POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Rekonštrukcia domu svokrovcov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu alebo informácie, ako mám postupovať. Som rozvedená už takmer 2 roky. S bývalým manželom sme sa nastahovali k jeho rodičom do rodinného domu, ktorý je zapísaný na nich. Zrekonštruovali sme a kompletné zariadili celé poschodie, ktoré malo byť prepísané na nás, ale to bola lož. Bývalý manžel sa na ničom nechce dohodnúť a na moje naliehanie mi odpovedali, že mi vezmú aj to, čo ešte ani nemám. V dome som mala odložené všetky dokumenty a faktúry, ktoré otec bývalého manžela odstránil a nechcú mi ich vrátiť. Očividne to celé bolo s úmyslom obohatiť sa. Rodičia bývalého manžela sa ospravedlňujú tým, že je to ich dom a ja tam nemám čo robiť. Zostalo tam všetko, čo sme zrekonštruovali. Môžete mi prosím Vás poradiť, ako mám postupovať a či naozaj nemám právo na moju časť majetku a investície do rekonštrukcie? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

Dobrý deň,

problémy s rekonštrukciou domu svokrovcov bývajú v praxi časté. Vo svojej otázke píšete, že vlastníkmi nehnuteľnosti (rodinného domu) sú rodičia Vášho manžela. Pokiaľ ste počas manželstva rekoštruovali tento dom a investovali tak finančné prostriedky z bezpodielového spoluvlastníctva do domu tretích osôb (svokrovcov), má sa za to, že tieto osoby za bezdôvodne obohatili. Vám s manželom vznikol nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia voči svokrovcom. Je potrebné dodať, že bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v dvojročnej premlčacej lehote.

 

Ide vlastne o nárok, ktorý by sa vyporiadaval v rámci konania o vyporiadanie BSM. V tomto konaní by súd rozhodoval komu prípadne nárok voči rodičom Vášho manžela. žalobu o vyporiadanie BSM musíte podať do 3 rokov od rozvodu.

 

Najskôr však bude potrebné preukázať výšku tohto nároku vzhľadom na rozsah rekonštrukcie domu svokrovcov. Je možné, že v konaní bude ustanovený aj znalec. Súd môže tento nárok prikázať Vášmu manželovi a zaviazať ho, aby Vám vyplatil sumu rovnajúcu sa polovici vložených investícií do ich rodinného domu. Nebude to však jednoduché konanie a takisto bude zohrávať rolu aj premlčanie nároku voči svokrovcom. Nakoľko je však on ich synom, súd bude mať väčší dôvod tento nárok prikázať jemu a zaviazať ho na vyplatenie polovice sumy v prospech Vás.

Trápi vás "Rekonštrukcia domu svokrovcov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o situácii týkajúcej sa domu, ktorý by sme s manželom chceli prerábať. Dom však ešte nie je úplne vyriešený. Naše rozdelenie majetku je také, že svokra darovala svoju časť domu môjmu manželovi, čo predstavuje 76 %. Jeho sestra má 12 % a jeho brat tiež 12 %. Bohužiaľ, jeho brat je už nebohý, ale zanechal za sebou dve deti. Je možné začať s prerábkou domu aj bez toho, aby sme ich vyplatili, alebo by sa oni mali vzdorovať svojej časti manželovi darovaním?

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 25.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že v tomto RD, ktorý je v podielovom spoluvlastíctve bývate len Vy ako manželia prípadne aj svokra.

Aj keď je Váš manžel väčšinový spoluvlastník, nezakladá  to jeho oprávnenie nakladať s nehnuteľnosťou v celosti ako by bola v jeho výlučnom vlastníctve.

Odporúčame vo veci osloviť ostatných podiel. spoluvlastníkov a vyžiadať si ich súhlas na rekonštrukciu, keďže z Vašej strany by išlo aj o zhodnotenie spoluvlastníckych podielov, z čoho by následne mohli vzniknúť spory.

 

Úvodom odpovede sme uviedli naše predpoklady o tom, kto v nehnuteľnosti aj býva (väčšinový spoluvlastník) a preto najideálnejším riešením by bolo, aby ste predmetné podiely od spoluvlastníkov odkúpili.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. V roku 2009 moja svokra kúpila byt od mojej matky, v ktorom som bývala. Svokra peniaze nevyplatila, nakoľko sme mali ústnu dohodu, že musíme kúpiť náhradný byt pre moju mamu. Pol roka nato moja mama zomrela, no peniaze nešli do dedičského konania s tým, že si z nich s manželom prerobíme byt a keď budeme mať možnosť vziať si úver, vrátime ich svokre a ona byt prepíše na nás. V roku 2014 sme vzali úver a previedli dlžnú sumu na svokrin účet. Kúpno-predajná zmluva však nebola podpísaná, pretože svokor ako jej spoludlžník bol pracovne mimo Slovenska. V máji 2015 vynikla manželova neverná a v júli sme sa rozviedli. Dva dni po rozvode vymenili zámky na byte a ja som ostala s dcérou na ulici. Momentálne riešime BSM, ale byt, keďže nebol zapísaný na nás, do BSM nezapadá. Môžem niečo podniknúť voči svokrovcom? Veľmi pekne Vám ďakujem.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, je zrejmé, že viaceré dohody o nakladaní s predmetným bytom resp. s kúpnou cenou boli uzavreté ústnou formou, v dôsledku čoho nemajú žiadnu právnu relevanciu alebo sú v prípadnom súdnom konaní prakticky nepreukázateľné. Je potrebné poznamenať, že Vaša matka mala voči Vašej svokre nárok na zaplatenie kúpnej ceny z titulu uzavrete kúpnej zmluvy k predmetnému bytu. Jej smrťou toto právo nezaniklo a domáhať zaplatenia kúpnej ceny ste sa ako dedič mohli domáhať, avšak v trojročnej premlčacej dobe od jej splatnosti. Kedže byt patril najprv Vašej nebohej matke a následne jeho vlastníčkou bola Vaša svokra, nemôže tvoriť predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Keďže ste investovali spoločné prostriedky do rekonštrukcie bytu patriaceho tretej osobe (svokry), máte právo domáhať sa náhrady z titulu bezdôvodného obohatenia. V zmysle § 107 Občianskeho zákonníka však platí, že právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.


Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadne dedičského konania. Keď budeme s bratom dediť byt a ja zainvestujem do jeho rekonštrukcie, zatiaľ čo môj brat do toho nedá nič, bude dedičské konanie prebiehať v rovnakých dieloch alebo nie?

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ investujete do nehnuteľnosti, ktorá nie je vo Vašom výlučnom vlastníctve a ste napríklad podielovým spoluvlastníkom, tak máte nárok žiadať od ostatných vlastníkov to, čo ste vynaložili na rekonštrukciu nehnuteľnosti. Rozdiel je ale v tom, o aké investície ide. Ak ide o nevyhnutné investície, máte nárok žiadať od brata náhradu v čase vynaloženia. Ak ide o iné, ako nevyhnutné investície, náhradu môžete požadovať až pri zániku právneho vzťahu, teda napríklad pri zániku spoluvlastníctva. 


Trápi vás "Rekonštrukcia domu svokrovcov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, ešte raz Vás prosím o radu. Nejak nerozumiem jednému aspektu darovacej zmluvy. Je v nej uvedené, že som vlastníčkou všetkých troch izieb a štyroch balkónov, taktiež tam spomínajú kúpeľňu s WC a kuchyňu. Napriek tomu je darca povinný platiť jednu tretinu nájmu. Spomedzi tých troch izieb žijeme my, štvorčlenná rodina, v jednej z nich; druhú izbu má darca ako spálňu. Tretiu izbu neustále blokuje - zatvára ju a nechce nás do nej púšťať. Tú svoju využíva len na spanie a podotýkam, že ju neustále zamyká. Ako by som mala v tejto zložitej situácii postupovať? Chcela by som pre deti zriadiť vlastnú izbu, no nedarí sa mi to, pretože darca tieto priestory neustále obsahuje, a to zámerne. Mám nervy, pretože byt je sice mojím vlastníctvom, ale v podstate mi v ňom darca nedovolí robiť čokoľvek. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za Vašu pomoc a radu. S pozdravom, Simona.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, keď ste nadobudli byt nadobúdali ste ho celý, nie iba niektoré izby, preto máte právo vstúpiť do izby a v nej zariadiť detskú izbu. Darca Vám v  tom nemôže zabrániť. Dávajte si však pozor, aby ste sa k darcovi nesprávali v hrubom rozpore s dobrými mravmi, pretože v tom prípade by darca mohol žiadať vrátiť dar. Otvorenie jednej izby a zariadenie tam izby pre deti nie je správanie sa v rozpore s dobrými mravmi.


Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať ohľadom darovania bytu s vecným bremenom. Môj starý otec, ktorý je darovateľom, mi daroval byt pod podmienkou, že má doživotné právo v ňom bývať. Avšak máme doma problém. Ako obdarovaná a zároveň jediná majiteľka bytu, chcem byt zrekonštruovať a starý nábytok vymeniť za nový. Darovateľ však trvá na tom, že všetko, čo je v byte, je jeho a že si s bytom môžem robiť, čo chcem, až po jeho smrti. Platím nájom za celý byt, nie len za jednu izbu, a byt má obrovskú rozlohu - 90 štvorcových metrov. V byte žijem aj so svojím priateľom a dvoma deťmi. Prosím Vás, mohli by ste mi vysvetliť, či ako jediná majiteľka mám právo s bytom narábať podľa vlastného uváženia, konkrétne v prípade rekonštrukcie bytu? Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc a rád by som vás pozdravil. S pozdravom, Simona

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 26.12.2016)

Dobrý deň, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nemá vplyv na vaše právo robiť rekonštrukciu bytu. Byt Vám vlastnícky patrí a preto môžete s ním narábať podľa svojho uváženia. Čo sa týka nábytku, tak pokiaľ tento nebol predmetom darovacej zmluvy, tak zostáva vo vlastníctve darcu. Nemôžete teda vyhodiť jeho nábytok.

Byt môžete rekonštruovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja dcéra sa v novembri rozviedla s manželom. Boli spolu vlastníkmi stavebného úveru, ktorý ešte stále nie je splatený. Platby za úver momentálne zaisťuje dcéra, no jej manžel tvrdí, že investoval do môjho domu, ktorý je následkom toho nyní zdevastovaný. Do nákladných prác, ako bola maľovka izieb, neprispel ani centom. Peniaze získané zo stavebného úveru minul na svoje dlhy a koníčky v období rokov 2006 až 2009. Na dcéru preniesol len dlhy a naviac od nej teraz žiada peniaze za údajné zhodnotenie domu, hoci ho v skutočnosti poškodil.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 04.12.2016)

Dobrý deň, Vašej dcére odporúčam, čo najskôr vyporiadať BSM s jej bývalým manželom, aby sa nemusela na splátkach spoločného dlhu podieľať sama. Ak vzali stavebný úver spoločne, obaja sú povinní podieľať sa na splátkach úveru v rovnakom podiele 1/2, ak nie je dohodnuté inak. Tzn. že Vaša dcéra má nárok na náhradu 1/2 každej zaplatenej splátky. Ak oni investovali do Vašej nehnuteľnosti, tak im vznikol z tejto investície nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia (ak nebola medzi Vami žiadna dohoda o zhodnotení Vašej nehnuteľnosti). Vy ste sa na ich úkor bezdôvodne obohatili, ak investovali do Vašej nehnuteľnosti. Preto jej bývalý manžel nemá právo žiadať od Vašej dcéry peniaze. Ak by chcel požadovať náhradu za investície, mal by ich požadovať od Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti. Ak by chcel tieto investície vymáhať prostredníctvom súdu, musel by preukázať každú jednu investíciu a výšku tejto investície. Z tohto nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia však vzniká právo obom manželom, t.j. nielen jemu, ale aj Vašej dcére.


Trápi vás "Rekonštrukcia domu svokrovcov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pán Dr. Ficek, prečítal som si vyššie uvedené články, ktoré sú podobné ako prípad mojej dcéry. Inštalovala pôžičku do svokrovského byvania za účelom spoločného bývania. Potom ju, však, vyhodili a teraz od nej žiadajú 8000 eur. Nevie, za čo. Ďakujem.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň,

odporúčam, aby Vaša dcéra požiadal svokrovcov o dôvod na základe, ktorého požadujú uvedenú sumu. Pokiaľ vykonala do ich domu investície, má právo žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia. Bude však musieť preukázať, že ich skutočne vynaložila.


Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, naozaj sama neviem posúdiť, či je to práve platená otázka. Môj partner kúpil byt, ktorý je v jeho úplnom vlastníctve. Ja som sa zaviazala financovať kompletnú rekonštrukciu. Sme obaja otvorení myšlienke o zaznamenaní tejto dohody na papieri pre prípad rozchodu alebo úmrtia jedného z nás. Rada by som sa opýtala, či odporúčate zmluvu, v ktorej bude presne vypísané a zdokladované, koľko som financovala, alebo len dohodnutú sumu, ktorá sa použije na rekonštrukciu, prípadne by postačila finančná zmenka, ktorú by sme po uzavretí manželstva zlikvidovali. Je potrebné takéto dokumenty napríklad potvrdiť u notára? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 29.11.2015)

Dobrý deň, toto je otázka, na ktorú Vám odpovieme zadarmo. 

Odporúčam Vám spísať dohodu (nie zmenku), v ktorej sa dohodnete, na tom, že budete financovať rekonštrukciu bytu a uvediete tam aj sumu, za ktorú budete byt rekonštruovať. Ak budete vkladať do bytu viac peňazí postupne, vždy len urobíte dodatok, ktorým rozšírite rozsah investície do jeho bytu.

Zároveň sa v tejto zmluve dohodnite, že ako sa táto investícia vysporiada a kedy. Pretože ak sa nedohodnete na tom, ako sa táto investícia vysporiada, potom by zanikla. Môžete sa dohodnúť aj na tom, že Vám prevedie niekedy v budúcnosti nejaký podiel na tomto byte, pričom ak by tak neurobil, potom Vám vráti investíciu. Byt musí byť ale riadne špecifikovaný. 

Môžete sa s pomocou vo vypracovaní zmluvy obráiť aj na advokáta, takáto jednoduchá zmluva môže stáť len pár desiatok eur.


Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdedila som po rodičoch polovičný podiel na chate. Aké sú moje možnosti, ak môj brat vykoná nejaké zmeny na chate bez môjho vedomia (napríklad výkop studne, výstavba novej pece, atď.)? Je brat povinný mi zabezpečiť prístup k pozemku, ktorý sa nachádza pred pozemkom, ktorý si kúpil bez môjho vedomia?

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 31.08.2015)

Dobrý deň, vzájomný vzťah podielových spoluvlastníkov upravuje ustanovenie § 137 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Taktiež je podstatný § 139 ods. 2, že o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Váš brat tak na rekonštrukciu spoločnej nehnuteľnosti potrebuje Váš súhlas, v opačnom prípade porušuje citované ustanovenia zákona a teda koná protiprávne, v dôsledku čoho sa môžete obrátiť na súd o poskytnutie ochrany. 

Čo sa týka druhej časti Vašej otázky, Váš brat Vám nie je povinný sprístupniť pozemok patriaci do jeho výlučného vlastníctva. Pokiaľ však v dôsledku toho ste obmedzená v užívaní stavby, môžete sa v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka domáhať na súde zriadenia zodpovedajúceho vecného bremena.


Trápi vás "Rekonštrukcia domu svokrovcov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rekonštrukcia domu svokrovcov (Spoluvlastníctvo)

Dcéra sa s manželom rozviedla 13. mája 2013. Bývala s ním u nás, teda u jeho svokrovcov. Manžel nechcel pristúpiť na dohodu o vysporiadaní BSM a nechcel jej z ich spoločného majetku - postavenej chaty, kúpeného pozemku a materiálu na stavbu (kvádre, škridla) - nič vyplatiť. Preto podala návrh na súd o vysporiadanie BSM. Najprv sa rozhodli zostať u nás a kvôli tomu začali v našom dome niektoré veci vylepšovať. Vymenili niektoré okná za plastové, položili plávajúce podlahy, začali stavať krb v obývačke, ale nedokončili to. Teraz prebieha súdne konanie, kedy sa robiť znalecké posudky na nábytok, autá, pozemok a chatu. Manžel mojej dcéry, cez svojho advokáta, nás teraz žiada o úhradu sumy 30 000 eur za stavebné práce, ktoré spolu s dcérou vykonali v našom dome. My sme celý čas hradili náklady na elektrinu, plyn a vlastne sme ich 18 rokov živili. Na domácnosť nikdy neprispievali. Čítala som na internete, že ak dcéra s manželom počas manželstva investovali svoje BSM do domu tretích osôb (v našom prípade svokrovcov), máme sa považovať za bezdôvodne obohatených. Taktiež som sa dočítala, že bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v dvojročnej premlčacej dobe. Neviem však, či sa táto doba počíta od podania na súd, alebo od doby, kedy nás jeho právnik oslovil ohľadom vyplatenia sumy 30 000 eur za vykonané práce. Môžem si ja naopak žiadať od neho peniaze za elektrinu a plyn, ktoré za 18 rokov u nás spotrebovali a neplatili?

Odpoveď: Rekonštrukcia domu svokrovcov

(odpoveď odoslaná: 16.08.2015)

Dobrý deň, je to presne tak, ako píšete v maili. Ak sa investuje do domu tretej osoby, tak tá osoba, ktorá peniaze investovala (v tomto prípade dcéra a zať) majú právo na náhradu týchto peňazí, nakoľko ide o bezdôvodné obohatenie. Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčuje v 2 ročnej lehote. Táto 2 ročná lehota začína plynúť odo dňa, kedy boli investície vykonané. Ak bývali u Vás do roku 2013 (predpokladám, že po rozvode už spolu nebývali), tak jeho nárok bude premlčaný. 

Je tu však ešte jedna vec, kedy by nárok nemusel byť premlčaný. Je možné namietať, že vznesená námietka je v rozpore s dobrými mravmi, toto platí najmä v prípade blízkych osôb. To, či sa to vzťahuje aj na Vás by sme vedeli posúdiť, ak by sme Vašu situáciu poznali bližšie. 
Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku ohľadom spotreby elektriny a plynu za 18 rokov, tak v tomto prípade tiež platí 2 ročná premlčacia lehota a preto by Vám súd po vznesenej námietke premlčania tento nárok nepriznal.

Pokiaľ sa rozhodnete reagovať na list advokáta, potom Vám odporúčam nepomáhať mu tým, že mu popíšete práce alebo budete reagovať na všetky ním vykonané práce. Zať by to potom mohol zneužiť voči Vám.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rekonštrukcia domu svokrovcov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.