'

Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 31. 8. 2016

Otázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Dobrý deň, prosím o radu, som spoludlžníkom v sestrinom úvere, ktorý si ona brala na podnikanie. Prestala ho platiť. Na firmu chce vyhlasiť bankrot. Teraz je riadne zamestnaná, no s bankou aj s mnou nekomunikuje, banka mi už raz chcela siahnuť na výplatu. Môjho zamestnávateľa vedeli nájsť a jej nie? Žiadajú peniaze odo mňa, majú právo najskôr siahnuť na peniaze mne, ak ona je zamestnaná a je dlžník? A ešte, ak vyhlási bankrot, ako sa postupuje? Môžu žiadať peniaze odo mňa? Ako sa postupuje ak banka vyhlasi uver predcasne splatným? Ak ani jeden z nás nemá peniaze na zaplatenie celého uveru? dakujem moc za odpoved

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Dobrý deň, ak ste na zmluve uvedený ako spoludlžník, tak ste povinný spolu s Vašou sestrou splácať tento úver v pomere 1/2 (ak nie je dohodnuté inak). V prípade, že jeden z Vás by prestal platiť, veriteľ má právo požadovať splátky úveru od druhého dlžníka (v tomto prípade od Vás). Následne sa Vy musíte s Vašou sestrou vyrovnať (t.j. ona Vám nahradiť, čo ste uhradili aj za ňu). Ak viete, že Vaša sestra oficiálne pracuje, môžete o tom upovedomiť veriteľa (banku). V tomto smere je však otázne, že či ako druhý dlžník, popri Vás, je na zmluve o úvere uvedená ona ako fyzická osoba alebo jej spoločnosť. Ak jej spoločnosť, tak banka nemôže siahnuť na jej plat. V takom prípade je dlžníkom úveru len jej spoločnosť a nie ona sama. Vo väčšine prípadov je každá zmluva o úvere zabezpečená aj záložným právom na nehnuteľnosti. Ak ani jeden z Vás nebude platiť splátky úveru, banka pristúpi k speňaženiu zálohu (t.j. k predaju nehnuteľnosti, na ktorom je zriadené záložné právo). 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň. S bývalým priateľom (otcom mojej 2 ročnej dcérky) sme si brali úver kde som ja hlavný dlžník a on spoludlžník. Peniaze potreboval on a ja som sa dala ukecať. Splátky platil vždy on-taká bola dohoda medzi nami. Teraz sa dostal do problémov a prestal platiť. Mne len chodia upomienky a on len sľubuje, že zaplatí to, ale neplatí aj tak. Ja si to nemôžem dovolí splácať nakoľko som na rodičovskej dovolenke a žijem s dcérou sama. Keď je on spoludlžník prejde dlh na neho? Môže mi exekútor zobrať aj to nič čo mám? Mám sa obávať? Poraďte prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Dobrý deň, 

v tomto prípade ide o tzv. solidárny záväzok, teda spoločný záväzok, ktorého podstata spočíva v tom, že za dlh zodpovedáte obaja a veriteľ môže žiadať dlh od hociktorého z Vás. Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných,

V zmysle zákone od neho môžete žiadať minimálne polovicu splátok. Ak by ste však preukázali existenciu dohody, resp. skutočnosti, že všetky peniaze použil len on, mohli by ste od neho žiadať aj viac, a to z titulu bezdôvodného obohatenia.

Odporúčam dlh platiť, prípadne sa v banke dohodnúť na odložení splátok alebo ich úprave, aby ste sa vyhli zosplatneniu a exekúcii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Priateľ je spoludlžníkom svojmu "kamarátovi", ale on úver prestal platiť a stále sa len vyhovára. Nerada by som bola, aby to došlo do štádia exekúcie i, keď úver bol už predaný jednej spoločnosti. Rozhodli sme sa, že úver začneme platiť, ale s tým, že by sme išli aj s dlžníkom k notárovi, kde by sa spísal dokument, že priateľ začne splácať úver, ale dlžník mu každý mesiac dá tú istú sumu. Postupovali by sme správne a notár by nám vedel takýto dokument napísať, lebo na internete som žiaden vzor nenašla. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Som spoludlžník a dlžník prestal platiť úver

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 13.12.2017)

Dobrý deň, v prípade Vášho priateľa si neviem predstaviť akým spôsobom by ste chceli túto dohodu naformulovať, aby bola v súlade so zákonom, prípadne ho neobchádzala. Inak by bola táto dohoda absolútne neplatná. Takéto situácie, v akej sa ocitol Váš priateľ, sú veľmi časté. Na podobné situácie myslel aj zákonodarca, keď v Občianskom zákonníku upravoval tzv. spoločné (solidárne) záväzky dlžníkov. V prípade, že solidárny dlžník uhradí banke (alebo inému veriteľovi) viac než predstavovalo jeho podiel na dlhu, je oprávnený túto prevyšujúcu časť požadovať od ostatných dlžníkov (v tomto prípade od jeho kamaráta). Tzn. že ak bude Váš priateľ splácať ich spoločný dlh bude môcť od svojho kamaráta, hoci aj súdnou cestou vymáhať sumu, ktorú zaplatil nad rámec svojich zmluvných povinností (ak sa nedohodli inak, tak 1/2 každej jednej splátky).

 

Podľa ustanovenia § 511 ods. 3 Občianskeho zákonníka

 

Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk