POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Prepis domu na rodinného príslušníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Prepis domu na rodinného príslušníka

Dobrý deň, mám tento problém. Môjmu manželovi hrozí exekúcia na jeho podiel, ktorý tvorí 1/6. Je majiteľom tejto 1/6, ktorú zdedil po zosnulom otcovi. Chcela by som sa opýtať, či by exekútor mohol zabaviť spomínanú 1/6, ak by sme ju prepísali formou kúpno-predajnej zmluvy na rodinného príslušníka. Zaujíma ma tiež, akú sumu by musel tento príslušník zaplatiť pri prepise. Ďalej by som sa chcela opýtať, či by bolo možné spraviť tak, aby môj manžel mal doživotné právo bývať v tejto 1/6. Rádi by sme to prepísali na môjho otca, ktorý je dôchodca. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis domu na rodinného príslušníka

Dobrý deň,

Ak by prepísal (predal) svoju 1/6 nehnuteľnosti formou kúpno predajnej zmluvy na rodinného príslušníka, kataster by to zapísal (ak by tam ešte nebola exekúcia).

Veriteľ však môže podať návrh na odporovanie takémuto právnemu úkonu, aby zabránil tomu, že exekútor nebude môcť siahnuť na takýto majetok. Veriteľ v tomto prípade nebude musieť preukázať úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa ale bude to na predávajúcom, aby to preukázal.

Na vznik práva z vecného bremena treba urobiť vklad do katastra. Až povolením vkladu vznikajú účinky z vecného bremena, nie samotnou zmluvou.

Trápi vás "Prepis domu na rodinného príslušníka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prepis domu na rodinného príslušníka (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať v mene mojej mamy. Sme traja synovia a mama by nám chcela prepísať polovicu domu a tiež polovicu ďalšej nehnuteľnosti, pričom otec je vlastníkom druhej polovice oboch nehnuteľností. Majetok by sa dedil až v prípade smrti. Mama sa obáva, že otec by sa v budúcnosti mohol správať voči nám nespravodlivo a majetok by mohol prejsť do rúk inej ženy. Aký je, prosím, presný postup v tejto situácii? Ďakujem pekne za váš čas.

Odpoveď: Prepis domu na rodinného príslušníka

(odpoveď odoslaná: 13.04.2024)

Dobrý deň, v prípade, že Vaša mama chce preniesť polovicu domu a ďalšej nehnuteľnosti na Vás a Vašich bratov, môže využiť darovaciu zmluvu. Podľa Občianskeho zákonníka, darovacia zmluva je zmluva, ktorou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Ak sa daruje nehnuteľnosť, musí byť darovacia zmluva písomná. Zároveň platí, že v prípade darovania manželom nie je možné darovanie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 143 Občianskeho zákonníka. Tiež platí, že ak je otec bezpodielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, bude potrebný jeho súhlas s prepisom tejto nehnuteľnosti na deti. Darovanie je tiež oslobodené od dane podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov, čo znamená, že z takéhoto darovania nebude treba platiť daň z príjmov. Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, jeho súhlas nebude potrebný, pretože ste blízke osoby k darkyni. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prepis domu na rodinného príslušníka (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné, aby moja mama prepísala dom na meno mojej manželky prostredníctvom kúpno-predajnej zmluvy, ak som momentálne v osobnom bankrote?

Odpoveď: Prepis domu na rodinného príslušníka

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, podľa slovenskej právnej úpravy vo všeobecnosti právne kroky tretej osoby , ktoré sú nezávislé od osoby v osobnom bankrote , nie sú obmedzené alebo priamo ovplyvnené postavením danej osoby v osobnom bankrote. Teda, Vaša mama môže previesť vlastníctvo nehnuteľnosti na tretiu osobu, vrátane Vašej manželky, prostredníctvom kúpnej zmluvy. Urobte si však zúženie BSM, aby majetok nadobudla len manželka. Inak by dom patril do bsm, čo by bol problém. 


Podotázka: Prepis domu na rodinného príslušníka (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadne prepisu rodinného domu. Momentálne sú tam dvaja vlastníci a prepis by mal byť na dieťa jedného z nich. Všetci zúčastnení s tým súhlasia. Akou formou by bolo najlepšie to zrealizovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Prepis domu na rodinného príslušníka

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že je predmetom prevodu rodinný dom, teda nehnuteľnosť, tak je potrebné, aby bola zmluva vyhotovená v písomnej forme v zmysle § 628 ods. 2 OZ (t.j. darovacia zmluva).

Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

Podpisy na tejto zmluve musia byť úradne overené. Úradne overiť podpisy je možné na matrike alebo u notára v zmysle katastrálneho zákona.

Odporúčam Vám, aby ste dali danú zmluvu vypracovať advokátovi, aby bola vyhotovená správne. V prípade, že bude vyhotovená zmluva bude potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, aby došlo k zápisu vlastníckeho práva na danú osobu, pričom na podanie vkladu môžete taktiež splnomocniť advokáta.


Trápi vás "Prepis domu na rodinného príslušníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis domu na rodinného príslušníka (Občianske právo)

Dobrý deň, po smrti otca sa mama rozhodla darovať svoju polovicu domu nám - svojim deťom. Na dome nie je žiadna ťarcha, mama má jedinú podmienku - aby v tom dome mohla dožiť. Chcela by som sa opýtať, ako by mala mama postupovať? Mali by sme použiť darovaciu zmluvu alebo kúpno-predajnú zmluvu?

Odpoveď: Prepis domu na rodinného príslušníka

(odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Darovať majetok možno len na základe darovacej zmluvy.

Dožite Vašej matky v dome je samozrejme možné právne ošetriť a to na základe zriadenia vecného bremena práva doživotného bývania v nehnuteľnosti.

V záujme odstránenie rozporov, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti, odporúčame v zmluve riešiť aj to, ako sa bude oprávnený z vecného bremena, teda Vaša mama,  podieľať na úhrade nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis domu na rodinného príslušníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.