siahne na nehnuteľnosť, ktorá je uvedená v zmluve a posťahuje si banke pri dražbe všetky svoje poplatky?

Ďakujem.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak nemáte založenú aj Vašu nehnuteľnosť, tak banka v prípade nesplácania nebude riešiť priamo Vašu nehnuteľnosť. Na ňu by mohla "siahnuť" až keď by na Vás podala žalobu o zaplatenie dlhu, Vy by ste to neplatili, podala by návrh na exekúciu a exekútor pristúpil k dražbe. Inak nie. Ak by ste za neho dlh vyplatili, môžete od neho žiadať nahradiť to, čo ste za neho uhradili.


Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň, som polovičný vlastník domu a idem sa ženiť. Má právo moja budúca žena bývať v dome po zosobášení ?

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň,

jedna vec je tá, či Vy v tomto dome aj ako podielový spoluvlastník bývate prípadne tam máte aj trvalý pobyt, a ako máte dohodnuté užívanie domu s druhým spoluvlastníkom/-kmi.

Ak je to tak, že v uvedenom dome riadne bývate, uzatvorením manželstva vzniká Vašej manželke odvodené právo bývania v uvedenom dome, čo vyplýva z ust. § 18 zákona o rodine :

"Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie."

Otázkou je ako sa dohodnete na spoločnom bývaní. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že by Vaša budúca manželka vlastnila byt a dohodli by ste sa na spoločnom bývaní v jej byte, potom aj Vám vzniká odvodené právo bývania v jej byte.


Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Som spoludlžníčka na úvere môjho ex. Ma problém zo splácaním úveru. Uvažuje nad bankrotom. Ak vyhlási bankrot, je možné, že celý dlh prípadne na mňa? S úverom nemám nič, sú to len jeho dlhy. Sla som do úveru len preto, aby som mu pomohla. Obávam sa toho, že to celé budem musieť platiť ja. Skôr by som chcela odstúpiť od spoludlžníctva. Ak by si našiel iného spoludlžníka, dalo by sa to? Platil nepravidelné, samé upomienky a takmer to šlo už na exekúciu.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste podpísaná ako spoludlžník na zmluve o úvere aj Vy, tak z pohľadu práva, je to žiaľ aj Váš dlh a v prípade ak ho nespláca jeden, môže ho veriteľ vymáhať od toho druhého. Na to, aby ste sa mohli "zbaviť" spoludlžníctva, by na Vaše miesto musel niekto nastúpiť a na to by musel dať súhlas veriteľ. Druhá možnosť je, ak by ste celý dlh vyplatili Vy a žiadali si od neho to, čo ste za za neho vyplatili. 


Trápi vás "Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver" a chcete pomôcť?

Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň. S bývalým priateľom (otcom mojej 2 ročnej dcérky) sme si brali úver kde som ja hlavný dlžník a on spoludlžník. Peniaze potreboval on a ja som sa dala ukecať. Splátky platil vždy on-taká bola dohoda medzi nami. Teraz sa dostal do problémov a prestal platiť. Mne len chodia upomienky a on len sľubuje, že zaplatí to, ale neplatí aj tak. Ja si to nemôžem dovolí splácať nakoľko som na rodičovskej dovolenke a žijem s dcérou sama. Keď je on spoludlžník prejde dlh na neho? Môže mi exekútor zobrať aj to nič čo mám? Mám sa obávať? Poraďte prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Dobrý deň, 

v tomto prípade ide o tzv. solidárny záväzok, teda spoločný záväzok, ktorého podstata spočíva v tom, že za dlh zodpovedáte obaja a veriteľ môže žiadať dlh od hociktorého z Vás. Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných,

V zmysle zákone od neho môžete žiadať minimálne polovicu splátok. Ak by ste však preukázali existenciu dohody, resp. skutočnosti, že všetky peniaze použil len on, mohli by ste od neho žiadať aj viac, a to z titulu bezdôvodného obohatenia.

Odporúčam dlh platiť, prípadne sa v banke dohodnúť na odložení splátok alebo ich úprave, aby ste sa vyhli zosplatneniu a exekúcii.


Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Priateľ je spoludlžníkom svojmu "kamarátovi", ale on úver prestal platiť a stále sa len vyhovára. Nerada by som bola, aby to došlo do štádia exekúcie i, keď úver bol už predaný jednej spoločnosti. Rozhodli sme sa, že úver začneme platiť, ale s tým, že by sme išli aj s dlžníkom k notárovi, kde by sa spísal dokument, že priateľ začne splácať úver, ale dlžník mu každý mesiac dá tú istú sumu. Postupovali by sme správne a notár by nám vedel takýto dokument napísať, lebo na internete som žiaden vzor nenašla. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

(odpoveď odoslaná: 13.12.2017)

Dobrý deň, v prípade Vášho priateľa si neviem predstaviť akým spôsobom by ste chceli túto dohodu naformulovať, aby bola v súlade so zákonom, prípadne ho neobchádzala. Inak by bola táto dohoda absolútne neplatná. Takéto situácie, v akej sa ocitol Váš priateľ, sú veľmi časté. Na podobné situácie myslel aj zákonodarca, keď v Občianskom zákonníku upravoval tzv. spoločné (solidárne) záväzky dlžníkov. V prípade, že solidárny dlžník uhradí banke (alebo inému veriteľovi) viac než predstavovalo jeho podiel na dlhu, je oprávnený túto prevyšujúcu časť požadovať od ostatných dlžníkov (v tomto prípade od jeho kamaráta). Tzn. že ak bude Váš priateľ splácať ich spoločný dlh bude môcť od svojho kamaráta, hoci aj súdnou cestou vymáhať sumu, ktorú zaplatil nad rámec svojich zmluvných povinností (ak sa nedohodli inak, tak 1/2 každej jednej splátky).

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

 

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku